Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi – Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7 | Lize.vn

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7

Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Công nghệ 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

“Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi” là một nội dung được học trong chương trình Công nghệ 7 học kì 2. Đây là phần kiến thức quan trọng thường xuất hiện trong các bài thi, bài kiểm tra định kì môn Công nghệ lớp 7, vì vậy các em học sinh cần ghi nhớ lý thuyết cũng như các bài tập liên quan để có thể vận dụng vào bài một cách tốt nhất. Chuyên mục Lý thuyết Công nghệ 7 được giới thiệu trên VnDoc sẽ giúp các em học sinh khái quát nội dung chính trong từng bài, bên cạnh đó cung cấp cho các em một số bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức hơn. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt môn Công nghệ hơn. 

A. Lý thuyết & Nội dung bài học

I. Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?

1. Hãy đọc hiểu bảng tóm tắt về sự tiêu hoá và hấp thụ thức ăn sau:

Lý thuyết, Trắc nghiệm Công nghệ 7

2. Em hãy dựa vào bảng trên, điền vào chỗ trống của các câu dưới đây có trong bài tập để thấy được kết quả của sự tiêu hoá thức ăn

Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các axit amin. Lipit được hấp thụ dưới dạng các glyxerin và axit béo. Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các ion khoáng. Các vitamin cũng được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

II. Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn với vật nuôi

Sau khi được tiêu hoá và hấp thụ, thức ăn cung cấp cho vật nuôi các nguyên liệu để tạo ra các dạng sản phẩm chăn nuôi.

READ:  Tả một loại trái cây mà em thích Hay Chọn Lọc - Các bài văn đạt điểm 10, 9 | Lize.vn
Các chất dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi Vai trò của thức ăn
Cung cấp cho vật nuôi năng lượng và các chất dinh dưỡng
Đối với cơ thể Đối với sản xuất và tiêu dùng

– Nước

– Axit amin

– Glyxerin, axit béo

– Đường các loại

– Các vitamin

– Khoáng

– Hoạt động cơ thể

– Tăng sức đề kháng

– Thồ hàng, cày kéo

– Cung cấp thịt, sữa, trứng

– Cung cấp lông, da, sừng

– Sinh sản

Thức ăn cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

Thức ăn cung cấp chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi như thịt, cho gia cầm đẻ trứng, vật nuôi cái tạo ra sữa nuôi con. Thức ăn còn cung cấp năng lượng cho vật nuôi tạo ra lông, sừng, móng.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Nước trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng nào dưới đây mà cơ thể có thể hấp thụ?

A. Nước. B. Axit amin. C. Đường đơn. D. Ion khoáng.

Đáp án: A. Nước.

Giải thích: (Nước trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ là: Nước – Bảng 5 SGK trang 102)

Câu 2: Trong các chất dinh dưỡng sau, chất nào được cơ thể hấp thụ trực tiếp không cần qua bước chuyển hóa?

A. Protein. B. Muối khoáng. C. Gluxit. D. Vitamin.

Đáp án: D. Vitamin.

Giải thích: (Chất dinh dưỡng được cơ thể hấp thụ trực tiếp không cần qua bước chuyển hóa là: Vitamin – Bảng 5 SGK trang 102)

Câu 3: Protein trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng nào dưới đây mà cơ thể có thể hấp thụ?

A. Nước. B. Axit amin. C. Đường đơn. D. Ion khoáng.

Đáp án: B. Axit amin.

Giải thích: (Protein trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng: axit amin – Bảng 5 SGK trang 102)

Câu 4: Điền vào chỗ trống của câu dưới đây các từ còn thiếu: “Nước và protein được cơ thể hấp thụ trực tiếp qua … vào …”

A. Ruột – máu.

B. Dạ dày – máu.

C. Vách ruột – máu.

D. Vách ruột – gan.

Câu 5: Gluxit trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng nào dưới đây mà cơ thể có thể hấp thụ?

A. Nước. B. Axit amin. C. Đường đơn. D. Ion khoáng.

Đáp án: C. Đường đơn.

Giải thích: (Gluxit trong thức ăn sau khi qua đường tiêu hóa của vật nuôi chuyển thành chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ là: đường đơn – Bảng 5 SGK trang 102)

Câu 6: Có mấy vai trò của thức ăn đối với vật nuôi?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Đáp án: A. 2.

Giải thích: (Có 2 vai trò của thức ăn đối với vật nuôi:

– Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

– Cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi – SGK trang 102)

Câu 7: Đối với cơ thể vật nuôi, thức ăn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng để:

A. Vật nuôi hoạt động.

B. Tăng sức đề kháng của vật nuôi.

C. Cả A và B đều đúng.

D. Cả A và B đều sai.

Đáp án: C. Cả A và B đều đúng.

Giải thích: (Đối với cơ thể vật nuôi, thức ăn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng để:

– Vật nuôi hoạt động.

– Tăng sức đề kháng của vật nuôi – Bảng 6 SGK trang 103)

Câu 8: Đối với sản xuất và tiêu dùng, thức ăn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho vật nuôi để, trừ:

A. Vật nuôi thồ hàng cày, kéo.

B. Cung cấp thịt, trứng sữa.

C. Cung cấp lông, da, sừng , móng.

D. Vật nuôi tăng sức đề kháng.

Đáp án: D. Vật nuôi tăng sức đề kháng.

Giải thích: (Đối với sản xuất và tiêu dùng, thức ăn cung cấp năng lượng và chất dinh dưỡng cho vật nuôi để, trừ: Vật nuôi tăng sức đề kháng – Bảng 6 SGK trang 103)

Câu 9: Thế nào là thức ăn giàu Protein?

A. Là thức ăn có chứa hàm lượng protein > 14%.

B. Là thức ăn có chứa hàm lượng protein > 30%.

C. Là thức ăn có chứa hàm lượng protein > 50%.

D. Là thức ăn có chứa hàm lượng protein > 20%.

Câu 10: Thế nào là thức ăn giàu Gluxit?

A. Là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 14%.

B. Là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 50%.

C. Là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 30%.

D. Là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 20%.

Đáp án: B. Là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 50%.

Giải thích: (Thức ăn giàu Gluxit là thức ăn có chứa hàm lượng gluxit > 50%, ví dụ như Hạt ngô vàng – 69%)

Câu 11: Hãy điền vào chỗ trống của các câu dưới đây có trong vở bài tập để thấy được kết quả của sự tiêu hóa thức ăn:

  • Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
  • Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các … Lipit được hấp thụ dưới dạng các …
  • .. được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các lon khoáng. Các .. được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Gợi ý trả lời

  • Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.
  • Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Axit amin. Lipit được hấp thụ dưới dạng các Glyxerin và axit béo.
  • Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn. Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các lon khoáng. Các Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

Bài: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi trên đây với các nội dung kiến thức về các thành phần dinh dưỡng, sự tiêu hóa của thức ăn đối với vật nuôi….

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Công nghệ 7: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lý thuyết môn Công nghệ lớp 7, Giải SBT Công nghệ 7, Giải bài tập Công nghệ 7, Giải Vở bài tập Công Nghệ 7, Tài liệu học tập lớp 7

Để chuẩn bị cho kì thi giữa học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ, mời các bạn tham khảo các đề sau:

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: văn học

Có thể bạn quan tâm

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl