Uses Of Ammonium Dichromate, (Nh4)2Cr2O7 &Rarr N2 + 4 H2O + Cr2O3

What is Ammonium Dichromate?

Ammonium dichromate is a flammable inorganic compound with the chemical formula (NH4)2Cr2O7.

Đang xem: Ammonium dichromate

Ammonium dichromate is orange-red needles produced during crystallization. A toxic chemical salt used to sensitize organic emulsions such ad gelatin to the hardening effect of actinic light. It is more sensitive to light.

IUPAC name – diammonium oxido-(oxido-dioxo-chromio)oxy-dioxo-chromium

Table of Contents

Ammonium Dichromate Structure – (NH4)2Cr2O7

*

General Properties of Ammonium Dichromate – (NH4)2Cr2O7

H8Cr2N2O7 Ammonium Dichromate
Density 2.12 g/cm³
Molecular Weight/ Molar Mass 252.07 g/mol
Autoignition temperature 190 °C
Melting point 180 °C
Chemical Formula (NH4)2Cr2O7

Physical Properties of Ammonium Dichromate – (NH4)2Cr2O7

Odour Odourless
Appearance Orange-red crystals
Stability Stable under recommended storage conditions
Specific Gravity 2.1500
Solubility Insoluble in acetone; soluble in alcohol

Chemical Properties of Ammonium Dichromate – (NH4)2Cr2O7

On heating, Ammonium dichromate undergoes decomposition resulting in the formation of chromium(III) oxide and nitrogen gas.

(NH4)2Cr2O7(s) → Cr2O3(s) + N2(g) + 4H2O(g)

Uses of Ammonium Dichromate – (NH4)2Cr2O7

Ammonium dichromate is used in sensitizing solutions used in lithography.Used in pyrotechnics, lithography and photoengraving. It is also used as a magnetic recording material.

READ:  2,3 - Butadiene

Frequently Asked Questions – FAQs

What are the uses of ammonium dichromate?

Ammonium dichromate has been used as a source of pure nitrogen in the laboratory and also as a catalyst in pyrotechnics. This compound also played an important role In the early days of photography as well as in lithography. It is also used in the manufacture of alizarin, chromium alum, leather tanning, and oil purification as a mordant for dyeing pigments.

Xem thêm: Bảng Tính Tan Trong Nước Của Các Axit Bazơ Muối, Bảng Tính Tan Hoá Học 11 Đầy Đủ Dễ Nhớ

What happens when ammonium dichromate is heated?

Upon heating, ammonium dichromate decomposes to create nitrogen dioxide, water vapour (Water is gaseous in this reaction due to the relatively high reaction temperature), and solid chromium (III) oxide.

Is ammonium dichromate ionic or covalent?

The ammonium dichromate molecule can be considered as an ionic compound because it features an ionic bond between the ammonium cation and the dichromate anion. However, the individual polyatomic cation and anion are held together by covalent bonds.

Is ammonia bicarbonate baking soda?

NH4HCO3, or ammonium bicarbonate, is a typical leavening agent that produces CO2 without the use of an acid. It doesn’t have the alkaline flavour of baking powder or soda.

Xem thêm: Danh Sách Liên Kết Đơn – — Giải Thuật Lập Trình

Why does baking soda smell like ammonia?

Baking soda will react like an acid, resulting in the formation of tiny amounts of sodium ammonium carbonate. When baking soda is combined with an ammonium salt and water, ammonia is produced.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối