Unit 16: The wonders of the world – Listening

1. Before You Listen Unit 16 Lớp 11

Look at the picture and answer the questions that follow. (Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi)

 1. What can you see in the picture? (Em nhìn thấy gì trong bức tranh?)
 2. Where do you think it is? (Em nghĩ nó ở đâu?)
 3. When do you think it was built? (Em nghĩ nó được xây dựng khi nào?)

Guide to answer

 1. In the picture we can see a long wall.
 2. I think it maybe in a country in Asia.
 3. I don’t know exactly but maybe long time ago.

2. While You Listen Unit 16 Lớp 11

2.1. Unit 16 Listening Task 1

Listen to the passage about the Great Wall of China and fill in the missing information. (Nghe đoạn văn về Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc và điền những thông tin còn thiếu.)

The Great Wall of China English 11

Guide to answer

Attration of the wall

– It is said to be visible from (1) the moon.

– It was listed as a World Heritage by UNESCO in (2) 1987.

Construction of the wall

– It was mostly built during (3) the Ming Dynasty.

– It took (4) 200 years to complete the wall.

– Some of its parts were built around (5) 200 B.C.

READ:  Bằng tưởng tượng em hãy tả hình ảnh cô Tấm trong truyện ”Tấm Cám" -

Special features of the wall 

– The length of the wall is (6) 6000 km

 The average height of the wall is (7) 11 meters

– The ancient peple used (8) stones to built the roadway.

2.2. Unit 16 Listening Task 2

Listen to the passage again and answer the following questions. (Nghe lại đoạn văn và trả lời những câu hỏi bên dưới.)

 1. When did the ancient Chinese start building the Great Wall? (Người Trung Quốc xưa đã bắt đầu xây dựng Vạn Lý Trường Thành khi nào?)
 2. How many provinces does the wall cover? (Bức tường kéo dài qua bao nhiêu tỉnh?)
 3. Why is it considered one of the greatest man-made wonders in the world? (Tại sao nó được xem là một trong những kỳ quan nhân tạo tuyệt vời nhất của thế giới?)
 4. Which part of the wall is the best choice for visit? Why? (Đoạn nào của bức tường là sự lựa chọn tốt nhất đề thăm quan? Tại sao?)

Guide to answer

 1. The ancient Chinese started to build the Great Wall in 1368. 
 2. Five provinces. 
 3. Because it can be seen from the Moon. 
 4. The part in the northwest of Beijing is the best choice for visit because it is still in its original state.

3. After You Listen Unit 16 Lớp 11

Work in groups. Tell your partners why the Great Wall is considered one of the greatest wonders of the world and how it was built. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói với bạn mình lý do Vạn Lý Trường Thành được xem là một trong những kỳ quan tuyệt với nhất của thế giới và nó được xây dựng như thế nào.)

READ:  Treo biển - Soạn văn siêu ngắn

Guide to answer

Because it can be seen from the moon, because it is very long, because it was built a long time ago,……..

4. Tapescript Listening Unit 16 Lớp 11

The Great Wall of China, which is said to be visible from the moon, winds up and down across deserts, grasslands and mountains of 5 provinces. It is considered one of the greatest man-made wonders in the world thanks to its magnificence and significance. In 1987, the Great Wall was listed as a World Heritage by UNESCO. The Great Wall as we see today was mostly built during the Ming Dynasty for defence purposes. It started in 1368 and took 200 years to complete. Some parts of the wall are much older and go back to around 200 B.C. It stretches for about 6,000 km from east to west. The wall is about 11 meters high and a stone roadway runs along the top of it. The Great Wall is a symbol of the Chinese nation throughout history. If you prefer to see the wall in a relatively natural state, you’d better go to the northwest of Beijing. This part of the wall is the best choice for visit because it is still in its original state. A visit to the Great Wall will certainly bring tourists great excitement in each step of the wall.

Phần dịch bài nghe Unit 16 tiếng Anh lớp 11

Vạn Lý Trường Thành, được cho là có thể nhìn thấy từ mặt trăng, cuộn quanh sa mạc, đồng cỏ và núi của 5 tỉnh. Nó được coi là một trong những kỳ quan nhân tạo lớn nhất thế giới nhờ vào sự lộng lẫy và tầm quan trọng của nó. Năm 1987, Vạn Lý Trường Thành được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Vạn Lý Trường Thành như chúng ta thấy ngày nay hầu hết được xây dựng trong thời nhà Minh với các mục đích phòng vệ. Nó bắt đầu vào năm 1368 và mất 200 năm để hoàn thành. Một số phần của bức tường cổ hơn và bắt đầu xây từ năm 200 trước công nguyên. Nó trải dài khoảng 6.000 km từ đông sang tây. Tường cao khoảng 11 mét và đường bằng đá chạy dọc theo đỉnh của nó. Vạn Lý Trường Thành là một biểu tượng của quốc gia Trung Quốc trong suốt lịch sử. Nếu bạn thích nhìn thấy bức tường ở trạng thái tương đối tự nhiên, bạn nên đi về phía tây bắc của Bắc Kinh. Phần này của bức tường là sự lựa chọn tốt nhất để đến thăm quan vì nó vẫn còn ở trạng thái ban đầu. Một chuyến viếng thăm Vạn Lý Trường Thành chắc chắn sẽ mang lại cho du khách sự phấn khích tuyệt vời trong từng bước của bức tường.

READ:  Trang trí bảng khai giảng
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là