Mã và thông tin trường Học viện Hậu cần (hệ Dân sự)

Mã trường Học viện Hậu cần (hệ Dân sự)

TimDapAnxin giới thiệu tới các bạn học sinh Mã và thông tin trường Học viện Hậu cần (hệ Dân sự). Nội dung tài liệu đã được tổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn tham khảo.

Ký hiệu: HFH

Loại hình: Công lập

Địa chỉ: Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 069695115; 069577681

Website: hocvienhaucan.edu.vn

Tên trường Học viện Hậu cần bằng tiếng anh: Logistics Academy

1. Đối tượng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

– Khi có quy định của Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng về ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, Học viện sẽ công bố chi tiết trên Website: hocvienhaucan.edu.vn

– Thí sinh ĐKXT không phải qua sơ tuyển.

– Sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia, nếu muốn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Mã trường: HFH

– Mã ngành:

+ Ngành Kế toán: 7340301

– Tổ hợp xét tuyển:

+ A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

+ A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

7. Tổ chức tuyển sinh

– Thực hiện một điểm chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01;

– Điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu. Khi có nhiều thí sinh cùng bằng điểm thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, nếu vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa học hoặc môn Tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

8. Chính sách ưu tiên

1. Đối tượng được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

a) Đối tượng xét tuyển thẳng

* Đối tượng 1

– Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp;

– Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học – kỹ thuật (KH-KT) quốc tế (môn (lĩnh vực) Toán, Vật lý, Hóa học) thì được xét tuyển thẳng vào trường (nếu chưa tốt nghiệp THPT sẽ được bảo lưu kết quả đến hết năm tốt nghiệp THPT);

– Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và trong Cuộc thi KH-KT cấp quốc gia (môn (lĩnh vực) Toán, Vật lý, Hóa học), đã tốt nghiệp THPT được xét tuyển thẳng vào trường (nếu chưa tốt nghiệp THPT được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT).

READ:  Em hãy tả một người thân đang làm việc - Văn mẫu

* Đối tượng 2

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

b) Đối tượng được ưu tiên xét tuyển

Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Học viện là các thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi KH-KT cấp quốc gia (môn (lĩnh vực) Toán, Vật lý, Hóa học) và đã tốt nghiệp trung học, nếu có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện, Giám đốc Học viện xem xét, quyết định cho vào học.

2. Chỉ tiêu

Thực hiện theo Công văn số 899/BGDĐT- GDĐH ngày 09/3/2018 về việc Hướng dẫn công tác tuyển sinh đai học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT. Thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển không phải qua sơ tuyển.

3. Tổ chức xét tuyển

b) Nộp thủ tục đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào trường theo đúng quy định của Bộ GD & ĐT và Bộ Quốc phòng, được trường thẩm định, xét duyệt đủ thủ tục và tiêu chuẩn xét tuyển.

c) Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo đối tượng 1 vượt quá chỉ tiêu quy định, tuyển theo thứ tự như sau:

– Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại điểm 1, đối tượng 1.

– Thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng tại điểm 2, đối tượng 1.

– Đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi: Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển; trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự thí sinh đạt giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu.

– Thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, trường căn cứ vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia của thí sinh để xét tuyển; những thí sinh có điểm thi theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển vào trường đạt điểm tuyển theo từng đối tượng (miền Nam, miền Bắc) của trường trở lên được trúng tuyển như thí sinh dự thi đăng ký xét tuyển theo các nguyện vọng vào trường; những thí sinh có kết quả thi đáp ứng tiêu chí quy định về ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định trở lên đến cận điểm tuyển, thì xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi và điểm ưu tiên theo tổ hợp các môn xét tuyển vào trường từ cao trở xuống đến hết chỉ tiêu;

– Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, trường xét theo các tiêu chí phụ như sau:

READ:  Phân tích bài thơ Chiều tối của Hồ chí Minh - Văn mẫu

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải để đăng ký xét tuyển trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 1 và 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như sau, cùng có tiêu chí 1 và 2: Thí sinh có điểm tổng kết năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

d) Đối với xét tuyển thẳng thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh

* Tiêu chuẩn

– Về học lực, thí sinh đạt các tiêu chuẩn:

+ Kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn học theo 1 trong các tổ hợp các môn xét tuyển của trường đăng ký xét tuyển thẳng phải đạt khá trở lên;

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên; thí sinh dự Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 đến năm 2018 điểm thi các bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT tại Kỳ thi THPT quốc gia đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

– Về hạnh kiểm (rèn luyện): Xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) các năm học THPT hoặc tương đương của thí sinh phải đạt khá trở lên.

* Tổ chức xét tuyển

– Tổng điểm của thí sinh để xét tuyển như sau: Lấy tổng cộng điểm trung bình chung từng năm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển vào trường năm 2018 trong 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12), cộng với điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển; xét tuyển theo phương thức lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu quy định.

– Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, xét theo các tiêu chí phụ như sau:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

+ Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có điểm tổng kết quả năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

+ Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 1 và 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như sau, cùng có tiêu chí 1 và 2: Thí sinh có điểm tổng kết năm lớp 11 cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường, tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

READ:  Lắp mạch điện hai công tắc hai

4. Đăng ký xét tuyển thẳng:

Thí sinh làm 01 bộ hồ sơ xét tuyển thẳng nộp về Sở GD & ĐT theo quy định của Bộ GD & ĐT và nộp 01 bản sao hợp lệ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban TSQS cấp huyện (cùng với hồ sơ sơ tuyển) trước ngày 20/5/2018; Sở GD & ĐT thẩm định gửi hồ sơ thí sinh đủ tiêu chuẩn về các trường thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trước ngày 01/6/2018.

* Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại các điểm a, b, c, e, Khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

– Bản sao hợp lệ: Chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế môn Toán, Vật lý, Hóa học (có tên trong danh sách của Bộ GD & ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia và Cuộc thi KH-KT cấp quốc gia (môn (lĩnh vực) Toán, Vật lý, Hóa học); Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

* Hồ sơ của thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng theo quy định tại điểm i, Khoản 2, Điều 7, Quy chế tuyển sinh gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

– Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

– Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

– Thí sinh đã tốt nghiệp năm 2017 trở về trước, nộp 01 bản sao Bằng tốt nghiệp THPT và Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm dự thi. Thí sinh tốt nghiệp năm 2018, nộp 01 bản sao Giấy chứng nhận kết quả Kỳ thi THPT quốc gia về trường trước ngày 14/7/2018.

5. Đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh thuộc diện quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh nếu không sử dụng quyền xét tuyển thẳng thì phải đăng ký dự thi Kỳ thi THPT quốc gia theo quy định và phải nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại sở GD & ĐT trước ngày 20/5/2018. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển;

– Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia, Cuộc thi KH-KT cấp quốc gia môn Toán, Vật lý, Hóa học.

Tất cả các đối tượng trên khi trúng tuyển và về trường nhập học, phải nộp các giấy tờ quy định tại Khoản 3, Điều 14 của Quy chế tuyển sinh.

9. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến

Theo quy định của Nhà nước.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là