TOP 6 Bài viết tiếng Anh về giao thông Việt Nam – Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về giao thông ở Việt Nam | Lize.vn

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về giao thông ở Việt Nam

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn TOP 6 Bài viết tiếng Anh về giao thông được sưu tầm và đăng tải dưới đây, bao gồm phần hướng dẫn cách các bạn viết một bài luận cụ thể, sau đó là một số bài văn mẫu sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn có một bài luận của mình đạt hiệu quả cao nhất.

* Xem thêm: Write a paragraph about the traffic problems where you live, or in a town, or in a city you know well

– Câu chủ đề/ mở đoạn (1 câu)

– Luận điểm 1 (1 câu); triển khai luận điểm 1 (1-2 câu)

– Luận điểm 2 (1 câu); triển khai luận điểm 2 (1-2 câu)

– Luận điểm 3 (1 câu); triển khai luận điểm 3 (1-2 câu)

– Câu kết luận (optional)

1.1. Câu chủ đề/ mở đoạn

– Là câu thể hiện ý chính của cả đoạn. Bắt buộc phải có 1 câu chủ đề hoàn chỉnh mới có thể từ đó triển khai các luận điểm.

– Câu chủ đề phải có 2 phần

+ Topic: Thông báo cho người đọc về chủ đề đoạn văn

+ Controlling idea: Nhận định cá nhân của người viết về chủ đề này

1.2. Phần thân bài

Thân bài bao gồm khoảng 3 luận điểm chính triển khai, giải thích, chứng minh cho câu chủ đề; sau mỗi luận điểm sẽ là luận cứ chứng minh cho luận điểm đó. Thông thường đề bài sẽ cung cấp gợi ý cho 3 luận điểm. Ngoài ra bạn cũng có thể tự xây dựng luận điểm bằng việc đặt ra và trả lời những câu hỏi đơn giản Why, How (tại sao, làm thế nào).

– Nên triển khai 1 trong 3 luận điểm bằng một ví dụ thực tế.

– Khi triển khai ý, nếu được, hãy cố gắng vận dụng trải nghiệm thật của bản thân thay vì bài mẫu thuộc lòng. Bài viết của bạn nhờ đó sẽ tự nhiên hơn, gây thiện cảm cho người đọc.

– 3 luận điểm cần được đưa ra theo một bố cục rõ ràng, dễ theo dõi.

– Đoạn văn phải được trình bày đơn giản, mạch lạc, thể hiện rõ ràng quan điểm người viết theo tinh thần khoa học, tuyệt đối tránh lối viết ẩn ý, lạc đề, khoa trương, sáo rỗng.

1.3. Kết đoạn

– Là câu cuối, kết thúc đoạn văn. Câu này không bắt buộc nên các bạn có thể bỏ qua nếu không tự tin. Tuy nhiên, lưu ý rằng câu kết có thể giúp bù đắp nốt số từ còn thiếu so với yêu cầu, nếu bài của bạn quá ngắn.

– Chỉ bao gồm một câu duy nhất.

– Câu kết thường được viết bằng cách nhắc lại câu chủ đề theo một cách khác (Paraphrase).

– Tương tự như những phần trên trong đoạn văn, câu kết cũng cần phải được bắt đầu bằng một liên từ. Có rất nhiều liên từ dạng này (In conclusion, To conclude, In general, etc.), nhưng các bạn chỉ nên nhớ và sử dụng duy nhất 1 trong số đó cho tất cả các bài viết.

2. Từ vựng tiếng Anh về giao thông cần biết

road / roʊd /: đường

traffic / ˈtræfɪk /: giao thông

vehicle / ˈviːəkl /: phương tiện

roadside / ˈroʊdsaɪd /: lề đường

car hire / kɑːr ˈhaɪər /: thuê xe

ring road / rɪŋ roʊd /: đường vành đai

petrol station / ˈpetrəl ˈsteɪʃn /: trạm bơm xăng

kerb / kɜːrb /: mép vỉa hè

road sign / roʊd saɪn /: biển chỉ đường

pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /: vạch sang đường

turning / ˈtɜːrnɪŋ /: chỗ rẽ, ngã rẽ

fork / fɔːrk /: ngã ba

toll / toʊl /: lệ phí qua đường hay qua cầu

toll road / toʊl roʊd /: đường có thu lệ phí

motorway / ˈmoʊtərweɪ /: xalộ

hard shoulder / hɑːrd ˈʃoʊldər /: vạt đất cạnh xa lộ để dừng xe

dual carriageway / duːəl ˈkærɪdʒweɪ /: xa lộ hai chiều

one-way street / wʌn weɪ striːt /: đường một chiều

T-junction / tiː ˈdʒʌŋkʃn /: ngã ba

roundabout / ˈraʊndəbaʊt /: bùng binh

accident / ˈæksɪdənt /: tai nạn

breathalyser / ˈbreθəlaɪzər /: dụng cụ kiểm tra độ cồn trong hơi thở

traffic warden / ˈtræfɪk ˈwɔːrdn /: nhân viên kiểm soát việc đỗ xe

parking meter / ˈpɑːrkɪŋ ˈmiːtər /: máy tính tiền đỗ xe

Motorcycle lane /ˈmoʊtərsaɪkl leɪn / : Làn xe máy

One-way street / wʌn weɪ striːt /: Đường một chiều

Parking lot / ˈpɑːrkɪŋ lɑːt /: Bãi đậu xe

Pedestrian crossing / pəˈdestriən ˈkrɔːsɪŋ /; Crosswalk / ˈkrɔːswɔːk /: Đường dành cho người đi bộ qua đường

Railroad track / ˈreɪlroʊd træk /: Đường ray xe lửa

Road /roʊd/: Đường nối 2 địa điểm (2 thị trấn, thành phố,…)

Sidewalk / ˈsaɪdwɔːk /: Lề đường

Street : Đường nhựa

Street light / striːt /: Đèn đường

Street sign / striːt saɪn /: Biển báo giao thông

Traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: Đèn giao thông

Tunnel /ˈtʌnl /: Hầm giao thông

Two-way street / tuː weɪ striːt /: Đường hai chiều

Car park / kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe

parking space / ˈpɑːrkɪŋ speɪs /: chỗ đỗ xe

multi-storey car park / ˈmʌlti ˈstɔːri kɑːr pɑːrk /: bãi đỗ xe nhiều tầng

parking ticket / ˈpɑːrkɪŋ ˈtɪkɪt /: vé đỗ xe

driving licence / ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsns /: bằng lái xe

reverse gear / rɪˈvɜːrs ɡɪr /: số lùi

learner driver / ˈlɜːrnər ˈdraɪvər /: người tập lái

passenger / ˈpæsɪndʒər /: hành khách

Stall / stɔːl /: làm chết máy

tyre pressure / ˈtaɪər ˈpreʃər /: áp suất lốp

traffic light / ˈtræfɪk laɪt /: đèn giao thông

speed limit / spiːd ˈlɪmɪt /: giới hạn tốc độ

speeding fine / ˈspiːdɪŋ faɪn /: phạt tốc độ

level crossing / ˈlevl ˈkrɔːsɪŋ /: đoạn đường ray giao đường cái

jump leads / dʒʌmp liːdz /: dây sạc điện

READ:  Tả cây xương rồng mà em biết - Những bài văn mẫu hay tả cây xương rồng | Lize.vn

oil / ɔɪl /: dầu

diesel / ˈdiːzl /: dầu diesel

Crossroads / ˈkrɔːsroʊdz /: Ngã tư

petrol / ˈpetrəl /: xăng

unleaded / ˌʌnˈledɪd /: không chì

petrol pump / ˈpetrəl pʌmp /: bơm xăng

driver / ˈdraɪvər /: tài xế

to drive / draɪv /: lái xe

to change gear / tʃeɪndʒ ɡɪr /: chuyển số

Jack / dʒæk /: đòn bẩy

Flat tyre / flæt ˈtaɪər /: lốp sịt

Puncture / ˈpʌŋktʃər /: thủng xăm

Stop buses overloading passengers: ngăn chặn xe khách chở quá tải

Car wash / kɑːr wɔːʃ /: rửa xe ô tô

Driving test / ˈdraɪvɪŋ test /: thi bằng lái xe

Driving instructor / ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktər /: giáo viên dạy lái xe

Driving lesson / ˈdraɪvɪŋ ˈlesn /: buổi học lái xe

Traffic jam / ˈtræfɪk dʒæm /: tắc đường

Boad map / roʊd mæp /: bản đồ đường đi

Bechanic / məˈkænɪk /: thợ sửa máy

Barage / ɡəˈrɑːʒ /: gara

Second-hand / ˈsekənd hænd /: đồ cũ

Bypass / ˈbaɪpɑːs /: đường vòng

Services / ˈsɜːrvɪs /: dịch vụ

Swerve / swɜːrv /: ngoặt

Signpost / ˈsaɪnpoʊst /: biển báo

Skid / skɪd /: trượt bánh xe

Speed / spiːd /: tốc độ

Brake / breɪk /: phanh (động từ)

Accelerate / əkˈseləreɪt /: tăng tốc

Slow down / sloʊ daʊn /: chậm lại

Spray / spreɪ /: bụi nước

Icy road / ˈaɪsi roʊd /: đường trơn vì băng

Bus station /bʌs ˈsteɪʃn /: Bến xe

Bus stop / bʌs stɑːp /:.Trạm xe bus

Gas Station / ɡæs ˈsteɪʃn /: Trạm xăng

Highway / ˈhaɪweɪ /: Đường cao tốc

Junction / ˈdʒʌŋkʃn / : Giao lộ

Lane / leɪn /: Làn đường

Car lane / kɑːr leɪn /:Làn xe hơi

3. TOP 6 Bài viết chủ đề về giao thông bằng tiếng Anh

1. Viết về tai nạn giao thông bằng tiếng Anh số 1

In Ha Noi, the number of death by traffic accident is considered as large as the number of death by plague. There’s about more than 30 people die everyday.

With the traffic conditions in Ha Noi, accident is object to happen. The roads are too narrow to travel easily. Moreover, many pot-holes can appear everywhere to threaten the goers. On the roads, there’re sometimes the illogical roundabouts. They are not only useless, but also make the traffic more chaotic. To solve this problem, we only have one way, it’s improving the road. However, it is impossible for the government to widen the roads because of limited land. Whenever theroads are repaired, the traffic is more dangerous with the unfinished structures. People still travel on the repairing roads, and the roads are more and more narrow. We also can build the tunnels but it is very costly. Viet Nam has to borrow money from other countries and no one knows when the government can pay it back. As you know, Ha Noi is a monsoonal tropical country, it has a lot of rain every year. During the rainy season, the roads are flooded because all the waste pipes are stuck by rubbish and become very dirty.

In addition, the tense of Ha Noi people is poor. The roads in the cities are choked with so many vehicles such as motorbikes, bicycles, taxies, buses, cyclos and pedestrians because people do not follow the laws well. They even don’t obey the traffic lights or signs. Children are taught about traffic laws while adults are breaking it. Now, the government gives many new strict laws to improve the present posture. Polices are more active than they used to. Everyone travel on

motorbike wears helmet naturally without any enforcement. The traffic is better and better day by day.

In conclusion, with many measures now, the traffic in Ha Noi will be good one day. The poor conditions Ha Noi can solve this problem by the development of economic.

=> Bài dịch: Tại Hà Nội, số người chết do tai nạn giao thông được coi là lớn như số người chết do bệnh dịch hạch. Có khoảng hơn 30 người chết mỗi ngày.

Với điều kiện giao thông tại Hà Nội, tai nạn luôn là mục tiêu xảy ra. Các con đường quá hẹp để đi lại dễ dàng. Hơn nữa, nhiều ổ-gà có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi để đe dọa người đi đường. Trên những con đường, có đôi khi là những vòng xuyến vô lý. Chúng không chỉ là vô ích, mà còn làm cho giao thông hỗn loạn hơn. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi chỉ có một cách, đó là cải thiện lại con đường. Tuy nhiên, nó là không thể cho chính phủ để mở rộng các con đường giao thông bởi vì bị giới hạn về đất đai. Bất cứ khi nào những con đường được sửa chữa, giao thông còn nguy hiểm hơn với những công trình đang dang dở. Mọi người vẫn đi lại trên những con đường đang sửa chữa, và những con đường này thì rất nhiều và hẹp hơn. Chúng tôi cũng có thể xây dựng cácđường hầm nhưng nó rất là tốn kém. Việt Nam phải vay tiền từ các nước khác và không ai biết khi nào chính phủ có thể trả lại tiền. Như bạn đã biết, Hà Nội là một nước nhiệt đới gió mùa, nó có rất nhiều mưa mỗi năm. Trong mùa mưa, những con đường đang bị ngập lụt bởi vì tất cả các ống dẫn chất thải đang bị mắc kẹt bởi rác và trở nên rất bẩn.

Ngoài ra, tình hình của người Hà Nội nói chung là nghèo. Các con đường trong thành phố đều đông nghẹt với rất nhiều loạixe như xe máy, xe đạp, taxi, xe buýt, xe xích lô và người đi bộ bởi vì người dân không tuân theo các qui định. Họ thậm chí không tuân theo đèn giao thông hoặc các dấu hiệu. Trẻ em được dạy về luật giao thông trong khi người lớn đang phávỡ nó. Bây giờ, chính phủ đưa ra nhiều luật lệ nghiêm ngặt mới để cải thiện tình hình hiện tại. Công an luôn tích cực hơnso với trước đây. Mọi người đi xe máy đội mũ bảo hiểm một cách tự nhiên mà không có bất kỳ sự ép buộc nào. Các giao thông đang tốt hơn và tốt hơn từng ngày.

Kết luận, với nhiều biện pháp nghiệp vụ, giao thông tại Hà Nội sẽ trở nên tốt hơn vào một ngày nào đó. Tình trạng nghèo nàn ở Hà Nội là vấn đề có thể giải quyết bởi sự phát triển của nền kinh tế.

2. Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về giao thông ở Việt Nam số 2

Traffic safety and traffic that the world now needs to pay attention. it is not only the most important factors crucial to the development and survival of a nation, a territory but a junction of trade between regions of countries, cultures on world together. In advanced countries, the situation and development of their traffic is quite developed with a dense transport network and is regulated, but in Vietnam, … Urban transport situation in Vietnam is extremely chaotic. On average there are thousands of cases every year in traffic accidents, causing serious loss of life and property. Despite being upgraded and renovated several times but the transport system of Vietnam has not improved as much. Traffic jams occur repeatedly in large cities damaging hundreds of billion per year, not only that the injuries related to traffic accidents is also increasing, especially head injuries , spine. Circulation of vehicles on roads, railways, waterways each year but with increasing road infrastructure can present data to help the traffic situation.

READ:  Nghị luận xã hội 200 chữ về hiện tượng nghiện game online - Bài văn mẫu nghị luận về hiện tượng nghiện game online | Lize.vn

=> Bài dịch: An toàn giao thông là vấn nạn mà các nước trên toàn thế giới đang cần phải chú ý nhiều hơn. Nó không chỉ là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự phát triển và tồn tại của một quốc gia, một vùng lãnh thổ mà là một mối liên kết trong thương mại giữa các vùng của quốc gia, là phương tiện kết nối các nền văn hóa trên thế giới. Ở các nước tiên tiến, tình hình và phát triển giao thông của họ đang khá phát triển với một mạng lưới giao thông dày đặc và vô cùng quy củ, nhưng ở Việt Nam, … tình hình giao thông đô thị tại Việt Nam có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Tính trung bình có hàng ngàn trường hợp tai nạn giao thông đáng thương tâm xảy ra tại Việt Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Mặc dù đang được nâng cấp và được trùng tu nhiều lần nhưng hệ thống giao thông của Việt Nam chưa được cải thiện nhiều. Ùn tắc giao thông xảy ra nhiều lần ở các thành phố lớn không chỉ làm thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi năm mà còn gây ra các tổn thương nghiêm trọng về sức khỏe như chấn thương đầu, cột sống,… . Lưu thông trên đường bộ, đường sắt, đường sông mỗi năm một tăng nhưng cơ sở hạ tầng lại chưa được quan tâm một cách đúng mức dẫn đến cung không đủ cầu. Đây chính là mối quan tâm nà nhà nước và chính phủ việt Nam phải tìm ra hướng giải pháp nhanh chóng.

3. Bài viết tiếng Anh về Giao thông ở Việt Nam số 3

Traffic is one of the most important problems in Vietnam. During many decades, traffic here is always difficult. This essay will present these problems and some solutions about the traffic of Vietnam.

First of all, there are many vehicles in the road at a time. One can be stuck in the traffic for hours during rush hours, specially in Hanoi and Ho Chi Minh City. Moreover, there are many signs in the road which make people feel confused. Vietnam’s traffic problems are very complicated.

Secondly, the sense of participation in Vietnam’s traffic is very indigent. Some people often go too fast and sloppy, cross the red light or carrying bulky. Most people always ride these motobikes on the sidewalk than waiting a bit.

In conclusion, traffic in Vietnam is still a difficult problem. I hope the traffic in Vietnam will be improved and become better and better in the future.

Hướng dẫn dịch

Giao thông là một trong những vấn đề nghiêm trọng ở Việt Nam. Trong suốt nhiều thập kỷ, giao thông ở đây luôn phức tạp. Bài viết sẽ nói về những vướng mắc và cách giải quyết về vấn đề giao thông của Việt Nam.

Đầu tiên, có rất nhiều phương tiện trên đường cùng một thời điểm. Người ta có thể bị kẹt xe trong nhiều giờ vào giờ cao điểm, đặc biệt ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hơn thế, có nhiều biển chỉ dẫn trên đường cái mà làm nhiều người cảm thấy bối rối. Vấn đề giao thông ở Việt nam rất phức tạp.

Thứ hai, ý thức tham gia giao thông của người Việt Nam rất kém. Nhiều người thường đi quá nhanh và cẩu thả, vượt đèn đỏ hoặc chở đồ cồng kềnh. Một số người luôn đi xe máy trên vỉa hè thay vì chờ đợi một chút.

Tóm lại, giao thông ở Việt Nam vẫn còn là vấn đề phức tạp. Tôi hy vọng giao thông ở Việt Nam sẽ được cải thiện và ngày càng tốt hơn trong tương lai.

4. Viết đoạn văn về vấn đề giao thông bằng tiếng Anh số 4

Traffic safety is a hot issue today. Certainly for each person, the phenomenon of congestion in traffic is no longer unfamiliar. Many people, when joining in traffic, intentionally violate traffic laws such as: not wearing helmets, speeding and overtaking, going in the opposite direction, passing red lights. These acts will cause consequences, if it is mild that the violator is himself, and the other will be traffic accidents. Traffic law violation is caused by the consciousness of the people participating in the traffic. Therefore, families and schools need to have the responsibility to educate students and students, the future generation of the country. The society needs to actively propagate for each citizen to improve their responsibility. Because “Traffic safety is the happiness of everyone”.

Hướng dẫn dịch

An toàn giao thông hiện đang là một vấn đề nóng hổi hiện nay. Chắc hẳn đối với mỗi người, hiện tượng ùn tắc khi tham gia giao thông đã không còn xa lạ. Nhiều người khi tham gia giao thông còn cố tình vi phạm luật giao thông như: không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ. Những hành vi đó sẽ gây ra những hậu quả, nếu nhẹ là bản thân người vi phạm bị xử phát, còn nặng sẽ là các vụ tai nạn giao thông. Việc vi phạm luật giao thông nguyên nhân đến từ ý thức của chính người tham gia giao thông. Chính vì vậy, gia đình và nhà trường cần có trách nhiệm giáo dục học sinh và sinh viên, thế hệ tương lai của đất nước. Còn xã hội cần tích cực tuyên truyền cho mỗi người dân nâng cao trách nhiệm. Bởi “An toàn giao thông chính là hạnh phúc của mọi nhà”.

READ:  Dàn Ý Phân Tích Bài Ý Nghĩa Văn Chương Của Hoài Thanh, Dàn Ý Phân Tích Bài Ý Nghĩa Của Văn Chương

5. Viết đoạn văn về an toàn giao thông bằng tiếng Anh số 5

Traffic safety is the happiness of everyone. But there is a sad fact that in our country, unsafe traffic law violations still occur. Behaviors such as not wearing helmets, passing red lights, going in the opposite direction … are happening more and more. Consequently, the number of traffic accidents is increasing more and more. That will seriously affect the safety of people in traffic. The cause of the above situation comes from the awareness of each road user. Therefore, from home, school and society, they must work together to educate each person to strictly obey traffic laws. Always be aware that traffic safety will bring happiness to everyone.

Hướng dẫn dịch

An toàn giao thông là hạnh phúc mọi nhà. Nhưng có một thực tế đáng buồn là ở nước ta, hiện tượng vi phạm luật giao thông gây mất an toàn vẫn còn xảy ra. Các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… xảy ra ngày càng nhiều. Hậu quả là số vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày càng nhiều. Điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của con người khi tham gia giao thông. Nguyên nhân của tình trạng trên đến từ chính ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Chính vì vậy, từ gia đình, nhà trường và xã hội phải cùng nhau giáo dục mỗi người nghiêm túc chấp hành luật giao thông. Hãy luôn ý thức rằng, an toàn giao thông sẽ đem đến hạnh phúc cho mỗi người.

6. Nói về giao thông bằng tiếng Anh số 6

It is undoubtedly the case that cities around the world increasingly suffer from congestion. In this essay, I will examine the reasons leading to this trend and suggest some practical policies the authorities could implement to reduce the level of traffic in our cities.

The first step is to understand why traffic has increased in cities. Broadly speaking, there are three main reasons for this. One is that cars have become more affordable for the average consumers and they are no longer a luxury item, but something that most families expect to own. A second reason is that public transport has become increasingly unreliable in recent years as many bus and train services have been reduced because of the difficulty in funding them. The third reason is that society has in general become more mobile and this means more people are prepared to commute to work by car than they were before.

There is almost certainly no one who can propose solution to this problem given the complexity of its causes. However, one option has to be to improve the reliability of public transport to encourage people to take buses or the trains rather than get in their cars. It would also be possible to discourage people from driving to work by introducing special tariffs for using the roads, especially during rush hours. A successful example of this is the congestion charge scheme in London which has certainly reduced the level of traffic in inner-city areas.

In conclusion, there are a variety of different factors that have led to rising levels of traffic in urban areas. While it may not be possible to find a complete solution, any action should probably involve encouraging greater use of public transport and making it more expensive for the motorist to drive in urban areas.

Hướng dẫn dịch

Chúng ta không thể không công nhận rằng tình trạng tắc đường tại các khu vực thành thị trên toàn thế giới đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Trong bài luận này, tôi sẽ đưa ra một số lý do dẫn đến hiện trạng này và đề ra một số chính sách mà chính phủ có thể thông qua để giảm thiểu lượng xe trong thành phố.

Đầu tiên, chúng ta cần phải hiểu được lý do khiến lượng phương tiện cá nhân tại thành phố tăng lên hàng ngày. Nói chung, có ba nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Một trong số đó là hiện nay, giá thành ô tô đang ngày càng giảm. Ô tô không còn là một món đồ xa xỉ nữa, nó đã trở thành một món đồ mà gia đình nào cũng có thể sở hữu. Ngày nay, kể cả những người có mức thu nhập trung bình cũng có thể mua ô tô. Lý do thứ hai là do trong những năm gần đây, các phương tiện giao thông công cộng đang ngày càng xuống cấp. Nguyên nhân cho việc này là do các phương tiện như xe buýt đang gặp một số khó khăn trong việc cấp vốn. Lý do thứ ba là do chúng ta đang sống ngày càng năng động hơn. Chính vì thế, nhiều người phải di chuyển bằng các phương tiện cá nhân hơn.

Do độ phức tạp của các nguyên nhân dẫn đến tình trạng tắc đường, khó có ai có thể đưa ra một cách giải quyết triệt để cho vấn đề này. Tuy nhiên, một ý kiến đưa ra là cần phải nâng cấp hệ thống giao thông công cộng nhắm khuyến khích người dân đi làm bằng các phương tiện như xe buýt hay các tuyến tàu nội thành. Một cách giải quyết khác là đưa ra đánh thuế việc sử dụng các phương tiện cá nhân, nhất là trong giờ cao điểm. London hiện đã đưa ý kiến này vào thực tiễn và giành được những thành công nhất định như việc lượng phương tiện lưu thông trong thành phố đã giảm đi đáng kể

Kết lại, lượng phương tiện trong các khu vực nội thành đã tăng lên do một vài tác nhân nêu trên. Mặc dù việc giải quyết triệt để vấn đề trên là một bài toán nan giải, chính phủ nên đưa đưa ra một sô biện pháp tạm thời như khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện công cộng hay đánh thuế việc sử dụng các phương tiện cá nhân trong thành phố.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ đề giao thông. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện viết Tiếng Anh, Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,…. được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: văn học

Có thể bạn quan tâm

Bài viết hay nhất