Nh4Cl + Agno3 = Nh4No3 + Agcl, Nh4Cl + Agno3 &Rarr Agcl + Nh4No3

Farit UrakaevV.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy of the Syberian Branch of Russian Academy of Sciences, NovosibirskMukhambetkali Burkitbayeval-Farabi Kazakh National University, AlmatyBatukhan Tatykayeval-Farabi Kazakh National University, AlmatyBolat Uralbekoval-Farabi Kazakh National University, Almaty
Keywords:mechanolize.vn, dilution method with end product, ammonium and silver nitrate, ammonium chloride, silver chloride, nanoparticles

Abstract

Silver chloride nanoparticles dispersed within ammonium nitrate matrix have been prepared though displacement mechanochemical reaction NH4Cl + AgNO3 + z NH4NO3 = (z+1) NH4 NO3 + AgCl at various z coefficients z1 = 7.22 and z2 = 3.64. The intermediate compound of NH4Ag(NO3)2 were recorded after mechanochemical processing of studied system. By using simultaneous TG and DSC measurements possibilities to prepare silver chloride in its free form have been discussed by using thermal treatment.

Đang xem: Nh4cl + agno3 = nh4no3 + agcl

1 Hawari NL, Johan MR (2011) J Alloy Compd 509:2001-2006. http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2010.10.116

 

2 Johan MR, Leng TS Hawari NL, Suan S (2011) Int J Electrochem Sc 6:6235-6243.

Xem thêm: Google Dịch – Laban Dictionary

 

3 Mohan DB, Sunandana CS (2004) J Phys Chem Solids 65:1669-1677. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpcs.2004.04.007

 

4 McCormick PG, Tsuzuki T, Robinson JS, Ding J (2001) Adv Mater 13:1008-1010. http://dx.doi.org/10.1002/1521-4095(200107)13:12/13%3C1008::AID-ADMA1008%3E3.0.CO;2-Q

 

5 McCormick PG, Tsuzuki T (2002) Mater Sci Forum 386-388:377-386. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.386-388.377

 

6 Tsuzuki T (2009) Int J Nanotechnol 6:567-578. http://dx.doi.org/10.1504/IJNT.2009.024647

 

7 Dodd AC, McCormick PG (2003) J Metastab Nanocryst 15-16:545-552. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/JMNM.15-16.545

 

 

9 Tsuzuki T, Schäffel F, Muroi M, McCormick PG (2011) Powder Technol 210:198-202. http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2011.03.012

 

10 Urakaev FKh (2011) International Journal of Computational Materials Science and Surface Engineering 4:347-373. http://dx.doi.org/10.1504/IJCMSSE.2011.045585

 

11 Achimovičová M, Godočíková E, Baláž P, Kovácč J, Šatka A (2008) Rev Adv Mater Sci 18:216-220.

READ:  How Do You Balance The Following Simple Equation: Fe2O3 + H2 → Fe + H2O ?

Xem thêm: Cấu Tạo Tinh Bột Và Xenlulozơ, Cơ Sở Dữ Liệu Ngành Hóa Dược Việt Nam

 

12 Sompech S, Nuntiya A (2012) Oriental Journal of lize.vn 28:319-325. http://dx.doi.org/10.13005/ojc/280140

 

13 Urakaev FKh, Shevchenko VS, Katranova ZA, Ketegenov TA (2007) Materials Science 3:13-17.

 

14 Urakaev FKh (2011) Mendeleev Commun 21:266-269. http://dx.doi.org/10.1016/j.mencom.2011.09.012

 

15 Balagurov AM Kozlenko DP Savenko BN Glazkov VP Somenkov VA (1998) Phys Solid State+ 40:127-131. http://dx.doi.org/10.1134/1.1130251

 

16 Olszak-Humienik M (2001) Thermochim Acta 378:107-112. http://dx.doi.org/10.1016/S0040-6031(01)00585-8

 

17 Zamali H, Rogez J, Bergman C, Mathieu JC (1998) Thermochim Acta 311:37-41. http://dx.doi.org/10.1016/S0040-6031(97)00407-3

 

18 Tiwari JP, Rao CRK (2008) Solid State Ionics 179:299-304. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2008.01.097

 

19 Billik P, Čaplovičová M (2009) Powder Technol 191:235-239. http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2008.10.017

 

20 Zobetz E (1980) Monatsh Chem 111:1253-1263. http://dx.doi.org/10.1007/BF00903652

 

21 Iskakov PM (1955) Qualitative chemical analysis of ores and minerals by powder striturating . Gosgeologtehizdat, Moscow, Russia. ISBN: 200000045678

 

Cited by: 1

1. Urakaev FK, Burkitbaev MM, Tatykaev BB, Uralbekov BM (2015)Mechanochemical synthesis of colloidal silver chloride particles in the NH4Cl–AgNO3–NH4NO3 system. Colloid Journal 77:641-651. CrossRef

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12