Unit 1: The Generation Gap – Language

Are the words in hold stressed or unstressed? Listen and check. Practise reading the conversation in pairs. (Những từ in đậm được nhấn âm hay không được nhấn âm. Hãy lắng nghe và kiểm tra rồi tập đọc đoạn hội thoại với bạn em theo cặp.)
1. A: When ___ did you start to help your parents with housework?
    B: I don’t remember exactly when ___ I started to help them. Perhaps at the age of five or six.
2. A: These ___ shoes look really cool. Would you like to try them on?
    B: No, i don’t like them. I like thoes ___ over there.
3. A: Do ___ you think parents are the best teacher?
    B: Yes, I do. They are more matured and experienced, so they will always give us the best advice.

Bài dịch và giải chi tiết

1. A: Khi nào bạn bắt đầu giúp đỡ bố mẹ bạn trong công việc nhà?                       A STRONG, B WEAK
    B: Tôi không nhớ chính xác khi nào tôi bắt đầu giúp họ. Có thể lúc 5 hoặc 6 tuổi.
2. A: Những đôi giày này trông thật mát mẻ. Bạn có muốn đi thử chúng không?      A WEAK, B STRONG
    B: Không, tôi không thích chúng . Tôi thích những đôi giày bên đó.
3. A: Bạn nghĩ cha mẹ là giáo viên giỏi nhất?                                                    A WEAK, B STRONG
    B: Vâng, tôi nghĩ vậy. Họ trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm, vì vậy họ luôn cho chúng tôi lời khuyên tốt nhất.

READ:  Ý nghĩa của di truyền liên kết - Sinh Học

III. Unit 1 Lớp 11 Language – Grammar

1. Unit 1 Lớp 11 Grammar Task 1

Underline the correct word to complete the sentences. (Gạch dưới những từ đúng để hoàn thành câu)
1. I think you should/shouldn’t talk to your parents about it. I’m sure they will give you the best advice. 
2. I don’t think you ought/ought not to do your brother’s homework. He must do it himself.
3. You must/mustn’t finish your homework before you go out with your friends.
4. At our school, We have to/don’t have to wear uniforms. It is a rule.
5. You mustn’t/don’t have to take photographs here. This is a restricted area.
Bài dịch và giải chi tiết

1. Tôi nghĩ bạn nên nói chuyện với bố mẹ bạn về nó. Tôi chắc chắn họ sẽ cho bạn lời khuyên tốt nhất. (Should)
2. Tôi không nghĩ bạn có thể làm bài tập về nhà cho em trai bạn. Em ấy phải tự làm nó. (Ought)
3. Bạn phải hoàn thành bài tập về nhà trước khi bạn đi ra ngoài với bạn bè. (Must)
4. Ở trường học của chúng tôi. Chúng tôi phải mặc đồng phục. Đó là nội quy. (Have to)
5. Bạn không được chụp ảnh ở đây. Đây là khu vực bị hạn chế. (Mustn’t)

2. Unit 1 Lớp 11 Grammar Task 2

Rewrite each of the sentences without changing its meaning, using the word in brackets. (Viết lại những câu sau đây mà không làm thay đổi nghĩa và sử dụng từ cho sẵn trong ngoặc đơn).
1. It would be a good idea for you to talk to your parents about your problem (Ought) (Bạn nên nói chuyện với cha mẹ về vấn đề của bạn). 
► You ought to talk to your parents about your problems
2. You are not allowed to use your mobile phone in the examination room (Must)  (Bạn không được phép sử dụng điện thoại di động trong phòng thi). 
3. It is not necessary for me to type my essay(Have to) (Không cần thiết phải viết bài luận văn của tôi). 
4. I’ll advise you to tell the truth to your family. (Should) (Tôi khuyên bạn nên nói sự thật với gia đình của bạn). 
5. It is necessary for young people to plan their future career carefully. (Must) (Cần thiết với những người trẻ tuổi để lên kế hoạch cho sự nghiệp tương lai của họ một cách cẩn thận). 

Giải chi tiết Unit 1

1. You ougth to talk to your parents about your problem. 
2. You mustn’t use your mobile phone in the examination room.
3. I don’t have to type my essay.
4. You should tell the truth to your family.
5. Young people must plan their future career carefully.

READ:  Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai - Sinh Học
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối