Quang hợp ở thực vật C3, C4 và CAM –

* Hoạt động 1: Tìm hiểu thực vật C3

TT1: GV cho quan sát hình 9.1, mục I.1 hoàn thành PHT, trả lời câu hỏi:

Pha sáng diễn ra ở đâu, những biến đổi nào xảy ra trong pha sáng?

– PHT

Khái niệm

Nơi diễn ra

Nguyên liệu

Sản phẩm

TT2: HS quan sát hình, nghiên cứu SGK → hoàn thành PHT và trả lời câu hỏi.

TT3: GV nhận xét, bổ sung → kết luận.

TT4: GV cho HS nghiên cứu mục I.2, quan sát hình 9.2, 9.3, 9.4 trả lời câu hỏi:

– Pha tối ở thực vật C3 diễn ra ở đâu, chỉ rõ nguyên liệu, sản phẩm của pha tối?

TT5: HS nghiên cứu mục I.2, quan sát hình → trả lời câu hỏi.

TT6: GV nhận xét, bổ sung → kết luận.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu lá là cơ quan quang hợp.

TT1: GV yêu cầu HS nghiên cứu mục II, quan sát hình 9.2, 9.3, 9.4 → trả lời câu hỏi:

– Hãy rút ra những nét giống nhau và khác nhau giữa thực vật C3, C4?

– Hoàn thành PHT

QH ở thực vật C3

QH ở thực vật C4

Nhóm thực vật

Chất nhận CO2 đầu tiên

SP đầu tiên của pha tối

Các giai đoạn

Thời gian diễn ra quá trình cố định CO2

Tế bào quang hợp

TT2: HS nghiên cứu mục II → hoàn thành PHT, trả lời câu hỏi.

READ:  Unit 13: The 22nd Sea Games - Listening

TT3: GV nhận xét, bổ sung → kết luận.

* Hoạt động 3: Tìm hiểu thực vật CAM

TT1: GV yêu cầu HS nghiên cứu mục III, trả lời câu hỏi:

– Pha tối của thực vật CAM diễn ra ntn? Chu trình CAM có ý nghĩa gì đối với thực vật ở vùng sa mạc.

– Pha tối ở thực vật C3, C4 và CAM có điểm nào giống và khác nhau?

TT2: HS nghiên cứu mục II → trả lời câu hỏi.

TT3: GV nhận xét, bổ sung → kết luận.

I. Thực vật C3:

1.Pha sáng

– Diễn ra ở tilacoit.

– Nguyên liệu: nước, ánh sáng.

– Sản phẩm: ATP, NADPH và O2.

2. Pha tối:

– Diễn ra ở chất nền của lục lạp.

– Cần CO2 và sản phẩm của pha sáng ATP và NADPH.

– Sản phẩm: Cacbohidrat

– Pha tối được thực hiện qua chu trình Calvin. Gồm 3 giai đoạn:

+ Giai đoạn cố định CO2.

+ Giai đoạn khử APG.

+ Giai đoạn tái sinh chất nhận ban đầu là Ri-1,5-điP

II. Thực vật C4:

– Gồm một số loài thực vật sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như: mía, rau dền, ngô, cao lương, kê…

– Gồm chu trình cố định CO2 tạm thời (chu trình C4)và tái cố định CO2 theo chu trình Calvin. Cả 2 chu trình này đều diễn ra vào ban ngày và ở 2 nơi khác nhau trên lá.

T

III. Thực vật CAM:

Gồm những loài mọng nước sống ở các sa mạc, hoang mạc và các loài cây trồng như dứa, thanh long…

READ:  Bài vè giới thiệu đội thi An toàn giao thông

– Chu trình C4 (cố định CO2) diễn ra vào ban đêm lúc khí khổng mở và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn ra vào ban ngày.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối