Unit 10: Endangered Species – Writing

1. Unit 10 Writing Task 1

Work in pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems.
(Làm việc theo cặp. Hãy đề xuất những hiện pháp khả thi để giải quyết những vấn đề sau.)

 • People do not know much about the need to protect rare and endangered animals. (Mọi người chưa nhận thức được sự cần thiết để trong việc bảo vệ những loài quý hiếm và đang bị đe dọa)
 • Projects to save endangered animals do not have sufficient funds. (Các dự án để bảo vệ động vật đang bị đe dọa không có nguồn quỹ đảm bảo)
 • The habitats for endangered animals are being seriously damaged and polluted. (Môi trường sống của những loài bị đe dọa đang bị phá hủy và ô nhiễm.)
 • People who live in or near endangered animals’ habitats have poor living conditions and rely mostly on wildlife products for their livelihood. (Mọi người sống trong hoặc gần môi trường của những loài đang bị đe dọa có điều kiện sống thấp và họ chỉ trông cậy vào thực phẩm từ thiên nhiên để sinh nhai.)
 • Some countries do not have laws to protect endangered animals. (Một số quốc gia không có bộ luật để bảo vệ những loài động vật đang bị nguy hiểm.)
 • People keep buying fashionable wildlife products. (Mọi người đang mua bán những sản phẩm thời trang từ thiên nhiên hoang dã.)
 • There are not enough wildlife habitat reserves. (Không đủ môi trường sống cho những loài hoang dã)
READ:  Hãy nêu suy nghĩ của em về vai trò củaa những người lãnh đạo anh minh

Guide to answer

 • People do not know much about the need to protect rare and endangered animals. —> We should organise different activities to raise people’s awareness of the need to protect these animals.
 • Projects to save endangered animals do not have sufficient funds. —> We should hold jumble sales to raise money.
 • The habitats for endangered animals are being seriously damaged and polluted. —> We should develop wildlife habitat reserves
 • People who live in or near endangered animals’ habitats have poor living conditions and rely mostly on wildlife products for their livelihood. —> We should help them earn their living such as create jobs for them.
 • Some countries do not have laws to protect endangered animals. —> We should persuade the governments to enact laws to protect wildlife.
 • People keep buying fashionable wildlife products. —> We should raise their awareness of the need to protect these animals.
 • There are not enough wildlife habitat reserves. —> We should develop more.

Example dialogue

A. It is said projects to save endangered animals are not supplied with sufficient funds.

B. Therefore we should organize conferences and forums to appeal to international organizations, governmental agencies, associations and individuals to contribute to the protection and preservation rare and endangered animals.

A. Moreover we should save endangered animals’ nature habitats, which are being destroyed and seriously damaged.

B. To do this, governments in the world should enact laws to ban hunting endangered and rare animals, cutting down trees and burning forests.

A. In addition to this, people should pose very heavy fines to those who violate these rules. And people should establish and develop wildlife reserves.

READ:  Viết đoạn văn tả một người lao động chân tay - Văn mẫu

B. These measures do both preserve the earth’s valuable biodiversity and protect endangered and rare species.

2. Unit 10 Writing Task 2

Write a paragraph about measures to protect endangered animals, using the ideas discussed in Task 1. Begin your paragraph with. 
(Viết một đoạn văn về những biện pháp để bảo vệ động vật lâm nguy, dùng ý tưởng được thảo luận ở Task 1. Bắt đầu đoạn văn của em với:)
“There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals.”

Guide to answer

There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, people should organize different activities to raise people’s awareness of the urgent needs to protect these animals. For example they hold international conferences, seminars and forums about the great importance of ecology and biodiversity. At the same time they should appeal to governmental agencies in the world to contribute to the programmes of protecting and preserving plants and animals that are driven to the verge of extinction. In addition, people should contribute to the fund of preserving the earth’s valuable natural resources for future generations. Besides these, governments should enact laws to ban activities that can damage or destroy the nature. If these measures are taken, our planet might be a peaceful and beautiful place for all kinds of beings to live in.

Rearrange the sentence to have a completed paragraph about measure for protecting endangered animals.

 1. First, many people do not know much about the need to protect rare and endangered animals. 
 2. Last but not least, we must develop more wildlife habitat reserves.
 3. Third, we must conserve the habitats for endangered animals which are being seriously damaged and polluted
 4. There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals.
 5. Second, because projects to save endangered animals do not have sufficient funds, we must raise fund for these projects from jumble sales.
 6. We should have different activities to raise people’s awareness of the need to protect these animals.
 7. Fourth, we must help people who live in or near endangered animal’s habitats earn a living because they have poor living conditions and rely mostly on wildlife products for their livelihood.
 8. Sixth, we must stop people from buying fashionable wildlife products. 
 9. Fifth, some countries which do not have laws to protect endangered animals must enforce the law.
​Key

There are a number of measures that should be taken to protect endangered animals. First, many people do not know much about the need to protect rare and endangered animals. We should have different activities to raise people’s awareness of the need to protect these animals. Second, because projects to save endangered animals do not have sufficient funds, we must raise fund for these projects from jumble sales.Third, we must conserve the habitats for endangered animals which are being seriously damaged and polluted. Fourth, we must help people who live in or near endangered animal’s habitats earn a living because they have poor living conditions and rely mostly on wildlife products for their livelihood. Fifth, some countries which do not have laws to protect endangered animals must enforce the law. Sixth, we must stop people from buying fashionable wildlife products. Last but not least, we must develop more wildlife habitat reserves.

READ:  Soạn bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Ngắn gọn nhất
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối