Speaking – trang 23 Unit 8 SBT Tiếng anh 12 mới – SBT Tiếng Anh

Bài 1

Task 1. The tables give information about different jobs. Work in pairs. One student looks at table A on page 24 and one student looks at table B on page 26. Practise asking and answering questions about these jobs and complete the missing information in your table. (Các bảng cung cấp thông tin về công việc khác nhau. Làm việc theo cặp. Một học sinh nhìn vào bảng A ở trang 24 và một học sinh nhìn vào bảng B ở trang 26. Thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về những công việc và hoàn thành thông tin còn thiếu trong bảng.

 

Table A

Jobs

Skills

Qualities

Teacher

– communication skills

–  lesson planning skills

–  having good knowledge about the subject to be taught

–  sociable and friendly

–  enthusiastic

–  enjoy being around children

–  patient

Police officer

 

 

Doctor

–  working in a team

– working under pressure

–  communication skills

–  problem solving skills

–  sympathetic

–  patient

–  empathetic

Flight attendant

 

 

Gợi ý trả lời:

Jobs

Skills

Qualities

Teacher

– communication skills

– lesson planning skills

– having good knowledge about the subject to be taught

– sociable and friendly

– enthusiastic

– enjoy being around children

– patient

Police officer

– problem solving skills

– working under pressure

– following orders

– working in a team

– brave

– loyal to the country

– trustworthy

Doctor

– working in a team

– working under pressure

– communication skills

– problem solving skills

– sympathetic

– patient

– empathetic

Flight attendant

– working in a team

– working under pressure

– problem solving skills

– polite

– confident

– energetic

READ:  Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất

Bài 2

Task 2. Choose one of the jobs in and practise talking about that job. (Chọn một trong các công việc trong bài 1 và tập nói chuyện về công việc đó.) 

Example                                                                                                             

The job of a doctor is very challenging and demanding. He/She has to work in a team and is always under a lot of pressure. The job also requires the doctor to have good communication skills as well as problem solving skills. Additionally, people always expect a doctor to be patient, sympathetic, and empathetic all th time. In spite of the challenges, I think it is a very rewarding job! 

Tạm dịch:

Công việc của một bác sĩ rất khó khăn và đòi hỏi cao. Anh / Chị phải làm trong một đội và luôn luôn chịu rất nhiều áp lực. Công việc cũng đòi hỏi bác sĩ phải có kỹ năng giao tiếp tốt cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, mọi người luôn mong đợi một bác sĩ phải kiên nhẫn, thông cảm và đồng cảm mọi lúc. Bất chấp những thách thức, tôi nghĩ rằng đó là một công việc rất đáng làm! 


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Speaking – trang 23 Unit 8 SBT Tiếng anh 12 mới timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là