Tham luận nâng cao chất lượng dạy và học – Bài phát biểu tham luận Đại hội Đảng bộ xã | Lize.vn

Bài phát biểu tham luận Đại hội Đảng bộ xã

Tham luận nâng cao chất lượng dạy và học là mẫu bài phát biểu trong Đại hội Đảng bộ xã, nhằm đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

PHÁT BIỂU THAM LUẬN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ

– Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!

– Thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

– Thưa Đại hội!

Được sự cho phép của đoàn Chủ tịch Đại hội phát biểu tham luận, trước tiên tôi nhất trí cao với nội dung Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa XXI do đồng chí …………………………… thay mặt cho đoàn chủ tịch trình bày. Để làm rõ thêm một số vấn đề trong báo cáo về lĩnh vực giáo dục, tôi xin tham luận về thực trạng công tác giáo dục và một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị.

Kính thưa Đại hội!

Những năm trước đây, Nguyên Hòa là một trong những vùng trũng của giáo dục Phù Cừ: Cơ sở vật chất thiếu thốn chưa đáp ứng được điều kiện dạy và học, trường THCS có 8 phòng cho 12 lớp học chưa có phòng chức năng, phòng học bộ môn, khu làm việc hành chính.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, nhất là từ nhiệm kỳ 2010-2015 cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, đời sống nhân dân được nâng lên, bộ mặt quê hương ngày càng đổi mới, thì phong trào giáo dục Nguyên Hòa đã có nhiều khởi sắc: Cơ sở vật chất nhà trường được đầu tư nâng cấp; chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao. Giáo dục Nguyên Hòa đã góp phần không nhỏ cùng Đảng bộ, nhân dân xã nhà hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ trong nhiệm kì vừa qua. Cụ thể là:

– Chất lượng học sinh đại trà đạt trên 98%

– Số lượt học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp 91 em;

– Số giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh cấp huyện đạt 60%.

– Nhà trường được công nhận đơn vị, cơ quan văn hóa.

– Tỷ lệ học sinh đỗ vào THPT luôn đứng đầu trong 5 xã của vùng tuyển sinh đặc biệt trong 2 năm học: 2013-2014 đạt: 92,6%, năm học: 2014-2015 đạt 96,2%.

READ:  Trắc nghiệm Địa lí 10 bài 37 - Địa lí các ngành giao thông vận tải | Lize.vn

– Duy trì công tác phổ cập GD THCS đạt trên 95% năm 2014 đạt mức độ 3.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào giáo dục địa phương vẫn còn những tồn tại, hạn chế:

+ Đội ngũ giáo viên chưa thật đồng đều về chất lượng và đặc biệt vẫn còn có những giáo viên tinh thần trách nhiệm với công việc chưa cao.

+ Một bộ phận phụ huynh chưa thật quan tâm đến giáo dục, chưa có những biện pháp hiệu quả trong việc giáo dục con em mình; mối quan hệ giữa nhà trường – gia đình chưa thực sự chặt chẽ.

+ Một bộ phận học sinh chưa xác định đúng động cơ thái độ học tập của bản thân.

+ Xã hội ngày càng phát triển, trình độ nhận thức không theo kịp nên có nhiều học sinh có hướng đi lệch lạc không làm chủ được bản thân dẫn đến đi sai con đường đến tương lai.

Kính thưa đoàn chủ tịch – Thưa đại hội!

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 trong đó chỉ rõ cho công tác giáo dục là: Trên cơ sở quán triệt đường lối đổi mới giáo dục của Đảng, cần nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt quan tâm việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Các nhà trường giữ vững trường tiên tiến, phấn đấu xây dựng 3 trường chuẩn quốc gia cấp độ 1.

Trong những giải pháp nhằm thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ trên, có thể khẳng định: Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo là một trong những giải pháp, yếu tố quan trọng, tạo nền tảng, tiền đề góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào giáo dục nhằm nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, chuyển đổi cơ cấu lao động, ngành nghề trong toàn xã, nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức của mỗi người dân về mục tiêu phấn đấu trong giai đoạn tới.

Để góp phần hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã đến năm 2020, giáo dục xã nhà nói chung và trường THCS Nguyên Hòa nói riêng phấn đấu làm tốt một số nhiệm vụ sau để nâng cao chất lượng giáo dục gắn với việc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị:

Một là: Làm tốt công tác tuyên truyền cho đội ngũ giáo viên – phụ huynh – học sinh nhà trường nhằm nâng cao nhận thức và phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kì 2015-2020 và nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục góp phần hoàn thành các mục tiêu Đại hội.

READ:  Tổng hợp công thức Toán 12 - Ôn thi THPT Quốc gia môn Toán | Lize.vn

Hai là: Chú trọng công tác phát triển Đảng, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong trường học. Mỗi đồng chí Đảng viên trong chi bộ nhà trường phải xác định được mục đích yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường và luôn là tấm gương tiêu biểu trong mọi hoạt động cũng như các phong trào của nhà trường đặc biệt là trong giảng dạy và là nòng cốt trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Ba là: Nhà trường tiếp tục coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” các phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong toàn ngành; thực hiện: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Thường xuyên tổ chức trong cán bộ Đảng viên, giáo viên và học sinh về chuyên đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh là đạo đức, là văn minh”. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao mặt bằng dân trí.

Bốn là: Tham mưu đề xuất đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trường học trang bị đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa, sách tham khảo đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh và nhằm đáp ứng điều kiện phát triển của giáo dục nói chung và xã hội nói riêng đến năm 2020 phấn đấu xây dựng được 3 trường chuẩn quốc gia.

Năm là: Thực hiện tốt mối quan hệ giữa nhà trường – Gia đình và xã hội trong công tác giáo dục học sinh. Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” để giúp đỡ những học sinh gặp khó khăn trong cuộc sống, học yếu, bỏ học. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo – nâng cao tỷ lệ phổ cập góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát riển của địa phương trong giai đoạn tới.

Sáu là: Chú trọng xây dựng các tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội trong nhà trường như Công đoàn – Chi đoàn trường – Liên đội nhằm hỗ trợ tích cực cho hoạt động của nhà trường nói riêng của địa phương nói chung góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra.

READ:  Viết đoạn mở bài gián tiếp cho bài văn tả cây phượng - Xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả cây cối | Lize.vn

Bẩy là: Coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách lối sống cho các em bằng cách nêu gương, kể chuyện các anh hùng, các danh nhân và người tiêu biểu nhất, tấm gương trong sáng nhất là Bác Hồ, Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cụ thể qua các giờ học chính khóa và ngoại khóa, đặc biệt là trong các hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, các em lấy 5 điều Bác dạy làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện. Vào sáng thứ 2 hàng tuần lớp trực ban đều kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kính thưa Đại hội

Với những nội dung giải pháp nêu trên với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học trong sự nghiệp giáo dục ở địa phương, đó chính là những biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thế hệ trẻ tương lai trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên như di chúc của Bác đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta, để đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác hằng mong đợi. Chi bộ nhà trường cùng toàn thể giáo viên và học sinh trường THCS Nguyên Hòa sẽ phấn đấu hơn nữa để đưa sự nghiệp giáo dục của xã nhà ngày một đi lên xứng đáng với niềm tin và mong đợi của Đảng và nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội, trên đây là một số biện pháp về việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường mà tôi muốn tham luận trước toàn thể Đại hội, Kính mong sự đóng góp ý kiến của các vị đại biểu và toàn thể Đại hội để chi bộ chúng tôi có được những biện pháp tốt nhất trong việc chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp trồng người của xã nhà.

Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công rực rỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

—————

Trên đây là toàn bộ nội dung Tham luận nâng cao chất lượng dạy và học, Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu biểu mẫu giáo dục – đào tạo khác đã được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: văn học

Có thể bạn quan tâm

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là