Trong Phản Ứng Giữa Các Chất Sau:(1): Nahso4 + Ba(Hco3)2 (2): Ba(Oh)2 + Nh4Hso4(3): Na2Co3 + Fecl3 + H2O (4): H2So4 + Ba?

Mg(HCO3)2to→”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>to→to→MgCO3↓”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↑↑

Ba(HCO3)2to→”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>to→to→BaCO3↓”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↑↑

– Xuất hiện bọt khí => KHCO3

2KHCO3to→”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>to→to→K2CO3↓”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↓↓+ H2O + CO2↑”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↑↑

– Ko xảy ra hiện tượng gì => NaHSO4 hoặc Na2CO3 (nhóm II)

Làn lượt cho các chất ở nhóm I tác dụng với nhóm II

Ba(HCO3)2 Mg(HCO3)2
NaHSO4 ↓”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↓↓trắng,↑”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↑↑ ↑”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↑↑trắng
Na2CO3 ↓”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↓↓trắng ↓”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↓↓trắng

Ở thí nghiệm vừa tạo kết tủa và khí => chất ở nhóm I là Ba(HCO3)2, chất ở nhóm II là NaHSO4

Ba(HCO3)2 + NaHSO4 -> BaSO4↓”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↓↓+ CO2↑”https://lize.vn/nahso4-ba-hco3-2/imager_2_7372_700.jpg>↑↑+ H2O + Na2CO3

Bạn đang xem: Trong phản ứng giữa các chất sau:(1): nahso4 + ba(hco3)2 (2): ba(oh)2 + nh4hso4(3): na2co3 + fecl3 + h2o (4): h2so4 + ba?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar5starstarstarstarstar1 voteGửiHủyĐăng nhập để hỏi chi tiếtChưa có nhómTrả lời2170

Điểm

43549

Cám ơn

2368

*

Mod lize.vn

-Nhiệt phân 5 dung dịch trên:

+Có khí thoát ra và kết tủa: Mg(HCO3)2 và Ba(HCO3)2+Có khí thoát ra: NaHCO3+Không có hiện tượng: NaHSO4 và Na2SO4-Cho NaHCO3 vào 2 chất không có hiện tượng,chất nào có khí thoát ra thì là NaHSO4,chất còn lại là Na2CO3-Cho NaHSO4 vào 2 chất có khí và kết tủa: chất nào cho kết tủa thì là Ba(HCO3)2, chất còn lại là Mg(HCO3)2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

star

*

Sự kiện

Đáp án tham khảo cuộc thi Đại sứ văn hoá đọc 2021

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

READ:  Researchgate - Inorganic Chemistry

Lý do báo cáo vi phạm?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là