Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 1

1. Read and listen to the story (Đọc và lắng nghe câu truyện)

Click tại đây để nghe:

Hello, I’m Miu and these are my friends, Maurice and Doris.

Hello!

Hello!

Hello, I’m Chit and these are my sisters, Mimi and Nini!

Hello!

Wake up, Jack!

Hello, Chit.

Hello, Miu.

Did you and your family go on holiday?

Yes, we did.

Where did you go?

We went to the beach.

Did you enjoy it?

Yes, we did.

We sat on the beach and swam in the sea.

What about you? Did you go on holiday?

Yes. Maurice, Doris and I went to the moutains.

Did you enjoy it?

No, we didn’t.

It was cold and it rained all the time.

It’s nice to be home!

Audio script:

Miu: Hello, I’m Miu and these are my friends, Maurice and Doris.

Maurice: Hello!

Doris: Hello!

Chit: Hello, I’m Chit and these are my sisters, Mimi and Nini!

Mimi and Nini: Hello!

Chit: Wake up, Jack!

Miu: Hello, Chit.

Chit: Hello, Miu.

Miu: Did you and your family go on holiday?

Chit: Yes, we did.

Miu: Where did you go?

Chit: We went to the beach.

Miu: Did you enjoy it?

Chit: Yes, we did.

Chit: We sat on the beach and swam in the sea. What about you? Did you go on holiday?

Miu: Yes. Maurice, Doris and I went to the moutains.

Chit: Did you enjoy it?

READ:  Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) theo Công

Miu: No, we didn’t. It was cold and it rained all the time.

All: It’s nice to be home!

Tạm dịch:

Miu: Xin chào, mình là Miu và đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris.

Maurice: Xin chào!

Doris: Xin chào!

Chit: Xin chào, mình là Chit và đây là những chị gái mình Mimi và Nini!

Mimi and Nini: Xin chào!

Chit: Thức dậy, Jack!

Miu: Xin chào Chit.

Chit: Xin chào Miu.

Miu: Bạn và gia đinh bạn đi nghỉ mát phải không?

Chit: Vâng, đúng rồi.

Miu: Bạn đã đi đâu?

Chit: Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

Miu: Các bạn có thích nó không?

Chit: Vâng, chúng tôi có thích.

Chit: Chúng tôi nằm trên bãi biển và tâm biển. Còn bạn thì sao? Bạn có đi nghỉ mát không?

Miu: Có. Maurice, Doris và tôi đã đi núi.

Chit: Bạn có thích nó không?

Miu: Không, chúng tôi không thích. Trời lạnh và mưa suốt.

All: Thật tốt khi ở nhà!

2. Answer the questions (Trả lời những câu hỏi)

1. They went to the beach.  

2. Yes, they did.

3. With Maurice and Doris.

4. They went to the mountains.

5. No, they didn’t. Because it was cold and it rained all the time.

Tạm dịch:

1. Chit và gia đình cậu ấy đã đi nghỉ mát ở đâu?       

Họ đã đi đến bãi biển.       

2. Họ đã có một thời gian thoải mái phải không?             

READ:  Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Vâng, đúng vậy.

3. Miu đã đi nghỉ mát với ai?

Miu đã đi nghỉ mát cùng với Maurice và Doris.

4. Họ đã đi đâu?

Họ đã đi núi.

5. Họ đã có một khoảng thời gian thoải mái phải không? Tại sao/ Tại sao không?

Không, họ không có. Bởi vì trời lạnh và mưa suốt thời gian đấy.

3. Unscramble these words from the story (Sắp xếp lại những từ từ câu truyện)

Đáp án:

a. holiday (kỳ nghỉ) b. beach (bờ biển) c. family (gia đình)  d. mountains (núi) e. rained (mưa)

4. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Đáp án: (1) did   (2) went   (3) enjoy   (4) did   (5) didn’t

Tạm dịch:

A: Bạn đã đi nghỉ mát ở đâu?

B: Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

A: Bạn có thích nó không?

B: Vâng, chúng tôi có thích. Nó rất vui. Còn bạn thì sao?

A: Chúng tôi đã đi núi.

B: Bạn có thích nó không?

A: Không, chúng tôi không thích. Trời đã mưa suốt thời gian đi.

5. Work in pair (Thực hành theo cặp.)

Nói về kỳ nghỉ đã qua của bạn.

6. Read and match (Đọc và nối)

Đáp án:
1b   2e   3d   4a   5c

Tạm dịch:

1 -b

Các bạn đã có một cuối tuần thật tốt phải không?

 

Vâng, đúng rồi

2 – e 

Bạn đã đi đâu?

 

Chúng tôi đã đi đến bờ biển.

3 – d

Bạn đã thấy gì?

 

Chúng tôi đã thấy một đứa bé và ba mẹ của nó.

4 – a

Những người bạn có đi cùng phải không?

 

Không, họ không đi.

5 – c

Bạn đã trở về khi nào?

 

Ngày hôm qua.

READ:  Tiến trình của cách mạng - Lịch Sử

 


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối