Unit 2: Personal Experiences – Listening

1. Before You Listen Unit 2 Lớp 11

Work in groups. Look at the picture and say what is happening in it. (Làm việc nhóm. Nhìn hình và nói điều gì đang xảy ra trong đó.)

Guide to answer

In the picture, we see

 • a house is on fire.
 • the fire brigade is fighting to put out the fire.
 • and people are running away with the firemen’s help.

Listen and repeat.

 • memorable: đáng ghi nhớ, không quên được
 • scream: (n) tiếng thét ; (v) kêu thét
 • gas stove: bếp ga
 • escape: trốn thoát
 • terrified: cảm thấy khiếp sợ, kinh hãi
 • replaced: thay thế, thay chỗ
 • unforgettable: không thể quên được
 • protected: bảo vệ, bảo hộ, che chở

2. While You Listen Unit 2 Lớp 11

2.1. Unit 2 Lớp 11 Listening Task 1

Christina is being interviewed about the most unforgettable experience in her life. Listen to the interview, and then decide whether the statements are true (T) or false (F). (Christina đang được phỏng vấn về kinh nghiệm không thể quên trong cuộc đời của cô ấy. Nghe bài phỏng vấn, và sau đó xác định xem các phát biểu là đúng (T) hay sai (F).)

READ:  Speaking - Unit 3 trang 32 Tiếng Anh 12 - Tiếng Anh

1. Christina is a businesswoman. 

2. The fire happened three years ago.

3. The fire started in the bedroom.

4. When the fire started, Christina was reading a book.

5. Her mother came and rescued her.

Guide to answer

1. T
2. F
3. F
4. F
5. T

Correct false sentences

2. F: It happened thirteen years ago.

3. F: It started in the kitchen because she forgot to turn the gas stove off.

4. F: She was sleeping.

2.2. Unit 2 Lớp 11 Listening Task 2

 • Listen to the second part of the dialogue and fill in the gaps in the summary of Christina’s story below. (Nghe phần hai của đoạn hội thoại và điền vào những chỗ trống của bài tóm tắt câu chuyện của Christina dưới đây.)

Guide to answer

1. small

2. everything

3. family

4. replaced

5. took

6. appreciate

Mặc dù tôi đã đánh mất nhiều thứ trong trận hỏa hoạn, nhưng trải nghiệm đó giúp tôi trưởng thành. Trước khi xảy ra hỏa hoạn, tôi rất ích kỷ. Tôi luôn luôn phàn nàn với mẹ tôi về căn phòng nhỏ của mình hay tôi có quá ít quần áo. Sau đó, khi trận hỏa hoạn ập đến và phá hủy đi mọi thứ chúng tôi có. Những rồi tôi bắt đầu dần dần nhận ra rằng tôi thực sự không cần những thứ đó. Tôi chỉ cần gia đình của mình thôi. Sau tất cả, bạn có thế có được những bộ quần áo mới bất cứ lúc nào, những gia đình không thể thay thế được. Trận hỏa hoạn đã mang đi nhiều thứ từ tôi những cũng cho tôi một số thứ. Nó dạy tôi nhận ra giá trị của gia đình cao quý hơn nhiều thứ khác.

READ:  Bài tập tiếng anh 12 - Mai Lan Hương (Có đáp án)

3. After You Listen Unit 2 Lớp 11

Christina says that family is more important than things. Do you agree or disagree with her? Why? Exchange your ideas with a partner. (Christina nói rằng gia đình quan trọng hơn mọi thứ. Bạn đồng ý hay không đồng ý với cô ấy? Tại sao? Trao đổi ý kiến của mình với bạn học.)

Guide to answer

– I agree with her because family is important. You can get back things you’ve lost, but when you lose your family, you lose everything.

– Family is more important than anything else because it can’t be replaced. It gives me love, support, …

4. Tapescript Listening Unit 2 Lớp 11

Interviewer: This is Radio 3. In our “Unforgettable Experiences” programme tonight we talk to Christina, a successful businesswoman. Hello Christina, welcome to our programme. 

Christina: Hello and thank you! It’s nice being with you tonight. 

Interviewer: Chrisitina, could you tell our audience about the most memorable experience in your life?

Christina: Well, my most unforgettable experience happened thirteen years ago, when my house burned down.

Interviewer: Really? How did it happen?

Christina: The fire started in the kitchen where I forgot to turn off the gas stove.

Interviewer: What were you doing at that time?

Christina: I was sleeping when I was suddenly woken up by terrible heat. I opened my eyes to find myself surrounded by walls of fire.

Interviewer: That’s terrible! Hem did you escape?

Christina: I was terrible. Then I heard my mother’s voice calling my name. I rushed to her. She carried me out. Luckily, I got away without even a minor burn.

READ:  Trọn bộ Economy TOEIC LC RC 1000 volume 1,2,3,4,5 (Bản siêu đẹp)

Interviewer: Not many people are so lucky. Did the fire affect you in any way?

Christina: Oh, yes. Yes, very much, in fact. Although I lost many things in the fire, the experience helped me to grow up.

Interviewer: What do you mean?

Christina: Well, before the fire. 1 was selfish. 1 always complained to my mother about how small my room was, or hem few clothes I had. Then the fire came and destroyed everything we owned. But I slowly began to realize that I didn’t really need my old things. I just needed my family. After all, you can set new clothes anytime, but a family can never be replaced.

Interviewer: I see, so the fire took many things from you, but it give you something, too.

Christina: Exactly, It taught me to appreciate my family more than things.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối