” Thủy Ngân Tiếng Anh Là Gì? Thủy Ngân Trong Tiếng Anh Là Gì

Well, there won”t be any fish except for minnows, and the water will be pretty dirty, and all those kinds of things and full of mercury, etc., etc.

Đang xem: Thủy ngân tiếng anh

( Nếu bạn vẫn còn nhiệt kế thuỷ ngân thì không nên quăng vứt bừa bãi vì thuỷ ngân có thể rò rỉ ra ngoài .
( If you still have a mercury thermometer , do not simply throw it in the trash where the mercury can leak out .
Nguyên nhân của sự ô nhiễm ở vịnh Minamata được tìm thấy là do Tập đoàn Chisso đã đổ thuỷ ngân methyla xuống Minamata.
The cause of this contamination in Minamata bay was then traced back to Chisso Corporation’s dumping of methylmercury into Minamata Bay.
Cá ngừ Albacore chứa hàm lượng Omega-3 cao hơn cá ngừ trắng đóng hộp , nhưng cũng có hàm lượng nhiễm thuỷ ngân cao hơn .
Albacore tuna has more omega-3 than canned light tuna , but it also has a higher concentration of mercury contamination .
Trong năm mà Niigata Minamata đã được phát hiện ra, có 26 người đã bị xác định là nhiễm bệnh, và 5 người chết do nhiễm độc thuỷ ngân.
In the year that Niigata Minamata was discovered, 26 people were designated disease patients, and five died as a result of the methylmercury poisoning.
Vào những năm 1159 sau Công nguyên, nhà toán học tên là Bhaskara đã xây dựng một thiết kế bánh xe chứa các khoang đựng thuỷ ngân lỏng.
Around 1159 A.D., a mathematician called Bhaskara the Learned sketched a design for a wheel containing curved reservoirs of mercury.
Hàng trăm người đã bị phát hiện là có mức thuỷ ngân cao hơn 50 ppm trong tóc của họ, mức độ có thể dẫn tới tổn thương thần kinh.
Hundreds of people were discovered to have levels greater than 50 ppm of mercury in their hair, the level at which people are likely to experience nerve damage.

READ:  Tổng Hợp Kiến Thức Về Axit, Bazơ, Muối Axit Là Gì, Muối Axit Là Gì

Xem thêm: Isopren Là Gì – Nghĩa Của Từ Isopren Trong Tiếng Việt

Tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc sở y tế địa phương mình về việc huỷ bỏ nhiệt kế thuỷ ngân ở đâu và bằng cách nào nhé . )
Talk to your doctor or your local health department about how and where to dispose of a mercury thermometer . )
Kết quả cho thấy thuỷ ngân hữu cơ đã lan rộng ra khắp biển nội địa và người dân vẫn tiếp tục bị đầu độc bởi cá nhiễm độc.
The results confirmed that organic mercury had spread all around the inland sea and that people were still being poisoned by contaminated fish.
Thuỷ ngân (II) iođua là một chất bán dẫn, được sử dụng trong một số thiết bị phát hiện tia X và tia gamma hoạt động ở nhiệt độ phòng.
Mercury(II) iodide is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures.
Trong năm 1977, chính phủ Nhật Bản đã đứng ra làm sạch vịnh Minamata bằng việc hút hết 1.5 triệu mét khối Thuỷ ngân methyla đã bị quánh bùn ở đáy vịnh.
In 1977, the Japanese government took on the task of cleaning Minamata Bay by vacuuming out 1.5 million cubic metres of methylmercury-contaminated sludge from the bottom of the bay and using them to reclaim over 50 hectares of the bay along with noncontaminated soil on top.
Công tắc thủy ngân di chuyển sử dụng một piston nhúng vào một bồn thuỷ ngân, nâng mức trong bồn chứa để tiếp xúc với ít nhất một điện cực.
The mercury displacement switch uses a “plunger” that dips into a pool of mercury, raising the level in the container to contact at least one electrode.
Well, sẽ không còn bất kì con cá nào Ngoại trừ cá tuế Và dòng nước sẽ rất bẩn, tất cả những thứ đó Và cả tràn đầy toàn thuỷ ngân, …
Well, there won”t be any fish except for minnows, and the water will be pretty dirty, and all those kinds of things and full of mercury, etc., etc.
Sau sự thiếu hụt thuỷ ngân trong Thế chiến II, các mỏ ở khu vực Stibnite đã trở nơi sản xuất vonfram lớn nhất và là nguồn thủy ngân lớn thứ hai.

READ:  Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Kim Loại Là Gì ? Đặc Điểm Và Tính Chất Hóa Học

Xem thêm: Bảng Nguyên Tử Khối Bari – Cho Nguyên Tử Khối Của Bari Là 137 Đvc

Following a shortage of mercury during World War II, mines in the Stibnite area became the country”s largest producer of tungsten and second largest source of mercury.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là