Skills trang 50 Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới – Tiếng Anh Mới

R1

READING (Đọc)

 Use a dictionary to find the meaning of the words in the box. Then complete the sentences with their correct forms. 

(Dùng từ điển tìm nghĩa của từ cho khung sau đó hoàn thành câu câu bằng dạng đúng của những từ đó)

Lời giải chi tiết:

1. a warning (N): cảnh báo

The government has issued a warning that there might be another powerful earthquake.

Chính phủ đã đưa ra cảnh báo rằng có thể có một trận động đất mạnh nữa.

2. detect  (v) chuẩn đoán

Many devices have been invented to help doctors to detect  diseases early.

Nhiều thiết bị đã được phát minh để giúp các bác sĩ phát hiện bệnh sớm.

3. a sensor (n): cảm biến

 This lamp has a sensor inside. You can adjust its brightness by touching the base.

Đèn này có cảm biến bên trong. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng của nó bằng cách chạm vào đế.

4. promote (v): thúc đẩy

The government has suggested different policies to promote economic growth.

Chính phủ đã đưa ra các chính sách khác nhau để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

5. an insoluble (adj): không thể giải quyết

Air poilutionis an insoluble problem in this city.

Ô nhiễm không khí là một vấn đề không giải quyết được của thành phố này.

6. dwellers (n): người dân

Many city dwellers, especially in developing countries, still live in poverty.

 Nhiều người dân thành phố, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, vẫn còn sống trong nghèo đói.  


R2

Read the text about Superstar City and choose the best title for it.

(Đọc bài nói về thành phố Superstar và chọn tiêu đề cho đoạn đọc)

Lời giải chi tiết:

C: A safe and green City

Tạm dịch:

A. Mạng cơ sở Hạ tầng Superstar City

B. Superstar City – Một nơi an toàn để sống

C. Một thành phố xanh và an toàn

Thành phố của ngày mai

Bây giờ là năm 2060. Barbara là một kỹ sư đang làm việc cho Trung Tâm Điều Khiển Công Nghệ Cao của thành phố Superstar. Công việc của cô ấy là dò tìm và phân tích những mối đe dọa cho sự an toàn của công chúng như lụt lội, động đất và thậm chí cả sự ô nhiễm. Nhờ có những bộ dò tìm bằng cảm ứng được lắp đặt trong mọi gia đình và nơi công cộng mà trung tâm của Barbara có thể dự đoán khá năng xảy ra thiên tai, xác định được những nơi sẽ xảy ra và cử đội cứu hộ đến giúp những người gặp nguy hiềm. Nếu cảnh báo và sự hỗ trợ được đưa ra đúng lúc thì cuộc sống của người dân sẽ được bảo vệ tốt. 

Chồng của Barbara, Mark, đang làm việc cho Mạng lưới Cơ sở hạ tầng Sinh thái có chức năng chính là giải quyết những vấn đề môi trường để làm cho thành phố Superstar xanh hơn, sạch hơn và thân thiện với môi trường hơn. Mark và các đồng nghiệp của anh đều là những nhà hoạch định đô thị. Họ thiết kế và thực hiện các dự án nhằm giảm bớt sự tiêu thụ nhiên liệu, tìm nguồn nhiên liệu có thể tái tạo được dành cho giao thông công cộng, thúc đẩy những nỗ lực làm trong sạch bầu không khí. Nhờ có những dự án này mà người dân thành phố chủ yếu sử dụng sức gió và năng lượng mặt trời đế nấu nướng, thắp sáng và sưởi ấm trong nhà. Để bảo đảm không có sự thiếu hụt nước sạch, nước thải được xử lý và biến thành nước uống. Những dự án này đã chứng tỏ rất có hiệu quả trong việc xử lý biến đổi khí hậu được xem là một vấn đề không giải quyết được trong 30 năm đầu của thế kỷ này.

Giống như những người dân của thành phố Superstar, Barbara và Mark rất vui với cuộc sống và công việc. Họ chỉ phải làm 4 ngày một tuần, 4 giờ một ngày. Mọi người đều có thêm thời gian để học, giải trí và thư giãn. Thành phố an toàn và thân thiện với môi trường này giống như thiên đường của người dân, những người có thể hưởng thụ chất lượng cuộc sống tốt nhất.


R3

Read the text again and ansewer the questions

(Đọc lại đoạn đọc và trả lời câu hỏi)

Lời giải chi tiết:

1. Barbara is an engineer and Mark is a city planner.

Tạm dịch: Barbara và Mark làm gì?

Barbara là một kỹ sư và Mark là người lập kế hoạch cho thành phố.

2. It can predict and locate probable disasters by using the sensors installed in very home and public place.

Tạm dịch: Trung tâm của Barbara có thể dự đoán và xác định thiên tai như thế nào?

Nó có thể dự đoán và xác định các thiên tai có thể xảy ra bằng cách sử dụng các cảm biến được cài đặt ở mọi nơi ở và nơi công cộng.

3. Its main funtion is to deal with urban environmental problems to make Superstar City greener, cleaner and more sustainable.

Tạm dịch: Chức năng chính của Mạng Cơ sở hạ tầng Sinh thái là gì?

Chức năng chính của nó là giải quyết các vấn đề về môi trường đô thị để giúp cho Thành phố Superstar trở nên xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn.

4. An example is people’s use of renewable fuels for cooking, lighting and heating.

Tạm dịch: Tìm một ví dụ về nỗ lực của mọi người để làm cho thành phố sạch hơn và xanh hơn.

Một ví dụ là người ta sử dụng nhiên liệu tái tạo để nấu ăn, thắp sáng và sưởi ấm.

5. Because they have more time for study, entertainment and relaxation; they can enjoy the highest quality of life.

Tạm dịch:Tại sao cư dân thành phố Superstar lại hài lòng với cuộc sống và công việc của họ?

Bởi vì họ có nhiều thời gian hơn để học tập, giải trí và thư giãn; họ có thể hưởng thụ chất lượng cuộc sống cao nhất.


R4

Complete the following summary about Superstar City, using the words in the text.

(Hãy hoàn thành phần tóm tắt về thành phổ Superstar, dùng từ trong bài đọc.)

Lời giải chi tiết:

1. safe                      2. detecting

3. threats                 4. energy

5. carry out               6. deal with         7. paradise

READ:  Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Tạm dịch:

Năm 2060, Superstar City là một nơi an toàn để sinh sống. Trung tâm hoạt động công nghệ cao của nó có khả năng phát hiện và tìm ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng. Đây cũng là một thành phố sạch và xanh , nơi sử dụng các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Các nhà quy hoạch đô thị tiến hành các dự án nhằm đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Superstar City là một thiên đường dành cho người dân thành phố có thể tận hưởng cuộc sống chất lượng cao nhất. 

Do you think our cities will all be like Superstar City in the year 2060? Explain your reasons.

(Em có nghĩ rằng tất cả các thành phố của chúng ta đều giống thành phố Superstar vào năm 2060 không? Hãy giải thích lý do em đưa ra)


S1

SPEAKING (Nói)

1. Choose sentences (a-d) to complete the conversation between two Londoners.

(Chọn câu từ a-d đê hoàn thành đoạn hội thoại giữa hai người Luân Đôn.)

Lời giải chi tiết:

1. c            2. d            3. a             4. b

Tạm dịch:

a. Còn gì nữa không?

b. Điều này có nghĩa là sẽ không có ô nhiễm, phải không?

c. London sẽ không phải là một nơi tốt để sống, phải không?

d. Làm thế nào họ sẽ làm điều đó?

Mary: Cậu đang đọc cái gì vậy, Jack?

Jack: Tôi đang đọc một số dự đoán về London năm 2050.

Mary: London sẽ không phải là một nơi tốt để sống, phải không?

Jack: Trái lại, nó sẽ là một nơi tốt để sống. Mặc dù bây giờ là một thành phố đông đúc và quá tải với nhiều ùn tắc giao thông và ô nhiễm, nhưng đang có kế hoạch để cải thiện tình hình.

Mary: Họ sẽ làm điều đó như thế nào?

Jack: Vâng, họ sẽ xây dựng mạng lưới vận tải ngầm thông minh. Thành phố sẽ không còn nhiều xe hơi!

Mary: Không thể tin nổi. Còn gì nữa không?

Jack: Nhiều công viên sinh thái sẽ được xây dựng, và chúng sẽ được tưới bằng nước thải được xử lý.

Mary: Điều này có nghĩa là sẽ không có ô nhiễm, phải không?

Jack: Đúng rồi. London sẽ sạch hơn và bền vững hơn.

Mary: Nghe thật tuyệt! Tôi hy vọng tôi có thể thấy kế hoạch của họ trở thành sự thật.


S2

Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi)

Lời giải chi tiết:

1. London is a stressful and overcrowded city with lots of traffic jams and pollution.

Tạm dịch: Các vấn đề hiện tại của London là gì?

London là một thành phố đông đúc và quá tải với ùn tắc giao thông và ô nhiễm.

2. They are making plans to improve the transport svstem and to make London a green city.

Tạm dịch: Những nỗ lực của mọi người để giải quyết vấn đề là gì?

Họ đang có kế hoạch để cải thiện hệ thống giao thông và làm cho London trở thành thành phố xanh.

3. Yes. It’ll be cleaner and more sustainable.

Tạm dịch: Liệu London có phải là một nơi tốt để sinh sống vào năm 2050?

Có. Nó sẽ được sạch hơn và bền vững hơn.

3. Practise the conversation with a partner. 

(Thực hành đoạn hội thoại với bạn bên cạnh.)


S4

Choose one of the cities below. Use the ideas provided or your own to make a similar conversation.

(Hãy chọn một trong những thành phố dưới đây, dùng ý tưởng gợi ý hoặc ý tưởng của riêng em để làm một đoạn hội thoại tương tự.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Tokyo năm 2050 

– Các sự kiện hiện tại: cơ sở hạ tầng tốt; những chuyến tàu chật hẹp; dân số già

– Các kế hoạch tương lai: thúc đẩy công nghệ tiên tiến để tạo ra những chiếc xe xanh hơn, tàu tốc hành nhanh hơn, và tiện nghi tiện lợi hơn cho người già; sử dụng robot để làm việc nhà

– Mục đích: làm cho thành phố Tokyo trở thành một thành phố dễ sống nhất

Thành phố New York năm 2050

– Các sự kiện hiện tại: vận tải công cộng đông đúc; đống rác; mạng lưới điện lão hóa

– Các kế hoạch tương lai: thúc đẩy taxi tự vận hành; sử dụng mái nhà xây dựng của thành phố làm các vườn hữu cơ; xây dựng nhà máy để biến chất thải thành năng lượng; xây dựng các trang trại gió

– Mục tiêu: đưa Thành phố New York thành một thành phố sinh thái

5. Work with a partner. Make predictions about a future city in Viet Nam. Take notes.

(Làm việc với bạn bên cạnh, hãy dự đoán về một thành phố tương lai của Việt Nam. Viết ra ý chính.)


L1

LISTENING (Nghe)

A better or worse place to live in? (Nơi tốt hơn hay tệ hơn để sống?)

1. Discuss with a partner.

(Thảo luận với bạn bên cạnh.)

Lời giải chi tiết:

All these problems currently exist in big cities in Viet Nam like Ha Noi and Ho Chi Minh City.

It’s likely that many of them will be solved in the next twenty years, as local authorities are taking measures to deal with them step by step. 

Tạm dịch:

Tất cả những vấn đề này hiện đang tồn tại ở các thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Rất có thể nhiều vấn đề trong số đó sẽ được giải quyết trong 20 năm tới, vì chính quyền địa phương đang thực hiện các biện pháp để đối phó từng bước.


L2

Listen to a talk on predictions about our future citics. Underline the words or phrases that you hear.

(Hãy nghe cuộc nói chuyện nói về những dự đoán về những thành phố tương lai của chúng ta. Gạch dưới những từ / cụm từ em nghe được.)

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a. pessimistic (adj): bi quan

b. optimistic (adj): lạc quan

d. global warming (n): sự nóng lên toàn cầu  

e. overcrowded (adj): đông đúc quá tải

h. available (adj): khả thi

Audio Script:

People have very different opinions about the cities of the future. Those who are pessimistic think that’s our cities will become more and more polluted, so they will no longer be safe and healthy places to live in. Pessimists point out that both global warmine and pollution have increased rapidly over the past twenty years, but governments have no effective ways to control them. There are no signs that this problem will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to big cities to look for work As a result, cities will become overcrowded. This means there will be more people, more waste and heavier traffic. All these factors will lead to more pollution. 

READ:  Giáo án Công nghệ 8 bài 33: An toàn điện

On the other hand, optimistic people believe that city dwellers will have a better life thanks to important achievements in technology and medicine. Modern machines and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to cut down the cost of renewable energy sources and make them available to everybody. They hope that these energy sources will step by step replace fossil fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then city dwellers will live in a cleaner and healthier environment.

Dịch Script:

Mọi người có ý kiến rất khác nhau về các thành phố trong tương lai. Những người bi quan nghĩ rằng các thành phố của chúng ta ngày càng trở nên ô nhiễm, vì vậy đó sẽ không còn là những nơi an toàn và lành mạnh để sinh sống. Những người bi quan chỉ ra rằng cả hai sự nóng lên toàn cầu và ô nhiễm đều tăng nhanh trong 20 năm qua, nhưng chính phủ không có cách nào hiệu quả để kiểm soát chúng. Không có dấu hiệu cho thấy vấn đề này sẽ được giải quyết trong tương lai. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều người rời bỏ nông thôn và di chuyển đến các thành phố lớn để tìm việc làm. Kết quả là các thành phố sẽ trở nên quá tải. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều người hơn, lãng phí nhiều hơn và giao thông nhiều hơn. Tất cả những yếu tố này sẽ dẫn đến tình trạng ô nhiễm nhiều hơn.

Mặt khác, những người lạc quan cho rằng người dân thành thị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những thành tựu quan trọng trong công nghệ và y học. Các máy móc hiện đại và các bệnh viện được trang bị tốt tại các thành phố sẽ cung cấp phương pháp điều trị tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn cho người dân. Làm thế nào về các vấn đề môi trường? Những người lạc quan cũng cho rằng các nhà khoa học sẽ tìm cách giảm chi phí của các nguồn năng lượng tái tạo và sẵn sàng cho mọi người. Họ hy vọng những nguồn năng lượng này sẽ từng bước thay thế các nhiên liệu hoá thạch như khí đốt, than đá và dầu trong vòng 20 năm tới. Sau đó, cư dân thành phố sẽ sống trong một môi trường sạch sẽ và lành mạnh hơn.


L3

Listen again. Decide which of the following predictions will come true (T) and which will not (NT), according to the two kinds of viewpoints. Tick the correct box.

(Nghe lại lần nữa và xem thử những dự đoán dưới đây sẽ trở thành sự thật (T) hay không theo hai loại quan điểm trong đoạn băng. Đánh dấu chọn ô đúng.)

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải: 

 

T

NT

According to the pessimistic viewpoint

1. Pollution will continue to be a serious problem in the city.

 ✓

 

2. Global warming will slow down because of government’s efforts.

 

 ✓

3. A lot of people will leave the city to work in the countryside.

 

 ✓

4. Cities will be overpopulated and traffic will be heavy.

 ✓

 

According to the optimistic viewpoint

5. City dwellers will enjoy better health care and medical treatment.

 ✓

 

6. Renewable energy sources will replace non-renewable ones.

 ✓

 

7. People in the city will be able to use renewable energy free of charge.

 

 

Tạm dịch:

Theo quan điểm bi quan: câu 1, 2, 3, 4

Theo quan điểm lạc quan: câu 5, 6, 7

1. Ô nhiễm sẽ tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng ở thành phố.

2. Sự nóng lên toàn cầu sẽ chậm lại do những nỗ lực của chính phủ.

3. Rất nhiều người sẽ rời khỏi thành phố để làm việc ở nông thôn.

4. Các thành phố sẽ bị dân số quá tải, giao thông sẽ nặng nề.

5. Người dân thành thị sẽ được chăm sóc sức khoẻ và điều trị y tế tốt hơn.

6. Các nguồn năng lượng tái tạo sẽ thay thế các nguồn không tái tạo.

7. Mọi người trong thành phố sẽ có thể sử dụng năng lượng tái tạo miễn phí.


L4

 Listen again and complete the summaries of the two viewpoints.

(Nghe lại đoạn băng và hoàn thành bản tóm tắt theo hai quan điểm.)

Click tại đây để nghe:

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

1. healthy, effective, overcrowded, heavier

2. medicine. Renewable, fossil 

Tạm dịch:

1. Theo quan điểm bi quan, các thành phố tương lai của chúng ta sẽ không phải là những nơi an toàn và lành mạnh để sinh sống. Các chính phủ không có cách nào hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm, điều này sẽ tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng trong tương lai. Hơn nữa, các thành phố sẽ trở nên quá tải, có nghĩa là sẽ có nhiều rác thải và giao thông đông đúc hơn.
2. Theo quan điểm lạc quan, người dân thành thị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những tiến bộ trong công nghệ và y học. Hơn nữa, các vấn đề môi trường sẽ được giải quyết. Các nguồn năng lượng tái tạo sẽ dần dần thay thế nhiên liệu hóa thạch trong vòng 20 năm tới.

5. Which viewpoint do vou agree with, the optimistic or pessimistic? Provide your reasons.

(Em đồng ý với quan điểm nào — lạc quan hay bi quan? Hãy đưa ra lý do.)


W1

WRITING (Viết)

1. Hung and his friend Tanaka are exchanging emails about the future of their cities. Read Tanaka’s email and answer the questions.

(Hùng và bạn cậu ay Tanaka đang trao đổi thư nói về tương lai thành phố của họ. Hãy đọc thư của Tanaka rồi trả lời câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

1. To answer Hung’s question about Tokyo in the future.

2. Because the government will use advanced technology to deal with the transport problem and make people’s life easier and more comfortable.

3. Tokyo is threatened by nuclear and radiation accidents and natural disasters (earthquakes and tsunamis.)

4. Tanaka wants to know Hung’s viewpoint on Viet Nam’s capital city in the future.

Tạm dịch:

Tới: Hùng Lê

Chủ đề: Tokyo của tương lai

READ:  Giáo án Hóa học 8 bài 10: Hóa trị (Tiết 1)

Hùng thân mến,

Tôi nhận được email của bạn vào tuần trước, nhưng tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn ngay. Bạn đã hỏi tôi Tokyo sẽ như thế nào sau bốn mươi năm nữa. Thật là một câu hỏi khó! Nói cho bạn biết sự thật, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã đưa ra hai dự đoán.

Nếu tôi có quan điểm lạc quan, tôi nghĩ rằng Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn. Bây giờ nó có một hệ thống giao thông công cộng khá tốt. Nhưng mọi người vẫn phàn nàn về các chuyến tàu chật hẹp trong giờ cao điểm. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng chính phủ sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để xây dựng các đoàn tàu nhanh hơn và làm cho cuộc sống của người dân trở nên thoải mái hơn. Hơn nữa, robot sẽ được sử dụng để giúp đỡ công việc nhà. Vì vậy, mọi người sẽ có nhiều thời gian để thư giãn.

Nhưng nếu tôi có quan điểm bi quan, Tokyo sẽ không phải là một nơi an toàn để sinh sống. Những vụ tai nạn hạt nhân và phóng xạ đã luôn luôn làm tôi sợ. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe doạ do nguy cơ liên tục xảy ra trận động đất và sóng thần ở đây.

Đúng vậy, Hùng, tôi hy vọng bạn hài lòng với câu trả lời của tôi. Và đây là câu hỏi của tôi: Thành phố thủ đô của Việt Nam sẽ như thế nào trong tương lai? Tôi chờ câu trả lời của bạn.

Với những mong ước tốt đẹp nhất,

Tanaka

1. Tại sao Tanaka viết email này?

Để trả lời câu hỏi của Hùng về Tokyo trong tương lai.

2. Tại sao Tanaka nghĩ rằng Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn? 

Bởi vì chính phủ sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để đối phó với vấn đề giao thông và làm cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn và thoải mái hơn.

3. Theo Tanaka, điều gì khiến Tokyo trở thành một nơi không an toàn để sống?

Tokyo đang bị đe doạ bởi tai nạn hạt nhân và phóng xạ và thiên tai (động đất và sóng thần).

4. Tanaka muốn biết điều gì?

Tanaka muốn biết quan điểm của Hùng đối với thành phố thủ đô của Việt Nam trong tương lai.


W2

Put the sections of the email in the correct order.

(Hãy xếp các phần trong bức thư điện tử theo đúng thứ tự.)

Lời giải chi tiết:

1. g

2. a 

3. c 

4. b 

5. f 

6. d 

7. e 

Tạm dịch:

1. người nhận

2. chủ đề của thư

3. phần chào hỏi

4.  lý do viết thư

5. những dự đoán và diễn giải của người gửi

6. phần chào cuối thư

7.  tên người gửi


W3

Use the information below about New York City to write an email of about 160-180 words to a friend.

(Dùng thông tin dưới đây về thành phố New York để viết một lá thư điện tử khoảng 160-180 từ cho một người bạn.)

Lời giải chi tiết:

Dear Nam.

I received your email last week, in which you asked me about my city New York in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you two predictions.

Let’s take an optimistic viewpoint. In 2050 New York will become a more liveable city? than ever before for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan la promote self-driving electric taxis to deal with crowded public tranport. In addition, the city dwellers are encouraged to use city’s building roofs for gardens fertilised wita compost in order to recycle rubbish and reduce pollution. The government will also buiid offshore windfarms to replace ageing electricity network.

On the other hand, pessimistic people think that the city life won’t be a safe place to live in because the government cannot control the use of guns, and therefore the crime rate; will be higher. People’s life will also continue to be threatened because of natunL disasters such as floods, storms, earthquakes. The effects of global warming have grea: impacts on the city dwellers.

That’s all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Nam.

Best wishes,

John

Tạm dịch:

Nam thân mến,

Tôi nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn hỏi tôi về thành phố New York của tôi năm 2050. Có những ý tưởng khác nhau về câu hỏi này. Tôi nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể cung cấp cho bạn hai dự đoán.

Chúng ta hãy có một quan điểm lạc quan. Năm 2050 New York sẽ trở thành một thành phố có thể sống được? hơn bao giờ hết vì nhiều lý do. Các nhà chức trách thành phố đã có một kế hoạch rất cẩn thận là thúc đẩy taxi điện tự lái để giảm giao thông công cộng đông đúc. Thêm vào đó, người dân thành thị được khuyến khích sử dụng mái nhà của thành phố để làm vườn phân bón cho cây hữu cơ để phân hủy rác thải và giảm ô nhiễm. Chính phủ cũng sẽ xây dựng trang trại nông nghiệp bên ngoài để thay thế mạng lưới điện lão hóa.

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng cuộc sống thành phố sẽ không phải là một nơi an toàn để sinh sống vì chính phủ không thể kiểm soát việc sử dụng súng, và do đó tỷ lệ tội phạm; sẽ cao hơn. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe doạ do thiên tai như lũ lụt, bão, động đất. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng xấu đến người dân thành thị.

Đó là tất cả về câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Nam.

Gửi lời chúc tốt nhất,

John

4. Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5.

(Hãy viết ra những dự đoán của em về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gởi cho một người bạn. Em có thể sử dụng ý tưởng trong phần SPEAKING phần 5.) 


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Skills trang 50 Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12