Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Lào Cai

Mã huyện Lào Cai

TimDapAnxin giới thiệu tới bạn đọc Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Lào Cai. Nội dung tài liệu đã được TimDapAntổng hợp chi tiết và chính xác. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Tỉnh Lào Cai: Mã 08

Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:

Mã Quận huyện Tên Quận Huyện Mã trường Tên trường Khu vực
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 900 Quân nhân, Công an_08 KV3
00 Sở Giáo dục và Đào tạo 800 Học ở nước ngoài_08 KV3

Huyện Bảo Thắng: Mã 01

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
003 THPT số 3 huyện Bảo Thắng Thị trấn Phong Hải – huyện Bảo Thắng KV1
002 THPT số 2 huyện Bảo Thắng Xã Xuân Giao – huyện Bảo Thắng KV1
001 THPT số 1 huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu – huyện Bảo Thắng KV1
062 TT GDNN-GDTX huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu – huyện Bảo Thắng KV1
055 PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu – huyện Bảo Thắng KV1
033 TT DN&GDTX huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu – huyện Bảo Thắng KV1
043 TT GDTX huyện Bảo Thắng Thị trấn Phố Lu – huyện Bảo Thắng KV1

Huyện Bảo Yên: Mã 02

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
063 TT GDNN-GDTX huyện Bảo Yên T Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên KV1
056 PTDTNT THCS&THPT huyện Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên KV1
005 THPT số 2 huyện Bảo Yên Xã Bảo Hà – huyện Bảo Yên KV1
004 THPT số 1 huyện Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên KV1
044 TT GDTX huyện Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên KV1
034 TT DN&GDTX huyện Bảo Yên Thị trấn Phố Ràng – huyện Bảo Yên KV1
006 THPT số 3 huyện Bảo Yên Xã Nghĩa Đô – huyện Bảo Yên KV1

Huyện Bát Xát: Mã 03

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
057 PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát Thị trấn Bát Xát – huyện Bát Xát KV1
045 TT GDTX huyện Bát Xát Thị trấn Bát Xát – huyện Bát Xát KV1
035 TT DN&GDTX huyện Bát Xát Thị trấn Bát Xát – huyện Bát Xát KV1
064 TT GDNN-GDTX huyện Bát Xát Thị trấn Bát Xát – huyện Bát Xát KV1
009 THCS và THPT huyện Bát Xát Xã Mường Hum – huyện Bát Xát KV1
008 THPT số 2 huyện Bát Xát Xã Bản Vược – huyện Bát Xát KV1
007 THPT số 1 huyện Bát Xát Thị trấn Bát Xát – huyện Bát Xát KV1

Huyện Bắc Hà: Mã 04

Thành phố Lào Cai : Mã 05

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
013 THPT số 1 Tp Lào Cai Phường Cốc Lếu – Tp. Lào Cai KV1
014 THPT số 2 Tp Lào Cai Phường Bình Minh – Tp. Lào Cai KV1
015 THPT số 3 Tp Lào Cai Phường Duyên Hải – Tp. Lào Cai KV1
016 THPT số 4 Tp Lào Cai Xã Cam Đường – Tp. Lào Cai KV1
017 THPT DTNT tỉnh Phường Kim Tân -Tp. Lào Cai KV1
018 THPT Chuyên tỉnh Lào Cai Phường Bắc Cường – TP. Lào Cai KV1
037 TT DN&GDTX TP Lào Cai Phường Nam Cường – TP. Lào Cai KV1
038 TT KTTH-HNDN&GDTX tỉnh Phường Kim Tân – Tp. Lào Cai KV1
047 TT GDTX số 1 TP Lào Cai Phường Duyên Hải – Tp. Lào Cai KV1
048 TT GDTX số 2 TP Lào Cai Phường Thống Nhất – Tp. Lào Cai KV1
053 CĐ nghề tỉnh Lào Cai Phường Bắc Cường – Tp. Lào Cai KV1
054 Trung cấp Y tế Lào Cai Phường Bắc Cường – Tp. Lào Cai KV1
059 CĐ Cộng đồng Lào Cai Phường Nam Cường – TP. Lào Cai KV1
060 Cao Đẳng Sư Phạm Lào Cai Phường Bình Minh – Tp. Lào Cai KV1
061 Trường TC Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Lào Cai Phường Cốc Lếu – TP. Lào Cai KV1
066 TT GDNN-GDTX thành phố Lào Cai Phường Nam Cường – TP. Lào Cai KV1

Huyện Mường Khương: Mã 06

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
067 TT GDNN-GDTX huyện Mường Khương Thị trấn Mường Khương – huyện Mường Khương KV1
022 PTDTNT THCS&THPT huyện Mường Khương Thị trấn Mường Khương – huyện Mường Khương KV1
021 THPT số 3 huyện Mường Khương Xã Cao Sơn – huyện Mường Khương KV1
019 THPT số 1 huyện Mường Khương Thị trấn Mường Khương – huyện Mường Khương KV1
020 THPT số 2 huyện Mường Khương Xã Bản Lầu – huyện Mường Khương KV1
039 TT DN&GDTX huyện Mường Khương Thị trấn Mường Khương – huyện Mường Khương KV1
049 TT GDTX huyện Mường Khương Thị trấn Mường Khương – huyện Mường Khương KV1

Huyện Sa Pa: Mã 07

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
068 TT GDNN-GDTX huyện Sa Pa Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa KV1
050 TT GDTX huyện Sa Pa Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa KV1
024 THPT số 2 huyện Sa Pa Xã Bản Hồ – huyện Sa Pa KV1
023 THPT số 1 huyện Sa Pa Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa KV1
040 TT DN&GDTX huyện Sa Pa Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa KV1
025 PTDTNT THCS&THPT huyện Sa Pa Thị trấn Sa Pa – huyện Sa Pa KV1

Huyện Si Ma Cai: Mã 08

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
041 TT DN&GDTX huyện Si Ma Cai Xã Si Ma Cai – huyện Si Ma Cai KV1
028 PTDTNT THCS&THPT huyện Si Ma Cai Xã Si Ma Cai – huyện Si Ma Cai KV1
027 THPT số 2 huyện Si ma cai Xã Sín Chéng – huyện Si ma cai KV1
026 THPT số 1 huyện Si Ma Cai Xã Si Ma Cai – huyện Si Ma Cai KV1
069 TT GDNN-GDTX huyện Si Ma Cai Xã Si Ma Cai – huyện Si Ma Cai KV1
051 TT GDTX huyện Si Ma Cai Xã Si Ma Cai – huyện Si Ma Cai KV1

Huyện Văn Bàn: Mã 09

Mã trường Tên trường Địa chỉ Khu vực
031 THPT số 3 huyện Văn Bàn Xã Dương Quy – huyện Văn Bàn KV1
070 TT GDNN-GDTX huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên – huyện Văn Bàn KV1
052 TT GDTX huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên – huyện Văn Bàn KV1
058 PTDTNT THCS&THPT huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên – huyện Văn Bàn KV1
030 THPT số 2 huyện Văn Bàn Xã Võ Lao – huyện Văn Bàn KV1
029 THPT số 1 huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên – huyện Văn Bàn KV1
032 THPT số 4 huyện Văn Bàn Khánh Yên Hạ – huyện Văn Bàn KV1
042 TT DN&GDTX huyện Văn Bàn Thị trấn Khánh Yên – huyện Văn Bàn KV1

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

  • Mã thành phố, mã quận, mã phường, mã thpt tại Hà Nội năm 2018
  • Mã thành phố, mã quận, mã phường, mã thpt Tp Hải Phòng năm 2018
  • Mã tỉnh, mã huyện, mã trường thpt tỉnh Hà Giang năm 2018
  • Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Cao Bằng năm 2018
  • Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Lai Châu

Trên đây TimDapAnđã giới thiệu tới các bạn Mã tỉnh, mã huyện, mã trường phổ thông tỉnh Lào Cai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, Tìm Đáp Án xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà Tìm Đáp Án tổng hợp và đăng tải.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối