Tiểu Luận Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học Ptit, Kết Quả Nghiên Cứu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.02 KB, 10 trang )

Đang xem: Tiểu luận phương pháp luận nghiên cứu khoa học ptit

Câu 1:- Trình bày các bước trong trình tự logic của nghiên cứu khoa học.Nghiên cứu khoa học, bất kể trong nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa họcxã hội hoặc khoa học công nghệ đều tuân theo một trật tự logic xác định, bao gồmcác bước sau đây:Bước 1: Phát hiện vấn đề, để lựa chọn chủ đề nghiên cứu.Phát hiện vấn đề nghiên cứu để xác định chủ đề nghiên cứu. Trên cơ sở đó đặttên đề tài. Vấn đề nghiên cứu được phát hiện nhờ các sự kiện thông thường, trongđó chứa đựng những mâu thuẫn giữa lý thuyết vốn tồn tại và thực tế. Loại sự kiệnnhư thế được gọi là sự kiện khoa học.Bước 2: Xác định mục tiêu nghiên cứu.Mục tiêu nghiên cứu là những nội dung cần được xem xét và làm rõ trongnghiên cứu. Mục tiêu trả lời câu hỏi “Nghiên cứu cái gì?”. Nhằm mô tả một mụcđích cụ thể hoặc định hướng nghiên cứu. Mục đích của nghiên cứu phải là xácđịnh, mô tả, hoặc giải thích một tình trạng hoặc dự đoán giải pháp của một vấn đề.Bước 3: Nhận dạng câu hỏi nghiên cứu.Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra khi người nghiên cứu đứng trước mâu thuẫngiữa tính hạn chế của tri thức khoa học hiện có với yêu cầu phát triển tri thức đó ởtrình độ cao hơn. Phát hiện được vấn đề nghiên cứu là giai đoạn quan trọng trênbước đường phát triển nhận thức. Cần phải viết ngắn gọn, súc tích, tập trung vàomô tả mục tiêu nghiên cứu đang đề cập, khám phá mối quan hệ giữa vấn đề vớinhau, đánh giá giữa các công trình trước đó đã có gì khác biệt.Trong nghiên cứu khoa học luôn tồn tại hai lớp câu hỏi: Câu hỏi về bản chấtsự vật cần tìm kiếm, và câu hỏi về phương pháp nghiên cứu để làm sáng tỏ, về lýthuyết và về thực tiễn những câu hỏi thuộc lớp thứ nhất.Câu hỏi nghiên cứu đặt cho người nghiên cứu mối quan tâm: “Cần chứngminh điều gì?”. Như vậy, thực chất việc đưa ra được những câu hỏi sẽ tạo cơ sởcho việc tìm kiếm câu trả lời.Tương tự như phát hiện vấn đề nghiên cứu, nhưng câu hỏi nghiên cứu nhằmchi tiết hóa vấn đề nghiên cứu. Cũng có thể sử dụng những phương pháp tương tựđể đặt câu hỏi nghiên cứu
Bước 4: Đưa luận điểm, tức giả thuyết nghiên cứu.Giả thuyết nghiên cứu là một kết luận giả định về bản chất sự vật, do ngườinghiên cứu đưa ra để chứng minh hoặc bác bỏ. Xét trong quan hệ giữa giả thuyếtvới câu hỏi nghiên cứu, thì giả thuyết chính là “câu trả lời” vào “câu hỏi” nghiêncứu đã nêu ra.Người nghiên cứu cần căn cứ vào phân loại nghiên cứu để đưa ra những giảthuyết phù hợp với bản chất của nghiên cứu khoa học.Theo chức năng của nghiên cứu khoa học, giả thuyết được phân chia thànhgiả thuyết mô tả, giả thuyết giải thích, giả thuyết dự báo, giả thuyết giải pháp.Giả thuyết là một phán đoán, cho nên viết giả thuyết khoa học, xét về mặt logic làviết một phán đoánBước 5: Lựa chọn các phương pháp chứng minh giả thuyếtMuốn chứng minh một luận điểm khoa học, người nghiên cứu phải có đầy đủluận cứ khoa học.Muốn tìm được các luận cứ và làm cho luận cứ có sức thuyết phục ngườinghiên cứu phải sử dụng những phương pháp nhất định. Phương pháp ở đây baogồm hai loại: phương pháp tìm kiếm luận cứ và phương pháp sắp xếp các luận cứđể chứng minh luận điểm khoa học.Đó là những việc làm cần thiết của người nghiên cứu trong quá trình chứngminh luận điểm khoa học của mình.Bước 6: Tìm kiếm các luận cứ để chứng minh luận điểm..Luận cứ được xây dựng từ những thông tin thu được nhờ đọc tài liệu, quansát hoặc thực nghiệm. Luận cứ trả lời câu hỏi: “Chứng minh bằng cái gì?”. Về mặtlogic, luận cứ là phán đoán mà tính chân xác đã được chứng minh và được sử dụnglàm tiền đề để chứng minh luận điểm.Để chứng minh luận điểm khoa học, người nghiên cứu cần có hai loại luậncứ:Luận cứ lý thuyết, là các luận điểm khoa học đã được chứng minh, bao gồm
các khái niệm, các tiên đề, định lý, định luật, quy luật, tức các mối liên hệ, đã đượckhoa học chứng minh là đúng. Luận cứ lý thuyết được khai thác từ các tài liệu,công trình khoa học của các đồng nghiệp đi trước. Việc sử dụng luận cứ lý thuyếtsẽ giúp người nghiên cứu tiết kiệm thời gian, không tốn kém thời gian để chứngminh lại những gì mà đồng nghiệp đã chứng minh.Luận cứ thực tế, được thu thập từ trong thực tế bằng cách quan sát, thựcnghiệm, phỏng vấn, điều tra hoặc khai thác từ các công trình nghiên cứu của cácđồng nghiệp. Về mặt logic, luận cứ thực tiễn là các sự kiện thu thập được từ quansát hoặc thực nghiệm khoa học. Toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học, sau khihình thành luận điểm, là quá trình tìm kiếm và chứng minh luận cứ.Một giả thuyết được chứng minh hay bị bác bỏ đều có nghĩa là “một chân lýđược chứng minh”. Điều đó có nghĩa rằng, trong khoa học tồn tại hoặc không tồntại bản chất như đã nêu trong giả thuyết.- Phân tích 1 công trình nghiên cứu khoa học để làm rõ các bước đó.Tên đề tài: “Phần mềm hỗ trợ giải toán bất đẳng thức”Bước 1: Phát hiện vấn đề, để lựa chọn chủ đề nghiên cứu.Trong tình hình giảng dạy của giảng viên, rất ít thời gian để hướng dẫn sinhviên trong việc học tập môn toán.Bước 2: Xác định mục tiêu nghiên cứu.- Tạo 1 phần mềm hỗ trợ giải toán bất đẳng thức ở mọi nơi- Sinh viên chịu khó tìm tòi học hỏi ở các bài toán trong phần mềmBước 3: Nhận dạng câu hỏi nghiên cứu.-Thiết kế phần mềm như thế nào để sinh viên dễ dàng tiếp cận?Các đối tượng học tập sẽ là ai?Làm sao để quản lí?Làm sao để kiểm tra được trình độ của sinh viên khi học tập?
Bước 4: Đưa luận điểm, tức giả thuyết nghiên cứu.- Phần mềm sẽ được diễn giải theo từng màn hình gồm bài tập, lời giải,…theo các lớp đối tượng cùng giảng viên hoặc lớp, …- Sinh viên trong trường sẽ là đối tượng học tập chính.- Quản lí các sinh viên qua sơ đồ lớp học.- Kiểm tra trình độ sinh viên ở các bài kiểm tra.Bước 5: Lựa chọn các phương pháp chứng minh giả thuyết- Sử dụng các phương pháp thực tiễn áp dụng các kiến thức đã học, sửdụng các thiết bị cần thiết để tạo nên chương trình giải toán bất đẳngthức.Bước 6: Tìm kiếm các luận cứ để chứng minh luận điểm.- Sử dụng các kết quả đã đạt được khi hoàn thành để chứng minh luậnđiểm.Câu 2: Anh/chị hãy tìm kiếm 1 bài báo khoa học về chủ đề nghiên cứu màanh/chị đang quan tâm trong chuyên ngành học của mình.- Tên đề tài: “XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GIẤU TIN TRONG ẢNH”- Mục Tiêu nghiên cứu:Xây dựng một ứng dụng có thể giấu được các thông tin cần phải giấu mộtcách an toàn và khó phát hiện.- Đối tượng nghiên cứu:Đối tượng ở đây có thể là một đoạn văn bản, một tập tin âm thanh, hay mộttập tin tài liệu …- Phạm vi nghiên cứu:Bài báo tập trung nghiên cứu về bảo mật thông tin.- Câu hỏi nghiên cứu:Xây dựng ứng dụng giấu tin trong ảnh để làm gì?Mã hóa tin trong ảnh thì có ưu điểm gì?
Làm sao có thể giấu các mật mã vào trong ảnh?Sử dụng thuật toán nào để có thể giấu tin trong ảnh?Sử dụng cấu trúc ảnh như thế nào để giấu tin tốt nhất?- Giả thuyết nghiên cứu :*Mục đích xây dựng ứng dụng giấu tin“Mã hóa thông tin là giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin theophương pháp truyền thống với một qui tắc nào đó được thỏa thuận trướcgiữa người gửi và người nhận. Tuy nhiên, phương pháp này tạo nên sự chú ýcủa đối phương với thông điệp. Một hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực antoàn và bảo mật thông tin, đó là giấu đi sự hiện diện của các thông tin quantrọng trong những bức ảnh thông thường”*Ưu điểm của giấu tin trong ảnh“Sự khác biệt giữa bức ảnh có giấu thông tin và những bức ảnh thôngthường là rất nhỏ nên hạn chế được sự chú ý và nghi ngờ của đối phương.Mặt khác, dù các bức ảnh có giấu thông tin bị phát hiện là có chứa thông tintrong đó thì việc tìm được nội dung của thông tin đó cũng rất khó có thể thựchiện được vì quá trình giấu tin có kết hợp với các khóa có độ bảo mật cao.”*Để có thể giấu tin trong ảnh có thể sử dụng thuật toán giấu tin vào các bít ítquan trong của một tấm ảnh.*Sử dụng thuật toán LSB (Least Significant Bit) thực hiện dựa trên việc xácđịnh các bit ít quan trọng nhất của bức ảnh để thay thế bằng các bit thông tincần giấu* Đối với giấu tin trong ảnh ta cần đảm bảo các yêu cầu như an toàn vào bảomật thông tin và một điều không kém quan trọng là số lượng thông tin được
giấu càng nhiều càng tốt. Do đó, định dạng ảnh BITMAP có cấu trúc ảnh cốđịnh với vùng dữ liệu ảnh giúp thỏa mãn những yêu cầu trên- Phương pháp nghiên cứu chính*Sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu. Sử dụng các tài liệu có trước đểnghiên cứu mục đích cần phải làm, trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu.*Và phương pháp thực nghiệm. Bằng cách từ những thông tin thu thập đượctự làm ra sản phẩm phần mềm giấu tin trong ảnh.- Đóng góp của đề tài:Bài báo nghiên cứu với mục tiêu tìm hiểu kỹ thuật giấu tin trong ảnh dựatrên thuật toán LSB để từ đó xây dựng một chương trình cho phép giấu tinvào trong ảnh nhằm bảo mật thông tin giấu. Nhóm tác giả đã xây dựng đượcmột ứng dụng cho phép giấu tin vào ảnh và đáp ứng được tính an toàn chothông tin giấu.- Hạn chế của đề tài:Chỉ giấu thông tin hoàn hảo và khó phát hiện trên ảnh mầu, còn ảnh đentrắng dễ phát hiện ra thông tin đang giấuCâu 3: Anh/chị hãy xây dựng đề xuất nghiên cứu về vấn đề nghiên cứu trongchuyên ngành học của anh/chị mà anh/chị quan tâm.BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGHỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BCVTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà nội, ngày 1 tháng 12 năm 2018ĐỀ CƯƠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ1. Tên đề tài: Ứng dụng quản lý kinh doanh quán nhỏ, quán vỉa hè.2. Thuộc lĩnh vực: Công nghệ thông tin.3. Mục tiêu nghiên cứu đề tài- Tạo ra sản phẩm quản lí quán có mô hình nhỏ, các quán vỉa hè nơi vẫn sửdụng phương pháp ghi chép thủ công để quản lí thu chi trong quán.- Quản lí mặt hàng rao bán.- Quản lí doanh thu cho quán có mô hình nhỏ, các quán vỉa hè,- Thống kê doanh thu các tháng đánh giá tăng trưởng qua biểu đồ và bảngbiểu.4. Đối tượng nghiên cứu.- Quản lí thu chi của cửa hàng.5. Phạm vi nghiên cứu:- Quán có mô hình nhỏ, vốn nhỏ: quán trà đá vỉa hè, quán bánh mì, tràsữa…- Ngôn ngữ lập trình java, android;- Cơ sở dữ liệu SQL đồng bộ thông tin lên Internet.6. Quá trình nghiên cứu.a, Sơ lược tình hình chung.Hiện tại, gần các trường học, trường đại học, cơ quan, có rất nhiềuquán nước trà đá, quán bánh mì ăn nhanh,… các quán đều thuộc nhóm cóvốn nhỏ.Việc order đồ an đồ uống thường được dùng ghi bằng giấy hoặcmiệng nên nhầm lẫn trong khi làm việc là điều khó tránh khỏi. Không chỉthế còn tính sai tiền trong hóa đơn cho khách, đôi khi còn trả thừa tiền chokhách.Chủ quán thường chỉ áp dụng việc ghi chép ra giấy khi có sự thay đổitài chính như nhập hàng, bán hàng, một số chi phí phát sinh khác,…Việc ghi
bằng tay khá bất tiện, đòi hỏi người ghi cần cất cẩn thận để tránh mất giấyghi chép làm sai lệch về doanh thu trong kinh doanh. Nhiều chủ quán vẫnchưa quan tâm sát sao lắm đến doanh thu của quán khiến không nắm rõ đượcsố tiền mình kiếm được trong 1 tháng.b, Nhu cầu thực tế, áp dụng của đề tài.Ai trong chúng ta đều cần sự thuận tiện, với các quán nhỏ đôi khi chỉ cầnquyển sách cái bút có thể viết được thực đơn order của khách hoặc sổ thuchi. Do đó rất nhiều người kinh doanh nhỏ cần 1 thứ gì đó có thể hỗ trợchính xác trong việc order của khách, thu tiền tính tiền, trả lại tiền thừa,quản lí doanh thu.Trong thời đại công nghệ 4.0 việc sở hữu 1 chiếc smart Phone là điều rất dễdàng. Và hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều có smart phone trên người,đi đến đâu chúng ta cũng mang theo. Để tạo nên một sự thuận tiện trongbuôn bán. Áp dụng công nghệ thông tin trong cách bán hàng. Dựa vào điềutrên nên việc tạo ra một ứng dụng có thể quản lí đơn hàng, thu chi, thống kêdoanh thu chi tiết cho quán.Với những kết quả đạt được trong phần mục tiêu sẽ giúp cho mô hình cácquán nhỏ có thể quản lí tốt hơn các đơn hàng một cách chính xác, rõ rànghơn trong hướng kinh doanh của quán.7. Sản phẩm giao nộp:- Báo cáo sản phẩm.- Sản phẩm chi tiết.a, Kết quả sản phẩm:STT12
Tên sản phẩmĐơn vịSố lượngBài báo cáoỨng dụng quản lí bánhàngQuyển11b, Yêu cầu:Chú thíchSTT12Tên sản phẩmYêu cầuChú thích
Bài báo cáoỨng dụng quản lí bánhàngKhoa học, logicSử dụng được cácchức năng, order,thanh toán, tính tiềnthừa, báo cáo thuchi.11Nội Dung Thưc HiệnThời gianKết QuảKinh PhíKhảo sát các quán tràđá, bánh mì, trà sữa,..2 ngày2
Thiết kế giao diện choapp, tạo icon7 ngày3Nghiên cứu các thuậttoán tính toán30 ngày4Kết nối với database7 ngàyHiểu đượcmặt hàngđược bán,giá cả,..Hoàn thànhgiao diện rõràng chongười sửdụng dễ tiếpcận nhất vớisản phẩmXây dựng

READ:  Tính Luận Đề Trong Tiểu Thuyết Luận Đề Là Gì, Luận Văn Thạc Sĩ

Xem thêm: Status Thả Thính Tiếng Trung Ngọt Lịm Tim, Thả Thính Bằng Tiếng Trung Hay Và Độc Đáo Nhất

được cácmục tínhtoán doanhthu, tiềnthừa, thanhtoán chínhxác và nhanhnhấtDữ liệu thuthập được sẽđược lưutrêninternet ,8. Tiến độ thực hiện, kinh phí:STT15Xây dựng một số chứcnăng nhỏ, như báo lỗi,đăng nhập đăng xuất,..3 ngày6
Viết báo cáo kết quả2 ngàytránh mấtmát dữ liệuTạo các cửahàng với dữliệu được cánhân hóa khiđăng nhậpBáo cáo lạikết quả đềtài thực hiện.CHỦ ĐỀ TÀIPhan Văn Khải

*

Tiểu luận Phương pháp Sáng tạo Nghiên cứu Khoa học 26 2 4

*

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 2 trình tự logic của nghiên cứu khoa học) 60 6 26

*

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 3 thu thập và xử lý thông tin) 55 2 23

*

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 5 tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học) 46 1 9

*

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học – Chương 1: Khoa học và Nghiên cứu khoa học 28 871 4

*

Bài giảng cao học: Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học pot 62 1 4

*

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu khoa học 39 558 0

*

Slide bài giảng môn Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học 45 970 3

Xem thêm: 999+ Stt Thả Thính Dễ Thương, Cap Thả Thính Cực Mạnh, Stt Thả Thính Cực Mạnh, Cap Thả Thính Cực Mạnh

*

Tiểu Luận Sinh viên và nghiên cứu khoa học giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học tiếng pháp 10 560 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tiểu luận

Bài viết hay nhất