Reading – Unit 12 trang 124 SGK Tiếng Anh 10 – Tiếng Anh

A. READING 

BEFORE YOU READ

Work in pairs. Discuss and match each of the descriptions to a type of music.

(Làm việc từng đôi. Thảo luận và ghép mỗi mô tả với một loạt âm nhạc.)

Type of music

Description

1. folk music

2. rock ‘n’ roll

3. pop music

4. classical music

5. jazz

a. serious and traditional Western European music

b. traditional music of a country

c. a combination of African and Western music

d. modern music that is popular with young people

e. a style of music with a strong and loud beat

Hướng dẫn giải:

1. b          2. e               3. d                  4. a               5.c

Tạm dịch:

1. nhạc dân tộc: nhạc truyền thống của một đất nước

2. rock ‘n’ roll: một phong cách âm nhạc với nhịp điệu mạnh mẽ và to

3. nhạc pop:  âm nhạc hiện đại phổ biến với giới trẻ

4. nhạc cổ điển: âm nhạc Tây Âu nghiêm túc và truyền thống

5. jazz: Một sự kết hợp giữa âm nhạc của Châu phi và Phương Tây

WHILE YOU READ 

Read the passage and then do the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:

There are two things that make humans different from all other animals. They are language and music. Music is clearly different from language. However, people can use it to communicate – especially their emotions. Like reading, writing and speaking, music can express ideas, thoughts and feelings. It can express one’s anger, love, hate or friendship; it can also convey one’s hopes and dreams.

Music is very much an integral part of our life. It is played during almost all important events and on special occasions and sets the tone for them. It adds joyfulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful. Music lulls babies to sleep at night and wakes students up in the morning.

Above all, music entertains. It makes people happy and excited. It delights the senses. In fact, music as entertainment has always been a big business. It is a billion-dollar industry. It is difficult 10 imagine what our lives would be like without music.

Dịch bài:

Có hai điều làm con người khác biệt với tất cả động vật khác: đó là ngôn ngữ và âm nhạc. Âm nhạc rõ ràng khác biệt với ngôn ngữ. Tuy nhiên, người ta có thể dùng nó để truyền đạt – nhất là cảm xúc của họ. Giống như đọc, viết và nói. Âm nhạc có thể diễn tả ý tưỏng, suy nghĩ và tình cảm. Nó có thể diễn tả sự giận dữ, tình yêu. sự thù ghét hoặc tình bằng hữu: nó cũng có thể truyền đi niềm hy vọng và mơ ước.

Âm nhạc là một phần rất thiết yếu trong đời sống của chúng ta. Nó được sử dụng (chơi) trong hầu như tất cả biến cố quan trọng và những dịp đặc thù và định một âm điệu cho chúng. Nó tăng thêm sự vui vẻ cho không khí của một lễ hội và làm đám tang thêm trang nghiêm và đau buồn. Âm nhạc ru các đứa bé ngủ về đêm và đánh thức học sinh vào buổi sáng.

Trước hết, âm nhạc giải trí con người. Nó làm cho con người vui vẻ và phấn khích. Nó gây khoái cảm cho giác quan. Thật vậy, âm nhạc như sự tiêu khiển luôn luôn là một kinh doanh lớn. Nó là nền công nghiệp tỷ đô-la. Thật khó tưởng tượng cuộc sống của chúng sẽ ra sao nếu không có âm nhạc.

Task 1: The words /phrases in the box below all appear in the reading passage. Use them to complete the sentences.

(Tất cả những từ /cụm từ trong khung dưới đây xuất hiện trong bài đọc. Dùng chúng để điền các câu.)

emotion     communicate        integral part       solemn

lull                       delights                       mournful

1.   If you know English, you can_______ with people from the English-speaking world easily.

2.   Every night, the mother tells her daughter a fairy tale to______ her to sleep.

3.   Nam’s success at school________ his parents.

4.   He is an________ of the team, we can’t do without him.

5.   The teacher criticised him with a________ expression on his face.

6.   Like a lot of men, he finds it hard to express his________ .

7.    With a________ look on his face, he told us about his uncle’s death.

Hướng dẫn giải:

1.communicate          2. lull                3. delights

4. integral part           5. solemn

6. emotion                 7.mournful

Tạm dịch:

1. Nếu bạn biết tiếng Anh, bạn có thể giao tiếp với mọi người từ thế giới nói tiếng Anh một cách dễ dàng.

2. Mỗi đêm, người mẹ kể cho cô con gái một câu chuyện cổ tích để ru cô ngủ.

3. Nam thành công ở trường học làm cha mẹ vui.

4. Anh ấy là một phần không thể tách rời của đội, chúng tôi không thể làm gì nếu không có anh ấy.

5. Các giáo viên chỉ trích anh ta với một biểu hiện trang nghiêm trên khuôn mặt của mình.

6. Giống như rất nhiều người đàn ông, anh thấy khó để thể hiện cảm xúc của mình.

7. Với một cái nhìn buồn bã trên khuôn mặt của mình, anh nói với chúng tôi về cái chết của chú mình.

Task 2: Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi)

1. What are the two things that make humans diffirent from other animals?

2. Why is music a powerful means of communication?

3. How can music set the tone for a events and special occasions?

4. How can music emtertain?

5. Why has music always been a big business?

Hướng dẫn giải:

1. The two things that make humans different from other animals are language and music.

2. Because it expresses ideas, thoughts, and feelings.

3. It adds joyiulness to the atmosphere of a festival and makes a funeral more solemn and mournful.

4. It can entertain people, that is it can make them happy, excited and relaxed and it can delight their senses.

5. Because it is now a billion-dollar industry.

Tạm dịch:

1. Hai điều làm cho con người khác với các động vật khác là gì?

=> Hai điều khiến con người khác với các loài động vật khác là ngôn ngữ và âm nhạc.

2. Tại sao âm nhạc là phương tiện giao tiếp mạnh mẽ?

=> Bởi vì nó thể hiện ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc.

3. Làm thế nào để âm nhạc có thể đặt âm cho một sự kiện và những dịp đặc biệt?

=> Nó thêm niềm vui vào bầu không khí của một lễ hội và làm cho một đám tang trang trọng và buồn bã hơn.

4. Âm nhạc có thể giải trí như thế nào?

=> Nó có thể giải trí mọi người, đó là nó có thể làm cho họ hạnh phúc, vui mừng và thoải mái và nó có thể thỏa thích giác quan của họ.

5. Tại sao âm nhạc luôn là một kinh doanh lớn?

=> Bởi vì nó bây giờ là một ngành công nghiệp hàng tỷ đô la.

AFTER YOU READ 

Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. How many roles of music are mentioned in the text? 

2. In your opinion,which of the roles of music is the most important?

Hướng dẫn giải:

1. There are five roles of music mentioned in the text.

2. In my opinion, the role of expressing ideas, thoughts and feelings is the most important because music can express one’s anger, love, hate or friendship and convey one’s hopes and dreams, too. With this capacity, music can delight and relax our mind and make our life more interesting and comfortable.

Tạm dịch:

1. Có bao nhiêu vai trò của âm nhạc được đề cập trong văn bản?

=> Có năm vai trò của âm nhạc được đề cập trong văn bản.

2. Theo ý kiến của bạn, vai trò của âm nhạc nào là quan trọng nhất?

=> Theo ý kiến của tôi, vai trò thể hiện ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc là quan trọng nhất vì âm nhạc có thể thể hiện sự giận dữ, tình yêu, thù hận hoặc tình bạn của một người và truyền đạt hy vọng và ước mơ của họ. Với khả năng này, âm nhạc có thể thỏa thích và thư giãn tâm trí của chúng ta và làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và thoải mái hơn.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Reading – Unit 12 trang 124 SGK Tiếng Anh 10 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án
READ:  Tả quang cảnh trường em trước buổi học - Văn mẫu

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn