Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 1

1. Read and listen to the story (Đọc và lắng nghe câu truyện)

Click tại đây để nghe:

Hello, I’m Miu and these are my friends, Maurice and Doris.

Hello!

Hello!

Hello, I’m Chit and these are my sisters, Mimi and Nini!

Hello!

Wake up, Jack!

Hello, Chit.

Hello, Miu.

Did you and your family go on holiday?

Yes, we did.

Where did you go?

We went to the beach.

Did you enjoy it?

Yes, we did.

We sat on the beach and swam in the sea.

What about you? Did you go on holiday?

Yes. Maurice, Doris and I went to the moutains.

Did you enjoy it?

No, we didn’t.

It was cold and it rained all the time.

It’s nice to be home!

Audio script:

Miu: Hello, I’m Miu and these are my friends, Maurice and Doris.

Maurice: Hello!

Doris: Hello!

Chit: Hello, I’m Chit and these are my sisters, Mimi and Nini!

Mimi and Nini: Hello!

Chit: Wake up, Jack!

Miu: Hello, Chit.

Chit: Hello, Miu.

Miu: Did you and your family go on holiday?

Chit: Yes, we did.

Miu: Where did you go?

Chit: We went to the beach.

Miu: Did you enjoy it?

Chit: Yes, we did.

Chit: We sat on the beach and swam in the sea. What about you? Did you go on holiday?

Miu: Yes. Maurice, Doris and I went to the moutains.

Chit: Did you enjoy it?

READ:  Chuyên đề Phương trình bậc hai chứa tham số Toán 9 (Có đáp án)

Miu: No, we didn’t. It was cold and it rained all the time.

All: It’s nice to be home!

Tạm dịch:

Miu: Xin chào, mình là Miu và đây là những người bạn của mình, Maurice và Doris.

Maurice: Xin chào!

Doris: Xin chào!

Chit: Xin chào, mình là Chit và đây là những chị gái mình Mimi và Nini!

Mimi and Nini: Xin chào!

Chit: Thức dậy, Jack!

Miu: Xin chào Chit.

Chit: Xin chào Miu.

Miu: Bạn và gia đinh bạn đi nghỉ mát phải không?

Chit: Vâng, đúng rồi.

Miu: Bạn đã đi đâu?

Chit: Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

Miu: Các bạn có thích nó không?

Chit: Vâng, chúng tôi có thích.

Chit: Chúng tôi nằm trên bãi biển và tâm biển. Còn bạn thì sao? Bạn có đi nghỉ mát không?

Miu: Có. Maurice, Doris và tôi đã đi núi.

Chit: Bạn có thích nó không?

Miu: Không, chúng tôi không thích. Trời lạnh và mưa suốt.

All: Thật tốt khi ở nhà!

2. Answer the questions (Trả lời những câu hỏi)

1. They went to the beach.  

2. Yes, they did.

3. With Maurice and Doris.

4. They went to the mountains.

5. No, they didn’t. Because it was cold and it rained all the time.

Tạm dịch:

1. Chit và gia đình cậu ấy đã đi nghỉ mát ở đâu?       

Họ đã đi đến bãi biển.       

2. Họ đã có một thời gian thoải mái phải không?             

READ:  Giáo án Sinh học 8 bài Bộ xương

Vâng, đúng vậy.

3. Miu đã đi nghỉ mát với ai?

Miu đã đi nghỉ mát cùng với Maurice và Doris.

4. Họ đã đi đâu?

Họ đã đi núi.

5. Họ đã có một khoảng thời gian thoải mái phải không? Tại sao/ Tại sao không?

Không, họ không có. Bởi vì trời lạnh và mưa suốt thời gian đấy.

3. Unscramble these words from the story (Sắp xếp lại những từ từ câu truyện)

Đáp án:

a. holiday (kỳ nghỉ) b. beach (bờ biển) c. family (gia đình)  d. mountains (núi) e. rained (mưa)

4. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

Đáp án: (1) did   (2) went   (3) enjoy   (4) did   (5) didn’t

Tạm dịch:

A: Bạn đã đi nghỉ mát ở đâu?

B: Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

A: Bạn có thích nó không?

B: Vâng, chúng tôi có thích. Nó rất vui. Còn bạn thì sao?

A: Chúng tôi đã đi núi.

B: Bạn có thích nó không?

A: Không, chúng tôi không thích. Trời đã mưa suốt thời gian đi.

5. Work in pair (Thực hành theo cặp.)

Nói về kỳ nghỉ đã qua của bạn.

6. Read and match (Đọc và nối)

Đáp án:
1b   2e   3d   4a   5c

Tạm dịch:

1 -b

Các bạn đã có một cuối tuần thật tốt phải không?

 

Vâng, đúng rồi

2 – e 

Bạn đã đi đâu?

 

Chúng tôi đã đi đến bờ biển.

3 – d

Bạn đã thấy gì?

 

Chúng tôi đã thấy một đứa bé và ba mẹ của nó.

4 – a

Những người bạn có đi cùng phải không?

 

Không, họ không đi.

5 – c

Bạn đã trở về khi nào?

 

Ngày hôm qua.

READ:  Soạn bài Cổng trường mở ra - Môn Văn

 


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Short story Cat and Mouse 1 trang 38,39 SGK Tiếng Anh 5 Mới timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12