– Zinc Oxide Zno 99%, Đài Loan, 25Kg/Bao

*
*
Chlize.vn Name zinc oxide Chlize.vn ID CHlize.vn:36560 Stars This entity has been manually annotated by the Chlize.vn Team. Secondary Chlize.vn IDs CHlize.vn:30186, CHlize.vn:32311 Supplier Information Download Molfile XML SDF

Đang xem:

Wikipedia License
*
Read full article at Wikipedia
Formula OZn
Net Charge 0
Average Mass 81.38940
Monoisotopic Mass 79.92406
InChI InChI=1S/O.Zn
InChIKey XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=

Chlize.vn Ontology
Outgoing zinc oxide (CHlize.vn:36560) is a zinc molecular entity (CHlize.vn:27364)
Incoming zinc oxide nanoparticle (CHlize.vn:50836) is a zinc oxide (CHlize.vn:36560) zinc oxide nanorod (CHlize.vn:52520) is a zinc oxide (CHlize.vn:36560) zinc oxide nanotube (CHlize.vn:50874) is a zinc oxide (CHlize.vn:36560)

Synonyms Sources
óxido de cinc

*
Chlize.vn
oxyde de zinc

*
Chlize.vn
Zinkoxid

*
Chlize.vn
ZnO IUPlize.vn

Xem thêm: Công Thức Thì Quá Khứ Tiếp Diễn Trong Tiếng Anh Và Những Điều Bạn Cần Biết

Manual Xrefs Databases
1321 PPDB
4240 DrugCentral
D01170 KEGG DRUG
Zinc_Oxide Wikipedia
View more database links

Registry Numbers Types Sources
1314-13-2 CAS Registry Number NIST Chemistry WebBook
1314-13-2 CAS Registry Number ChemIDplus
13738 Gmelin Registry Number Gmelin

*

Xem thêm: Tranh Tô Màu Cảnh Sát Đẹp Dành Cho Các Bé (Cực Đẹp), 50 Tranh Tô Màu Ô Tô Cảnh Sát Giúp Bé Tập Tô Màu

*

EMBL-lize.vn, Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, CB10 1SD, UK +44 (0)1223 49 44 44

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học
READ:  Cho 9.12 Gam Hỗn Hợp Gồm Feo Fe2O3 Fe3O4 Tác Dụng Với Dung Dịch