Trắc nghiệm Sử 11 bài 12 – Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939) | Lize.vn

Đáp án: D

Câu 31: Để thực hiện nền chuyên chính độc tài, ở trong nước Chính phủ Hítle đã thực hiện chính sách

A. Bài Do Thái

B. Hạn chế các quyền tự do dân chủ tối thiểu của người dân

C. Đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân phản đối chế độ độc tài

D. Công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ (trước tiên là Đảng Cộng sản)

Câu 32: Một sự kiện diễn ra ở nước Đức ngày 30 – 1 – 1933 là

A. Đảng Cộng sản Đức kêu gọi quần chúng thành lập Mặt trận Nhân dân chống phát xít

B. Đảng Xã hội dân chủ Đức tuyên bố bất hợp tác, từ chối Liên minh với Đảng Cộng sản Đức

C. Tổng thống Hinđenbua chỉ định Hítle làm Thủ tướng và thành lập chính phủ mới

D. Giai cấp tư sản tuyên bố xóa bỏ chế độ cộng hòa tư sản, nhằm đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế

Câu 33: Cuộc Cách mạng tháng 11 năm 1918 ở Đức đã làm sụp đổ chế độ nào?

A. Chế độ quân chủ chuyên chế.

B. Chế độ cộng hòa tư sản.

C. Chế độ quân chủ lập hiến.

D. Chế độ quân phiệt hiểu chiến.

Câu 34: Cuộc Cách mạng tháng 11 năm 1918 ở Đức mang tính chất là

A. Cách mạng dân tộc dân chủ.

B. Cách mạng tư sản kiểu mới.

C. Cách mạng dân chủ tư sản.

D. Cách mạng vô sản.

Câu 35: Tháng 6-1919, diễn ra sự kiện gì làm cho nước Đức trở nên rối loạn?

A. Quốc hội lập hiến thông qua Hiến pháp mới.

B. Thiết lập nền Cộng hòa Vaima.

C. kí kết Hoà ước Véc-xai.

D. Kí kết Hòa ước Oa-sinh-tơn.

Câu 36: Theo Hòa ước Véc-xai nước Đức mất đi bao nhiêu diện tích đất đai?

READ:  Tả cây hoa đào ngày tết vào mùa xuân - 4 Bài văn mẫu Tả cây hoa đào lớp 7 | Lize.vn

A. 1/3 diện tích.

B. 1/5 diện tích.

C. 1/8 diện tích.

D. 1/10 diện tích.

Câu 37: Tiền tệ của Đức thời kì 1918 – 1923 gọi là

A. Yên.

B. Mác.

C. Bạt.

D. Ơ rô.

Câu 38: Ý không phản ánh đúng chủ trương của người đúng đầu tổ chức đó là

A. Chống cộng sản, phân biệt chủng tộc

B. Ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù

C. Phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài

D. Liên kết với Đảng Xã hội dân chủ để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế

Câu 39: Người đứng đầu tổ chức đó là

A. Hítle

B. Hinđenbua

C. Rommen

D. Manxtên

Câu 40: Các thế lực phản động, hiếu chiến tập trung trong tổ chức nào ở nước Đức?

A. Đảng Dân chủ

B. Đảng Quốc xã

C. Đảng Xã hội dân chủ

D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Câu 41: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933) đã tác động đến nền kinh tế Đức như thế nào?

A. Không tác động, ảnh hướng gì đến nước Đức.

B. Giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế nước Đức.

C. Làm cho phong trào công nhân phát triển nhanh chóng.

D. Tạo điều kiện cho nền công nghiệp nước Đức phát triển nhanh chóng.

Câu 42: Năm 1929, sản xuất công nghiệp của Đức đứng thứ mấy ở châu Âu?

A. Hàng đầu

B. Thứ nhì.

C. Thứ 3.

D. Thứ 4.

Câu 43: Đảng Công nhân Quốc gia xã hội Đức (Đảng Quốc xã) được thành lập vào năm nào?

A. 1919.

B. 1920.

C. 1923.

D. 1924.

Câu 44: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động nặng nề nhất đến ngành kinh tế nào của nước Đức?

A. Công nghiệp

B. Nông nghiệp

C. Giao thông vận tải

READ:  1 tấn bằng bao nhiêu kg - Bảng đơn vị đo khối lượng | Lize.vn

D. Du lịch và dịch vụ

Câu 45: Ý nào không phản ánh đúng hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 đối với nước Đức?

A. Khủng hoảng chính trị trầm trọng

B. Cuộc đấu tranh của quần chúng lao động diễn ra gay gắt

C. Kinh tế suy sụp, các nhà máy đóng cửa, số lượng thất nghiệp tăng nhanh

D. Giới cầm quyền Đức lo củng cố quyền lực, chuẩn bị chiến tranh

Câu 46: Những lĩnh vực kinh tế nào được Hít-le tăng cường để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ nhu cầu quân sự?

A. Công nghiệp và giao thông vận tải.

B. Giao thông vận tải và xây dựng đường xá.

C. Giao thông vận tải và dịch vụ.

D. Công nghiệp và nông nghiệp.

Câu 47: Nền công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đức trong những năm 1933-1939 là

A. Công nghiệp quân sự.

B. Công nghiệp giao thông vận tải.

C. Công nghiệp nhẹ.

D. Công nghiệp nặng.

Câu 48: Thế lực phản động hiếu chiến nhất ở Đức trong những năm 1929 – 1933 là

A. Đảng Trung tâm

B. Đảng Công nhân Quốc gia xã hội (Đảng Quốc xã)

C. Đảng Liên minh dân chủ Thiên Chúa giáo

D. Đảng Liên minh xã hội Thiên Chúa giáo

Câu 49: Ngày 30/1/1933 ghi dấu sự kiện gì ở Đức?

A. Đảng Quốc xã ra đời

B. Đảng Cộng sản Đức thành lập

C. Nền Cộng hòa Vaima bị lật đổ

D. Hít-le lên làm Thủ tướng

Câu 50: Tháng 10 – 1933 Hit-le quyết định vấn đề gì ở nước Đức?

A. Lập Tổng hội đồng kinh tế

B. Hủy bỏ Hiến pháp Vaima

C. Rút khỏi Hội Quốc liên

D. Phát động chiến tranh xâm lược

Câu 51: Đâu là tổ chức chính trị tập trung các thế lực phản động, hiếu chiến ở nước Đức trong những năm 1918 – 1939?

A. Đảng Dân chủ

READ:  Kể về ngày Tết ở quê em Hay chọn lọc (14 mẫu) - Bài văn kể về ngày Tết ở quê em đạt điểm cao | Lize.vn

B. Đảng Quốc xã

C. Đảng Xã hội dân chủ

D. Đảng Đoàn kết dân tộc

Câu 52: Sự kiện nào đã mở ra một thời kì đen tối trong lịch sử nước Đức kể từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)?

A. Hít-le được chỉ định làm thủ tướng

B. Hít-le tuyên bố là quốc trưởng suốt đời

C. Hiến pháp Vai-ma bị xóa bỏ

D. Hít-le tuyên bố đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật

Câu 53: Sự kiện nào là cái cớ để Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản nước Đức ra ngoài vòng pháp luật?

A. Hítle lên nắm quyền

B. Tổng thống Hinđenbua mất

C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy

D. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ

Câu 54: Chính phủ Hítle đặt Đảng Cộng sản Đức ra ngoài vòng pháp luật sau sự kiện nào?

A. Nền Cộng hòa Vaima sụp đổ

B. Tổng thống Hinđenbua mất

C. Nhà quốc hội Đức bị đốt cháy

D. Hítle lên nắm quyền

Câu 55: Sau khi lên nắm quyền, Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế nước Đức theo hướng nào?

A. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng

B. Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất

C. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự

D. Đầu tư vào các ngành dịch vụ

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Sử lớp 11 bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Trắc nghiệm Sử 11, Giải bài tập Lịch Sử 11, Giải Vở BT Lịch Sử 11, Giải tập bản đồ Lịch Sử 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà chúng tôi tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: văn học

Có thể bạn quan tâm

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn