Download Sách Tiểu Luận Tội Phạm Và Cấu Thành Tội Phạm Và Cấu Thành Tội Phạm

Nghiên cứu về tội phạm là vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của luật Hình sự Việt Nam. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tham khảo Bài tiểu luận: Tội phạm và cấu thành tội phạm. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn. Bài tiểu luận môn pháp luật đại cươngĐề tài: Tội phạm và cấu thành tội phạmA.Lời nói đầuTP là một hiện tượng tiêu cực nhất tr XH. TP xuất hiện cùng với sựra đời của NN và PL, cũng như khi XH phân chia thành giai c

Category Tài liệu Báo cáo khoa học

Page count 15

File type DOCX

File size 0.47 M

Tên tệp 1033569 docx

Tải Bai tieu luan: Toi pham va cau thanh toi pham-Bao … (.docx) Tải Bai tieu luan: Toi pham va cau thanh toi pham-Bao … (.pdf)
Bài tiểu luận môn pháp luật đại cương
Đề tài: Tội phạm và cấu thành tội phạm
A.

Đang xem: Tiểu luận tội phạm và cấu thành tội phạm

Lời nói đầu
TP là một hiện tượng tiêu cực nhất tr XH. TP xuất hiện cùng với sự
ra đời của NN và PL, cũng như khi XH phân chia thành giai cấp đối kháng.
Để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, NN đã quy định hvi nào là TP
và áp dụng TNHS hoặc hình phạt đối với ng nào thực hiện các hvi đó. Do
đó, TP k chỉ mang thuộc tính lịch sử ­ XH mà còn mang bản chất là 1 hiện
tượng pháp lý.
Nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa pháp lý của việc xác
định rõ khái nhiệm TP, LHS VN cũng như LHS các nước XHCN đều có
định nghĩa thống nhất khái niệm TP thể hiện rõ bản chất XH của TP, qua
đó phản ánh quan điểm, đường lối đúng đắn chính sách HS của NN tr
từng giai đoạn của lịch sử và CM, bảo vệ các lợi ích của toàn thể nhân
dân. Hơn nữa, KN TP tr LHS còn là cơ sở để phân biệt TP với các vi
phạm PL khác và với hvi trái đạo đức, cũng như các TH k phải là TP, qua
đó, bảo vệ, củng cố và duy trì trật tự PL, góp phần đấu tranh phòng ngừa
và chống TP, bảo vệ một cách hữu hiệu lợi ích của NN, của XH, các
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
Nghiên cứu tội phạm chúng ta không chỉ nghiên cứu khái niệm, bản
chất của tội phạm mà còn phải nghiên cứu các yếu tố các dấu hiệu cấu
thành tội phạm và các trường hợp không phải là tội phạm (loại trừ trách
nhiệm hình sự).
B.

READ:  (Doc) Tiểu Luận Đường Lối Đối Ngoại Của Đảng Trong Thời Kỳ Đổi Mới

Xem thêm: Liên Kết Peptit – Có Bao Nhiều Trong Một Tripeptit

Nội dung
Chương I: Những vấn đề chung về tội phạm
1.
Khái niệm tội phạm
Nghiên cứu về tội phạm là vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của
luật Hình sự Việt Nam. Bởi lẽ, tội phạm là đối tượng đấu tranh phòng
ngừa và chống của chính sách hình sự của Nhà nước, vì thế có nhiều quan
điểm khác nhau về khái niệm tội phạm. Một số quan điểm cho rằng:
“Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, có lỗi, được quy định trong
BLHS và phải chịu hình phạt”; hay: “Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho
xã hội, có lỗi, trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt”,…
Khái niệm tôi phạm đã được ghi nhận định nghĩa lập pháp trong
khoản 1, điều 8 BLHS 1999 (sửa đổi bổ sung 2009): “Tội phạm là hành vi
nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có
năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm
phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm
phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh,
trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm
tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi
ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật
tự pháp luật xã hội
chủ nghĩa”.

READ:  Bài Tiểu Luận Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp, Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp
*

Từ đó có thể đưa ra định nghĩa khoa học của khái niệm tội phạm
như sau: “TP là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS
do người có năng lực TNHS và đủ tuổi chịu TNHS thực hiện 1 cách có lỗi
(Cố ý hoặc vô ý) xâm phạm đến các quan hệ xã hội được BLHS xác lập
và bảo vệ.”
2.
Đặc điểm của tội phạm
2.1.

Xem thêm: – Nhiet Phan Cu(No3)2

Đặc điểm thứ nhất của tội phạm: Tội phạm là hành vi nguy
hiểm cho xã hội
Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm là một đặc điểm đầu tiên
và quan trọng của tội phạm. Tội phạm hay bất cứ vi phạm pháp luật nào
đều có tính nghuy hiểm cho XH. Nên tính nguy hiểm cho XH là 1 trong
những căn cứ để phân biệt hành vi phạm tội với các hành vi vi phạm pháp
luật khác. Những hành vi tuy có dấu hiệu của tội phạm nhưng tính nguy
hiểm không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các
biện pháp khác.
Việc đánh giá hành vi nào là hành vi nguy hiểm cho xã hội phụ
thuộc vào tình hình phát triển của xã hội và yêu cầu đấu tranh phòng ngừa
tội phạm. Nếu trước đây, hành vi trộm cắp dưới 2 triệu đồng dược coi là
hành vi nguy hiểm cho xã hội và người thực hiện hành vi này có thể bị
truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản, thì hiện nay, hành vi
này không bị coi là hành vi nguy hiểm cho xã hội nữa. Ngược lại có hành
vi trước đây chưa được coi là hành vi nguy hiểm cho xã hội, nhưng nay lại
coi là nguy hiểm cho xã hội và được coi là tội phạm. Ví dụ: hành vi xâm
Thạc sĩ – Tiến sĩ – Cao học Công nghệ thông tin Kinh tế – Thương mại Tài chính – Ngân hàng Kiến trúc – Xây dựng Điện-Điện tử-Viễn thông Cơ khí – Chế tạo máy Công nghệ – Môi trường Báo cáo khoa học Quản trị kinh doanh Khoa học xã hội Khoa học tự nhiên Nông – Lâm – Ngư Y khoa – Dược

READ:  Các Phương Pháp Nghiên Cứu Đề Tài Tiểu Luận

© 2021 – lize.vn

Website chạy thử nghiệm. Thư viện tài liệu miễn phí mục đích hỗ trợ học tập nghiên cứu , được thu thập từ các nguồn trên mạng internet … nếu tài liệu nào vi phạm bản quyền, vi phạm pháp luật sẽ được gỡ bỏ theo yêu cầu, xin cảm ơn độc giả

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tiểu luận