What Happens When Excess Naoh + Znso4 + 2 Naoh ↠ Zn(Oh)2 + Na2So4

I want to buy some Zinc Powder or Zinc metal, but in my town, the zinc powder's price is more than USD 100 per kg. However, I found ZnSO4 at USD 1.2/kg.Can I make the zinc powder by adding the ZnSO4 to NaOH?ZnSO4 + 2NaOH —> Zn(s) + Na2SO4 + H2OPlease guide me….

Đang xem: Naoh + znso4

Logged
ArkconRetired StaffSr. Member

*

Posts: 7367Mole Snacks: +533/-147

*

I don't believe NaOH has the reducing power to form free Zn. Sodium is more electropositive than zinc, and will not exchange easily. Certainly, nothing useful will happen in aqueous solution. If you really want to make your own zinc, you might try roasting it to the oxide, and maybe reducing it to Zn with carbon, under say, borate salts as a flux. I used to play with US pennies in that fashion, they are simply a thin plating of copper over zinc. But you're not likely to save money with these machinations. Zinc and other such reactive metals are usually produced electrolytically, from the melt, hence the price.
Logged
geubrinaRegular MemberPosts: 11Mole Snacks: +1/-1
geubrina said to obtain Zn metal. You say when heated Zn(OH)2 is obtained ZnO. How is not obtained Zn?
geubrina said to obtain Zn metal. You say when heated Zn(OH)2 is obtained ZnO. How is not obtained Zn?
You have to reduce the oxide to get the metal. You can do it even with coal, probably at a reasonable temperature (that is, not extremely high). About the reaction between zinc sulfate and sodium hydroxide, it should not be used an excess of sodium hydroxide, or the zinc hydroxide will dissolve again after precipitation, forming hydroxy zincate ion Zn(OH)4-.

READ:  Định Nghĩa Radial Basis Function Network ( Rbf Là Gì, Có Nghĩa Là Gì

Xem thêm: Tóm Tắt Công Thức Vật Lý Đại Cương 1, Tài Liệu Các Công Thức Vật Lý Đại Cương Chọn Lọc

i agree with blueray. the reaction is :ZnSO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + Zn(OH)2 (white ppt.) + H2and when NaOH is in excess then soluble complex Zn(OH)4-( can also be written as ZnO22-+H2O) is obtained.this is a misconception that anything like Zn or ZnO is obtainewd by heating Zn(OH)2 , as its a precipitate.

Xem thêm: Download Sách Bí Kíp Thả Thính Của Mèo Coko, Bí Kíp Thả Thính Của Mèo Coko

BorekMr. pHAdministratorDeity Member

*

Posts: 26681Mole Snacks: +1730/-403Gender:

*

I am known to be occasionally wrong.
ChemBuddy chemical calculators – stoichiometry, pH, concentration, buffer preparation, titrations.info, pH-meter.info

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối