Dạng 5: Phản Ứng Thu Năng Lượng Của Phản Ứng Hạt Nhân Hay, Chi Tiết

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (122.4 KB, 3 trang )

Đang xem: Phản ứng thu năng lượng

Xác định phản ứng hạt nhân tỏa hoặc thu năng lượnga.Phương pháp:- Xét phản ứng hạt nhân : A + B → C + D .- Khi đó : + M0 = mA + mB là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân trước phảnứng .+ M = mC + mD là tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sau phảnứng .- Ta có năng lượng của phản ứng được xác định :∆E = ( M0 – M)c2+ nếu M0 > M ⇔ ∆E > 0 : phản ứng toả nhiệt .+ nếu M0 b. Bài tập:231121422010Bài 1 :Thực hiện phản ứng hạt nhân sau : Na + D → He + Ne . Biết mNa= 22,9327 u ; mHe = 4,0015 u ; mNe = 19,9870 u ; mD = 1,0073 u. Phản úng trêntoả hay thu một năng lượng bằng bao nhiêu J ?A.thu 2,2375 MeVB. toả 2,3275 MeV.C.thu 2,3275 MeVD.
toả 2,2375 MeVGiải- Ta có năng lượng của phản ứng hạt nhân trên là :∆E = ( M0 – M ).c2 = ( mNa + mHe ─ mNe ─ mD )c2 = 2,3275 MeV> 0đây là phản ứng toả năng lượng .3717⇒Chọn B.37Cl + 11H → 18Ar + 01nBài 2 : Cho phản ứng hạt nhân:phản ứng trên tỏa hay thu baonhiêu năng lượng? Biết mCl = 36,956563u, mH = 1,007276u, mAr =36,956889u, 1u= 931MeV/c2Tóm tắtGiải:Xác định phản ứngTính ∆Etỏa hay thu năng lượng∆E= ( mCl + mH – mAr – mn ) 931= -1,6MeVmCl = 36,956563uPhản ứng thu năng lượng 1,6MeVmH = 1,007276u, mAr =36,956889u
1u = 931MeV/c2. . ∆E ?21084 PoαBài 3 : Đồng vị Pôlônilà chất phóng xạ và tạo thành chì (Pb).1) Viết phương trình phân rã và nêu thành phần cấu tạo của hạt nhân chì tạothành.α2) Năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên dưới dạng động năng của hạt và hạtnhân chì. Tính động năng mỗi hạt.Giả thiết ban đầu hạt nhân Pôlôni đứng yên. Cho mPo = 209,9828u; mHe =4,0015u;1u = 931mPb = 205,9744u;MeVc2Giải bài 3: 1) Phương trình:-4 =206.210
4A84 Po → 2 He + Z Xtrong đó Z = 84 – 2 = 82; A = 210⇒ X : 20682 Pb210 Po → 4 He + 206 Pb84282Phương trình phản ứng:-82 = 124 nơtrôn.2) Năng lượng tỏa ra trong mỗi phản ứng:Hạt nhân20682 Pbcó 82 prôtôn và 206∆E = (Mo0 − M)C2 = 209,9828 − 4,0015 − 205,9744)x931MeVMà∆E = K α + K Pb ⇒ K α + K Pb = 6,24MeV
Ap dụng định luật bảo toàn động lượng:uruuuruuuurmO = m α Vα + m Pb VPb ⇒ Vα = Pb ×VPbmα2Kα =Haymm11m α Vα2 = m α  Pb ×VPb ÷ = Pb ×K Pb22mα mαTừ (1) và (2) => KPb = 0,12MeV,

READ:  Axeton Là Gì ? Những Điều Chưa Biết Đối Với Acetone

Xem thêm: Chuẩn Kiến Thức Các Công Thức Toán Lớp 3 Trọng Tâm, Đầy Đủ, Dễ Hiểu

K α = 6,12MeV3717= 51,5KPb(1)(2)Cl + X → n + 3718 ArBài 4 :Cho phản ứng hạt nhân:1) Viết phương trình phản ứng đầy đủ. Xác định tên hạt nhân X.2) Phản ứng tỏa hay thu năng lượng. Tính năng lượng tỏa (hay thu) ra đơn vịMeV.ChoGiải Bài 4m Cl = 36,9566u;m ArMeVm=1,0073u;1u=931X
= 36,9569u; m n = 1,0087u;c23717Cl + AZ X → 01 n + 3718 Ar1) Phản ứng hạt nhân:Định luật bảo toàn số khối: 37 + A = 1 + 37 => A = 1Định luật bảo toàn điện tích: 17 + Z = 0 + 18 => Z = 1VậyX = 11 H(Hiđrô)3717Cl + 11 H → 01 n + 3718 Ar2) Năng lượng phản ứng: Tổng khối lượngphản ứng làM1
vàM2của hạt trước và sauM1 = m Cl + m H = 37,9639uM 2 = m n + m Ar = 37,9656uTa thấyM1 => phản ứng thu năng lượng ;Năng lượng thu2vào∆E = (M 2 − M1 )c∆E = 0, 0017uc2 = 0, 0017 × 931MeV ≈ 1,58MeVThay sốBài 5(ĐH-2011) : Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của cáchạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng là 0,02 u.
Phản ứng hạt nhân nàyA. tỏa năng lượng 1,863 MeV.B. tỏa năng lượng 18,63 MeV.C. thu năng lượng 1,863 MeV.D. thu năng lượng 18,63 MeV.HD:m0 m0 ).c2|= 0,02.931,5 = 18,63MeVc.TRẮC NGHIỆM:30α + 2713 Al→ 15 P + nCâu 1. Cho phản ứng hạt nhân, khối lượng của các hạt nhân là mỏ =4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931Mev/c2.Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?A. Toả ra 4,275152MeV. B. Thu vào 2,67197MeV. C. Toả ra 4,275152.10-13J.D. Thu vào 2,67197.10-13J.73LiCâu 2. Cho hạt prôtôn có động năng K P = 1,8MeV bắn vào hạt nhânđứng yên,sinh ra hai hạt α có cùng độ lớn vận tốc và không sinh ra tia γ và nhiệt năng. Chobiết: mP = 1,0073u; mα = 4,0015u; mLi = 7,0144u; 1u = 931MeV/c2 = 1,66.10—27kg. Phản ứng này thu hay toả bao nhiêu năng lượng?A. Toả ra 17,4097MeV. B. Thu vào 17,4097MeV. C. Toả ra 2,7855.10-19J.

READ:  Chemical Identifier Search, What Are The Seven Isomers Of C4H10O

Xem thêm: Đổi Màu Xe Ô Tô Nên Sơn Hay Dán Đổi Màu Ô Tô Nên Sơn Hay Dán Decal Màu?

*

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO 124 595 4

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là