Tiểu Luận Dẫn Luận Ngôn Ngữ Học, Tiểu Luận Ngôn Ngữ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (48.45 KB, 4 trang )

Đang xem: Tiểu luận dẫn luận ngôn ngữ

A. lời mở đầu:” Con ngời không chỉ sống trong một thế giới khách quan của các sự vật,cũng không chỉ sống trong một thế giới của các hoạt động xã hội nh vẫn thờngnghĩ mà còn phụ thuộc rất nhiều vào ngôn ngữ cụ thể vốn là phơng tiện giao tiếptrong xã hội của họ. Sẽ là ảo tởng nếu cho rằng con ngời có thể thích nghi vớithực tại về cơ bản không cần sử dụng ngôn ngữ và rằng ngôn ngữ chỉ là phơngtiện thứ yếu trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể của giao tiếp hay t duy”.(B.WHORE). Nh một chân lí hiển nhiên ngôn ngữ có vai trò quan trọng trongđời sống của nhân loại. Nó trở thành một trong những điều kiện quyết định sựtồn tại, phát triển của một dân tộc. Khi nói về ngôn ngữ Việt Bác Hồ đã khẳngđịnh “Ngôn ngữ là của cải vô cùng quý báu của dân tộc ta”.B. Nội dung:I. “Ngôn ngữ là của cải quý báu của dân tộc ta”Vì:1. Thứ nhất: Chức năng quan trọng nhất của ngôn ngữ trong bất kỳ một dân tộcnào là chức năng giao tiếp. Giao tiếp là hoạt động tiếp xúc trao đổi nhận thức t tởng – tình cảm giữa ngời với ngời. Thông qua giao tiếp cá nhân mới trởng thànhvà xã hội loài ngời mới tiến triển đợc. Hoạt động giao tiếp trong đời sống conngời là không thể thiếu đợc. Trong hoạt động giao tiếp ấy. Ngôn ngữ trở thành”phơng tiện giao tiếp quan trọng nhất của loài ngời (V.I.Lê Nin). Bởi lẽ:+ Về mặt thời gian: Ngôn ngữ là phơng tiện lâu đời nhất, phục vụ cho giaotiếp xã hội suốt một chặng đờng lịch sử.+ Về phơng diện không gian: Ngôn ngữ là phơng tiện phổ biến nhất sửdụng ở mọi lúc, mọi nơi, mọi ngành nghề, lứa tuổi…+ Về khả năng biểu hiện: Ngôn ngữ là phơng tiện hữu hiệu nhất, giúp conngời biểu hiện đợc mọi nội dung, ý nghĩa, không có gì thuộc về con ngời màngôn ngữ không thể biểu hiện đợc, từ những sắc thái tinh vi tế nhị đến những nộidung khái quát trừu tợng.Ví dụ trong Tiếng việt có từ xấu đợc dùng trong 2 kết hợp sau:+ Xấu xí:-> xấu về hình thức bên ngoài.
+ Xấu xa:-> xấu về phơng diện bên trong tâm hồn.Hay từ “nhỏ”.1+ Nhỏ nhắn: -> Nhỏ về hình thức.+ Nhỏ nhen: -> Tính cách hẹp hòi, ích kỉ.+ Nhỏ nhẹ: -> Về ăn, nói.+ Nhỏ nhoi: -> Nói về sức và thế.Khả năng biểu biện của ngôn ngữ trong giao tiếp là vô cùng.Có thể nói: Mọi hoạt động giao tiếp của con ngời đợc thực hiện đợc là nhờcông cụ ngôn ngữ. Chính ngôn ngữ là động lực thúc đẩy xã hội phát triển.2. Thứ hai: Ngôn ngữ còn có chức năng phản ánh hay còn gọi là chức năng tduy. Sự phản ánh chỉ thực hiện đợc nhờ ngôn ngữ. Nói cụ thể kết quả của sựphản ánh là con ngời cần thông báo đến ngời khác bằng phơng tiện đó chính làngôn ngữ. Do đó chức năng t duy của ngôn ngữ thể hiện ở hai điểm sau:+” Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của t tởng” (C.Mác). Đúng vậy mọi t tởng, mọi ý nghĩ của con ngời chỉ đợc thực hiện rõ ràng bằng ngôn ngữ. Khôngcó một từ nào, một câu nào mà không biểu hiện một khái niệm, một t tởng hayngợc lại không có một t tởng nào không đợc thể hiện bằng ngôn ngữ. Do đóchính ngôn ngữ là biểu hiện thực tế của t tởng.+ Ngôn ngữ tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành và phát triển t duycủa con ngời.3. Thứ ba: Ngôn ngữ là thành tố quan trọng của văn hoá. Ngôn ngữ có quan hệmật thiết đối với nền văn hoá dân tộc nói nh L.Hevvett: “Không có một chiếcchìa khoá vạn năng nào để mở cửa vào cuộc sống nội tâm của một dân tộc ngoạitrừ ngôn ngữ”. Qua các công trình nghiên cứu chuyên sâu đã đa ra những minh
định giàu tính thuyết phục cho thấy ngôn ngữ ngoài chức năng giao tiếp thì bêntrong chúng lại chứa đựng “mã” văn hoá của cộng đồng ngôn ngữ ấy.Ngôn ngữ là phơng tiện là cầu nối mở rộng, giao lu trao đổi mở rộng tầmnhìn, sự hiểu biết giữa các cộng đồng nói chung. Nhất là trong thời đại ngày nay,quá trình trao đổi văn hoá giữa các dân tộc đang diễn ra mạnh mẽ. Ngôn ngữ trởthành phơng tiện quan trọng nhất của quá trình trao đổi đó.Ngôn ngữ là cơ sở là nền tảng của văn hoá, là phơng tiện tất yếu và là điềukiện cho sự nảy sinh, phát triển và hoạt động của những thành tố khác trong vănhoá. Ngôn ngữ là một trong những thành tố đặc trng nhất của bất cứ nền văn hoádân tộc nào. Chính trong ngôn ngữ đặc điểm của nền văn hoá dân tộc đợc lu giữlại rõ ràng nhất. Vì vậy A.G. Agaep đã cho rằng “Chính ngôn ngữ đợc một dân2tộc sáng tạo ra và của riêng dân tộc này đã thực hiện chức năng đặc trng dântộc”.Trong ngôn ngữ có sự kết hợp biện chứng hai chức năng “hớng nội” và “hớng ngoại”. Hớng nội – khi đó ngôn ngữ đóng vai trò là nhân tố chính thống nhấtdân tộc và “hớng ngoại” – trong trờng hợp này ngôn ngữ là dấu hiệu cơ bản làmphân li một dân tộc. Vì vậy ngôn ngữ thực sự là phơng tiện tự bảo toàn của mộtdân tộc và đồng thời cũng là phơng tiện tách biệt dân tộc này khỏi các nền vănhoá dân tộc khác.4. Thứ t: Trong phạm vi một cồng đồng ngôn ngữ – văn hoá ngôn ngữ lại đóngvai trò là phơng tiện liên hệ kế thừa giữa các thế hệ trong sự phát triển tinh thầncủa họ . Sở dĩ nh vậy là vì các nhà nghiên cứu đã chỉ ra kinh nghiệm lịch sử – xãhội của một dân tộc về cơ bản đợc tàng trữ và lu truyền trong không gian và thờigian ở hình thức ngôn từ (dới hình thức ý nghĩa của từ ). Chính trong ý nghĩa củatừ đã lu giữ lại sự hiểu biết về thế giới khách quan ở một trình độ mà một xã hộicó thể đạt đợc trong giai đoạn phát triển lịch sử nhất định. Nhờ có giao tiếp nóinăng và thông qua nó, con ngời mới có thể thu nhận đợc ở dạng có sẵn kinhnghiệm xã hội đã đợc tất cả các thế hệ tiên tiến đúc kết, tích luỹ và hệ thống hoá.
Ngôn ngữ thực hiện đợc sức mệnh ấy chính là những bên cạnh chức năng khácnó còn có chức năng quan trọng là tích luỹ tri thức.II. “Ngôn ngữ là cái quý báu của dân tộc ta”.Vì vậy phải có ý thức gìn giữ, sự trong sáng của Tiếng việt. Phát huy bảnsắc văn hoá – dân tộc của ngôn ngữ góp phần vào công cuộc đổi mới công nghiệphoá, hiện đại hoá đất nớc hiện nay.Cùng với sự phát triển của nền văn hoá Việt Nam, Tiếng việt cũng hìnhthành và phát triển, ngày nay đã trở thành một ngôn ngữ giàu và đẹp, phong phú.Sinh thời Thủ tớng Phạm Văn Đồng đã khẳng định: Tiếng việt -“đó là một côngcụ rất có hiệu lực trong việc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiêntiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.Muốn xây dựng và phát triển con ngời, xây dựng và phát triển văn hoá, đấtnớc, chúng ta nhất định phải phát triển Tiếng việt công cụ giao tiếp công cụ tduy, công cụ phát triển của con ngời Việt Nam, đất nớc Việt Nam.Nh vậy, giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt chính là một trong những nộidung rất thiết thực góp phần thực hiện thành nghị quyết của Đảng.3Muốn công tác giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt trớc hết cần giữ gìn vàphát triển vốn từ của Tiếng việt, nói và viết đúng phép tắc của tiếng việt; giữ gìnbản sắc, phong cách của tiếng việt trong mọi thể văn. Đồng thời cũng cần cónhững sự đổi mới, phát triển, làm cho Tiếng việt ngày càng thêm giàu đẹp trêncơ sở cái vốn đã có của Tiếng việt.Kết luận:- Qua ngôn ngữ của dân tộc Việt ta nhận ra những nét độc đáo của”tâmhồn”, con ngời Việt Nam. Những nét riêng ấy xét đến cùng đã đợc hình thànhtrên cơ sở điều kiện kinh tế của một dân tộc sinh sống bằng một nền nông nghiệplúa nớc và những điều kiện lịch sử của một dân tộc đã trải qua hàng ngàn nămchống giặc ngoại xâm, một dân tộc đã biết cách đi tìm đờng mở mang đất nớc.

READ:  Tiểu Luận Quản Trị Thương Hiệu, 45+ Đề Tài Tiêu Biểu

Xem thêm: Hằng Số Avogadro – Câu Hỏi Và Bài Tập Áp Dụng

– Trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay mỗi chúng ta cần ý thức sâu sắchơn giá trị của Tiếng việt “Một của cải vô cùng quý báu của dân tộc” (Hồ ChíMinh). Gắn mình với trách nhiệm “giữ gìn sự trong sáng của Tiếng việt”.4

*

tiểu luận ngôn ngữ html & ứng dụng các nguyên tắc sáng tạo trong quá trình phát triển 19 679 0

*

Tiểu luận ngôn ngữ pps 12 1 24

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Hóa Học Lớp 8, 9 Cơ Bản Cần Nhớ, Bài Tập Viết Công Thức Hóa Học Lớp 8

*

TIỂU LUẬN NGÔN NGỮ HỌC MÁY TÍNH PHÂN TÍCH CÚ PHÁP NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN VỚI CÔNG CỤ NLTK (NATURAL LANGUAGE TOOLKIT) 55 3 18

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: tiểu luận

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12