Please Wait – Phản Ứng Nhiệt Phân: 2Al(Oh)3 &Rarr Al2O3 + 3H2O

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Nung nóg 15.6g nhôm hidroxit Al(OH)3 một thời gian thu đc 5.1g Al2O3 và 2.8g H2O

A) lập PTHH của phản ứg

B) viết côg thức về khối lượng của phản ứg

C) tính tỉ lệ phần trăm về khối lượg của Al( OH)3 đã bị phân hủy

*

b/ Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

=> mAl(OH)3 = mAl2O3 + mH2O

c/ Theo phần b

=> mAl(OH)3 (bị phân hủy) = mAl2O3 + mH2O

= 2,8 + 5,1 = 7,9 gam

=> %mAl(OH)3(bị phân hủy) = (frac{7,9}{15,6}.100\%=50,64\%)

*

. Nung hoàn toàn 7,8g nhôm hidroxit Al(OH)3 thu đc 0,05 mol nhôm oxit Al2O3 và hơi nước

a) lập PTHH của phản ứng xảy ra

b) Tính thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố trong Al2O3

c) Tính khối lượng và thể tích hơi nc thu đc ở đktc theo ĐLBTKL

a. 2Al(OH)3 —> Al2O3 + 3H2O

b. CTHH : Al2O3

– MAl2O3 = 54+48 = 102 (g)

Trong 1 mol phân tử Al2O3 có 2 mol Al và 3 mol O

+ mAl = 2.27= 54

+ mO = 3.16= 48

– %mAl= (dfrac{54}{102}).100 = 52,94 %

– %mO = 100 – 52,94 %

c. ĐLBTKL : mAl(OH)3 = mAl2O3 + mH2O

=> mH2O = 132 – 102 = 30 (kg)

-Ta có : nH2O = (dfrac{m_{H2O}}{M})= (dfrac{30}{18})= 1,7 (mol )

Ta lại có : VH2O = nH2O . 22,4 = 1,7 . 22,4 = 38.8 ( L )

. Tính lại kết quả thử đúng không do mình không dùng máy tính á

Hơi lệch một chút, cái này liên quan đến hóa ạ 🙁 mình sắp ktra 1 tiết rồi mong mn thông cảm

READ:  Giải Bài 9 Trang 70 Sgk Toán 9 Tập 1 ), Bài Tập 9 Trang 70 Sgk Toán 9 Tập 1

Quặng boxit là có thành phần chủ yếu Al2O3. Để điều chế nhôm người ta liền phân 150g quặng boxit thu được 54g Nhôm Al và 48gam khí Oxi (O2) phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: Al2O3 -> Al +O2

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng và dựa vào sơ đồ trên viết PTHH

b)Tính khối lượng Al2O3 đã phản ứng

c) Tính tỉ lệ% của khối lượng Al2O3 chứa trong quặng boxit đó ??

Hơi lệch một chút, cái này liên quan đến hóa ạ 🙁 mình sắp ktra 1 tiết rồi mong mn thông cảm

Quặng boxit là có thành phần chủ yếu Al2O3. Để điều chế nhôm người ta liền phân 150g quặng boxit thu được 54g Nhôm Al và 48gam khí Oxi (O2) phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau: Al2O3-> Al +O2

a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng và dựa vào sơ đồ trên viết PTHH

b)Tính khối lượng Al2O3đã phản ứng

c) Tính tỉ lệ% của khối lượng Al2O3chứa trong quặng boxit đó ??

quặng boxit có thành phần chủ yếu là Al2O3 để điều chế Al ta điện phân 150g quặng boxit thu được 54g Al và 48g O2 phản ứng xảy ra theo sơ đồ Al2O3—–>Al+O2

a, viết công thức tính khối lượng của phản ứng

b, tính khối lượng Al2O3 đã phản ứng

c, tính phần trăm khối lượng của Al2O3 trong quặng boxit.

Đang xem: Please wait

a) Theo định luật bào toàn khối lượng , ta có :

READ:  Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy

mAl2O3 = mAl + mO2

b) Ta có :

mAl2O3 = 54 + 48 = 102 (g)

c) %mAl2O3 = (frac{102.100}{150}\%=68\%)

a)

– PTHH: (Al_2O_3
ightarrow Al+O_2)

– Công thức về khối lượng: (m_{Al_2O_3}=m_{Al}+m_{O_2})

b)

(m_{Al_2O_3}=m_{Al}+m_{O_2})

hay (m_{Al_2O_3}=54+48)

(Rightarrow m_{Al_2O_3}=102left(g
ight))

c)

Phần trăm: (m_{Al_2O_3}) = (m_{Al_2O_3}) / m quặng boxit

(frac{150}{102}.100\%=1,5\%)

câu c mk cũng hk chắc nha bạn!!!!!!!!!

3.

Xem thêm: Công Thức Làm Bò Khô Miếng, Cách Làm Khô Bò Lai Rai Ngon Hết Cỡ

Hỗn hợp X gồm Cu và Al.Đốt 32,7g X trong bình chứa khí O2,sau một thời gian phản ứng thu được 45,5g hỗn hợp chất rắn Y

a) Viết PTHH của phản ứng,tính thể tích khí O2 ( ở đktc ) đã phản ứng

b) Tính phần trăm về khối lượng của CuO và Al2O3 trong Y.biết tỉ lệ mol của CuO và Al2O3 là 1:1

Đốt cháy 5.4g Al trong không khí thu được 10,2g hợp chất nhôm oxit (Al2O3)

A) lập pthh của phản ứng

B) tính khối lượngcủa oxi đã phản ứng

D) nếu có 0,2 mol Al tham gia phản ứng thì tạo thànhbao nhiêu mol Al2O3

a)

(4Al + 3O_2 xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3)

b)

Bảo toàn khối lượng:

(m_{Al} + m_{O_2} = m_{Al_2O_3}\Rightarrow m_{O_2} = 10,2 – 5,4 = 4,8(gam))

d)

Theo PTHH :(n_{Al_2O_3} = 0,5n_{Al} = 0,1(mol))

nung nóng 200g sắt 3 hidroxit sau 1 thời gian thu đc 32g sắt 3 oxit và 54 gam nước

a) lập phương trình hóa học của phản ứng trên

b)tính thành phần % theo khối lượng sắt 3 hidroxit (giải giúp mình câu này với)

thank nhìu ạ

a) 2Fe(OH)3 →t○ Fe2O3 + 3H2O

b) ADĐLBTKL ta có

READ:  Điều Chế Kno3 - Kali Nitrat Kno3 Là Gì

mFe(OH)3 = mFe2O3 + mH2O = 32 + 54 = 86 g

%mFe(OH)3 = (frac{86.100}{200}\%=43\%)

Đốt cháy 9g kim loại nhôm(Al) trong không khí thu được 15g hợp chất nhôm oxit (Al2O3) biết rằng nhôm cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi (O2) trong không khí A) viết công thức về khối lượng của phản ứng sảy ra B) tính khối lượng của oxi đã phản ứng

(m_{Al} + m_{O_2} = m_{Al_2O_3})

Ta có :

(n_{Al} = dfrac{9}{27} = dfrac{1}{3}(mol)\n_{Al_2O_3} = dfrac{15}{102} = dfrac{5}{34}(mol))

(4Al + 3O_2 xrightarrow{t^o} 2Al_2O_3)

Theo PTHH :(n_{Al pư} = 2n_{Al_2O_3} = dfrac{5}{17} > n_{Al ban đầu})

Suy ra : Al dư.

Xem thêm: Viết Pthh Của Các Phản Ứng Nhiệt Phân Baco3 ? Please Wait

Ta có :

(n_{O_2} = dfrac{3}{2}n_{Al_2O_3} = dfrac{15}{68}(mol)\Rightarrow m_{O_2 phản ứng} = dfrac{15}{68}.32 = 7,059(gam))

Quặng malachite có thành phần chính là hai hợp chất của đồng được ghi bằng công thức chung là3 C u O H 2 C O 3 . Khi nung nóng thì hợp chất này bị phân hủy, sản phẩm của phản ứng phân hủy gồm có CuO, H 2 O và C O 2 .Biết rằng khi nung nóng 4,8kg quặng thì thu được 3,2kg CuO cùng 0,36kg H 2 O và 0,88kg C O 2 . Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng hai hợp chất của đồng có chứa trong quặng.

Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng hai hợp chất của đồng phân hủy bằng:

m C u 2 O H 2 C O 3 = m C u O + m H 2 O + m C O 2 = 3,2 + 0,36 + 0,88 = 4,44(g)

Tỉ lệ phần trăm về khối lượng hai hợp chất của đồng có chứa trong quặng:

mCu2(OH)2CO3= (4,44 x 100)/ 4,8 = 92,5%

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Bài viết hay nhất