Thực hiện nền kinh tế nhiều

Thành phần kinh tế là khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế đặc trưng bởi hình thức sở hữu nhất định về TLSX. Do đó thành phần kinh tế tồn tại ở những hình thức tổ chức kinh tế nhất định, trong đó căn cứ vào QHSX nào thống trị để xác định từng thành phần cụ thể.

? Vậy theo em thành phần kinh tế có liên quan đến sở hữu gì? thể hiện mối quan hệ giữa cái gì?

Từ khái niệm thành phần kinh tế ta cần xem xét TPKT trên hai mặt.

? Khái niệm TPKT được xem xét trên mặt pháp lí được thể hiện như thế nào?

? Khái niệm TPKT được xem xét trên mặt kinh tế được thể hiện như thế nào?

(Mục đích và hiệu quả kinh tế như lợi nhuận, lợi tức, lợi tức cổ phần, địa tô…)

? Theo em ở nước ta hiện nay có mấy hình thức sở hữu? em hiểu như thế nào về các hình thức sở hữu đó?

? Tại sao trong thời kì quá độ đi lên CNXH ở nước ta lại tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần?

? Ở nước ta hiện nay có mấy thành phần kinh tế?

Cho học sinh đọc phần “b” trong sách giáo khoa trang 58 đến trang 60.

? Thành phần kinh tế nhà nước dựa trên hình thức sở hữu gì?

? Thành phần kinh tế nhà nước có vai trò như thế nào?

READ:  Điểm chuẩn Học viện Chính sách và Phát triển HCP năm 2019

? Thành phần kinh tế nhà nước có những hình thức nào?

? Thành phần kinh tế tập thể dựa trên hình thức sở hữu gì?

? Thành phần kinh tế tập thể có vai trò như thế nào?

? Thành phần kinh tế tập thể có những hình thức nào?

? Thành phần kinh tế tư nhân dựa trên hình thức sở hữu gì?

? Thành phần kinh tế tư nhân có vai trò như thế nào?

? Thành phần kinh tế tư nhân có những hình thức nào?

? Thành phần kinh tế tư bản nhà nước dựa trên hình thức sở hữu gì?

? Thành phần kinh tế tư bản nhà nước có vai trò như thế nào?

? Thành phần kinh tế tư bản nhà nước có những hình thức nào?

? Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dựa trên hình thức sở hữu gì?

? Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò như thế nào?

? Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có những hình thức nào?

1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần.

a. Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu khách quan của nền kinh tế nhiều thành phần.

– Khái niệm thành phần kinh tế:

+ Có liên quan đến sở hữu tư liệu sản xuất và thể hiện mối quan hệ giữa con người với việc chiếm hữu tư liệu sản xuất.

+ Khái niệm: là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức Sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

READ:  Phân tích bài thơ Nhàn ( Bài 2) - Văn mẫu

– Khái niệm được xem xét.

+ Pháp lí: quyền sở hữu về tư liệu sản xuất như: chi phối, quản lí, sử dụng, thừa kế, chuyển nhượng…

+ Kinh tế: gắn với mục đích và hiệu quả kinh tế của sở hữu tu liệu sản xuất.

– Các hình thức sở hữu:

+ Sở hữu nhà nước

+ Sở hữu tập thể

+ Sở hữu tư nhân

– Tính tất yếu khách quan của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành ở nước ta.

+ Về mặt lí luận: trong thời kì quá độ đi lên CNXH của bất cứ nước nào cũng tồn tại nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần.

+ Về mặt thực tiễn: số lượng thành phần kinh tế tuỳ từng nước, từng thời kì.

b. Các thành phần kinh tế ở nước ta.

– Thành phần kinh tế nhà nước.

+ Khái niệm: Sở hữu nhà nước về TLSX

+ Vai trò: chủ đạo trong nền kinh tế

+ Hình thức: TNTN, ngân sách, NH NN, quỹ dự trữ, DN NN…

– Thành phần kinh tế tập thể.

+ Khái niệm: Sở hữu tập thể về TLSX

+ Vai trò: nền tảng trong nền kinh tế

+ Hình thức: HTX là nòng cốt dựa trên nguyên tắc tự nguyện cùng có lợi

– Thành phần kinh tế tư nhân.

+ Khái niệm: Sở hữu tư nhân về TLSX và sử dụng lao động làm thuê.

+ Vai trò: phát huy nhanh và có hiệu quả sức lao động, tay nghề, thời gian lao động…

+ Hình thức: Kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, doanh nghiệp tư nhân…

READ:  Qua câu nói của Bà Triệu, em hiểu Bà Triệu là người như thế nào? -

– Thành phần kinh tế tư bản nhà nước.

+ Khái niệm: Sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế NN với TBTN trong và ngoài nước.

+ Vai trò: thu hút vốn, công nghệ, kinh nghiệm tổ chức quản lí, sản xuất kinh doanh…

+ Hình thức: liên doanh giữa nhà nước với tư bản trong và ngoài nước…

– Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Khái niệm: Sở hữu 100% vốn nước ngoài

+ Vai trò: thu hút vốn, công nghệ, kinh nghiệm tổ chức quản lí, sản xuất kinh doanh…

+ Hình thức: công ty, doanh nghiệp có 100% vốn của nước ngoài SX-KD ở Việt Nam…

c. Trách nhiệm của công dân đối với việc thực hiện nền KT nhiều thành phần.

– Tin tưởng, chấp hành đường lối phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.

– Tham gia lao động sản xuất ở gia đình

– Vận động người thân vào SX-KD

– Tổ chức SX-KD theo đúng pháp luật

– Chủ động tìm kiếm việc làm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn