Cho 48G Magie ( Mg + Hcl → Mgcl2 + H2 + Mgcl2, Cho 48G Magie (Mg) Tan Ht

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: Mg + hcl → mgcl2 + h2

*

*

*

Cho Mg tác dụng với HCl thu được M g C l 2 và H 2 . Có m M g C l 2

A. Vì sản phẩm tạo thành còn có khí hiđro

B. m M g = m M g C l 2

C. HCl có khối lượng lớn nhất

D. Tất cả đáp án

Lập PTHH của các sơ đồ phản ứng sau :

a) K2O +H2O —> KOH

b) Na + Cl2 —> NaCl

c) Mg + HCl —> MgCl2 + H2

Hoà tan hoàn toàn 8,8g hỗn hợp Mg và MgO bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ. Đun cạn dung dịch sau phản ứng ta thu được 28,5g MgCl2 theo pư:

Mg+HCl-> MgCl2+H2

MgO+HCl-> MgCl2 +H2O

a. Tính KL mỗi chất trong hỗn hợp đầu

b. Tính KL HCl đã tham gia pư

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1)

MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O (2)

a) (n_{MgCl_2}=dfrac{28,5}{95}=0,3left(mol
ight))

Gọi (x,y) lần lượt là số mol của Mg và MgO

Ta có: (left{{}egin{matrix}24x+40y=8,8\x+y=0,3end{matrix}
ight.Rightarrowleft{{}egin{matrix}x=0,2\y=0,1end{matrix}
ight.)

Vậy (n_{Mg}=0,2left(mol
ight);n_{MgO}=0,1left(mol
ight))

(Rightarrow m_{Mg}=0,2 imes24=4,8left(g
ight))

(m_{MgO}=0,1 imes40=4left(g
ight))

b) Theo PT1: (n_{HCl}=2n_{Mg}=2 imes0,2=0,4left(mol
ight))

Theo PT2: (n_{HCl}=2n_{MgO}=2 imes0,1=0,2left(mol
ight))

(RightarrowSigma n_{HCl}=0,4+0,2=0,6left(mol
ight))

(Rightarrow m_{HCl}=0,6 imes36,5=21,9left(g
ight))

Xem thêm: ✓ Công Thức Toán Hình 12 Thể Tích Khối Đa Diện Dễ Nhớ, Tổng Hợp Công Thức Hình Học Lớp 12

Đúng 0
Bình luận (0)
MgCl2+++H2Nếu+cho+2,4g+Mg+tác+dụng+với+3,65g+HCl.+Chất+nào+còn+dư+sau+phản+ứng?+Tính+khối+lượng+còn+dư?+Tính+khối+lượng+MgCl2+tạo+thành+và+thể+tích+khí+H2+thu…”>

Bài 1:Cho sơ đồ phản ứng sau: Mg + HCl ->MgCl2 + H2Nếu cho 2,4g Mg tác dụng với 3,65g HCl. Chất nào còn dư sau phản ứng? Tính khối lượng còn dư? Tính khối lượng MgCl2 tạo thành và thể tích khí H2 thu được (đktc)Bài 2:Cho sơ đồ phản ứng sau: Al + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2Nếu có 5,4g nhômtác dụng với 14,7g H2SO4.Chất nào còn dư sau phản ứng? Tính khối lượng còn dư?Tính khối lượng Al2(SO4)3 tạo thành và thể tích khí H2 thu được (đktc)Bài 3:Hòa tan hoàn toàn 3,78g với kim loại M (hóa trị III) vào dung dịch HCl thu được 4,704l khí H2 (đktc). Xác định kim loại M?Bài 4:Cho sơ đồ phản ứng sau: KMnO4 -> ……….+………..+O2Tính thể tích Oxi (đktc) thu được khi nhiệt phân hủy hoàn toàn 0,4 molKMnO4Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa lượng Oxi ở trên. Tính khối lượng điphotpho pentaoxit?

READ:  Cho Các Chất Sau: Cr, Cro, Cr2O3 + Naoh Loãng, Dư, (1) Cho Cr2O3 Vào Dung Dịch Naoh Loãng, Dư

Lớp 8 Hóa học Bài 20: Tỉ khối của chất khí
1
0

Xem thêm: Kết Hợp Hàm Sum Và If Trong Công Thức Mảng Sumifs, Tính Tổng Có Điều Kiện Sử Dụng Công Thức Mảng

Gửi Hủy

Nếu có thể thì lần sau bạn nên đăng tách từng bài ra nhé!

Bài 1:

PT:(Mg+2HCl
ightarrow MgCl_2+H_2)

Ta có:(n_{Mg}=dfrac{2,4}{24}=0,1left(mol
ight))

(n_{HCl}=dfrac{3,65}{36,5}=0,1left(mol
ight))

Xét tỉ lệ:(dfrac{0,1}{1}>dfrac{0,1}{2}), ta được Mg dư.

Theo PT:(n_{Mgleft(pư
ight)}=n_{MgCl_2}=n_{H_2}=dfrac{1}{2}n_{HCl}=0,05left(mol
ight))

(Rightarrow n_{Mgleft(dư
ight)}=0,1-0,05=0,05left(mol
ight))

(Rightarrow m_{Mgleft(dư
ight)}=0,05.24=1,2left(g
ight))

(m_{MgCl_2}=0,05.95=4,75left(g
ight))

(V_{H_2}=0,05.22,4=1,12left(l
ight))

Bài 2:

PT:(2Al+3H_2SO_4
ightarrow Al_2left(SO_4
ight)_3+3H_2)

Ta có:(n_{Al}=dfrac{5,4}{27}=0,2left(mol
ight))

(n_{H_2SO_4}=dfrac{14,7}{98}=0,15left(mol
ight))

Xét tỉ lệ:(dfrac{0,2}{2}>dfrac{0,15}{3}), ta được Al dư.

Theo PT:(left{{}egin{matrix}n_{Alleft(pư
ight)}=dfrac{2}{3}n_{H_2SO_4}=0,1left(mol
ight)\n_{Al_2left(SO_4
ight)_3}=dfrac{1}{3}n_{H_2SO_4}=0,05left(mol
ight)\n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,15left(mol
ight)end{matrix}
ight.)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12