Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 – Tiếng Anh

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

Công việc tình nguyện

1. (the) aged (n) [‘eidʒid]: người già

2. assistance (n) [ə’sistəns]: sự giúp đỡ

3. be fined (v) [faind]: bị phạt

4. behave (v) [bi’heiv]: cư xử

5. charity (n) [‘t∫æriti]: tổ chức từ thiện

6. comfort (n) [‘kʌmfət]: sự an ủi

7. co-operate (v)[kou’ɔpəreit]: hợp tác

8. co-ordinate (v) [kou’ɔ:dineit]: phối hợp

9. disadvantaged (a)[,disəd’vɑ:ntidʒ]: bất hạnh

10. donate (v)[dou’neit]: tặng, quyên góp

   + donation (n) [dou’nei∫n]: khoản tặng/đóng góp

   + donor (n) [‘dounə]: người cho/tặng

11. fund-raising (a) [fʌnd ‘reiziη]: gây quỹ

12. gratitude (n) [‘grætitju:d]: lòng biết ơn

13. handicapped (a) [‘hændikæpt]: tật nguyền

14. instruction (n)[in’strʌk∫n]: chỉ dẫn, hướng dẫn

15. martyr (n) [‘mɑ:tə]: liệt sỹ

16. natural disaster (n) [‘næt∫rəl di’zɑ:stə]: thiên tai

17. orphanage (n) [‘ɔ:fənidʒ]: trại mồ côi

18. overcome (v) [,ouvə’kʌm]: vượt qua

19. participate in (v) [pɑ:’tisipeit]: tham gia

20. raise money (v) [reiz ‘mʌni]: quyên góp tiền

21. receipt (n) [ri’si:t]: người nhận

22. remote (a) [ri’mout]: xa xôi, hẻo lánh

23. retire (v) [ri’taiə]: về hưu

24. snatch up (v) [‘snæt∫]: nắm lấy

25. suffer (v) [‘sʌfə]: chị đựng, đau khổ

26. support (v) [sə’pɔ:t]: ủng hộ, hỗ trợ

27. take part in (v) [teik pɑ:t in]: tham gia

28. tie … to …(v) [tai]: buộc, cột … vào …

29. war invalid (n) [wɔ: in’vælid]: thương binh

30. volunteer (v) [,vɔlən’tiə]: tình nguyện, xung phong

READ:  Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Ngữ văn năm 2018

   + volunteer (n) : tình nguyện viên

   + voluntary (a) [‘vɔləntri]: tình nguyện

   + voluntarily (adv) [vɔlənt(ə)rili] : 1 cách tình nguyện


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12