Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hóa 9 Bài 42: Luyện Tập Chương 4: Hiđrocacbon

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu – Hóa Học Lớp 9

Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu

Các em đã học về metan, etilen, axetilen và benzen. Chúng ta hãy tìm hiểu về mối quan hệ giữa cấu tạo phân tử với tính chất của các hiđrocacbon trên và những ứng dụng của chúng.

Đang xem: Luyện tập chương 4 hóa 9

I. Kiến Thức Cần Nhớ

Nhớ lại cấu tạo, tính chất và ứng dụng của metan, etilen, axetilen, benzen rồi hoàn thành bảng tổng kết sau:

Mê tan (CH_4) Etylen (C_2H_4) Axetilen (C_2H_2) Benzen (C_6H_6)
Công thức thức cấu tạo
*
*
*
*
Đặc điểm điểm cấu Chỉ có liên kết đơn Có một liên kết đôi Có một liên kết ba Mạch vòng 6 cạnh đều, có 3 liên kết đôi xếp xen kẻ 3 liên kết đơn.
Phản ứng đặc trưng Phản ứng thế Phản ứng cộng và trùng hợp Phản ứng cộng Phản ứng thế và phản ứng cộng.
Ứng dụng chính Nhiên liệu, nguyên liệu trong đời sống và công nghiệp Nguyên liệu điều chế nhựa: PE, rượu etylic, axit axetic. Nhiên liệu, nguyên liệu trong công nghiệp Dung môi, nguyên liệu trong công nghiệp
READ:  Aficio Mp 4001/5001 Downloads, Hóa Chất Phosphorus Pentachloride

Các phản ứng minh họa

1. Metan: Phản ứng thế với (Cl_2) khi có ánh sáng

(CH_4 + Cl_2 xrightarrow{ánh sáng}CH_3Cl + HCl)

2. Etilen: Phản ứng cộng với dung dịch brom, trùng hợp

(CH_2=CH_2 + Br_2 → BrCH_2 – CH_2Br)

3. Axetilen: Phản ứng cộng với dung dịch brom

(HC ≡ CH + Br → BrHC = CHBr)

4. Benzen: Phản ứng thế với (Br_2), phản ứng cộng với (H_2)

(C_6H_6 + Br_2 xrightarrow{Fe, t^0} C_6H_5Br + HBr)

II. Sơ Đồ Tư Duy Tổng Kết Bài Học

*

Sơ đồ tư duy Metan

*

Sơ đồ tư duy Etilen

*

Sơ đồ tư duy Axetilen

*

Sơ đồ tư duy Benzen

*

Sơ đồ tư duy hiđrocacbon

III. Bài Tập

Hướng dẫn các bạn hoàn thành các bài tập sgk bài 42 luyện tập chương 4 hiđrocacbon nhiên liệu chương 4 hóa học 9. Bài giải giúp bạn cũng có kiến thức metan, etilen, axetilen và benzen.

Bài Tập 1 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Viết công thức cấu tạo đầy đủ và thu gọn của các chất hữu cơ có công thức phân tử sau: ()(C_3H_8; C_3H_6; C_3H_4).

Xem thêm: Ứng Dụng Bột Đá Caco3 Là Gì ? Ứng Dụng Bột Đá Caco3 Là Gì Bạn Đã Biết Chưa

Bài Tập 2 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Có hai bình đựng hai chất khí là ()(CH_4, C_2H_4). Chỉ dùng dung dịch brom có thể phân biệt được hai chất khí trên không? Nêu cách tiến hành.

Bài Tập 3 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Biết 0,01 mol hiđrocacbon X có thể tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,1 M. Vậy X là hiđrocacbon nào trong số các chất sau?

READ:  Cho Sơ Đồ Phản Ứng: Ch3Oh + Na → Ch3Ona + H2↑Sử Dụng Phương Pháp Dùng Hệ Số Phân Số Cân Bằng Phản Ứng Trên Và Cho Biết Hệ Số Của H2 Trong Phương Trình Khi Cân Bằng Là:

A. ()(CH_4)

B. (C_2H_2)

C. (C_2H_4)

D. (C_6H_6)

Bài Tập 4 Trang 133 SGK Hóa Học Lớp 9

Đốt cháy 3 gam chất hữu cơ A, thu được 8,8 gam khí ()(CO_2) và 5,4 gam (H_2O).

a. Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào?

b. Biết phân tử khối của A nhỏ hơn 40. Tìm công thức phân tử của A.

c. Chất A có làm mất màu dung dịch brom không?

d. Viết phương trình hoá học của A với clo khi có ánh sáng.

Hướng dẫn hoàn thành các bài tập sgk bài 42 luyện tập chương 4 hiđrocacbon nhiên liệu chương 4 hóa học 9. Hi vọng bài viết giúp ích cho các bạn trong việc tìm lời giải mới, phương pháp giải hoàn thành các bài tập sgk.

Xem thêm: Công Thức Cấu Tạo Saccarozo, Tinh Bột Và Xenlulozo, Công Thức Cấu Tạo, Tính Chất Hóa Học Và Ứng Dụng

Các bạn đang xem Bài 42: Luyện Tập Chương 4 Hiđrocacbon. Nhiên Liệu thuộc Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên Liệu tại Hóa Học Lớp 9 môn Hóa Học Lớp 9 của lize.vn. Hãy Nhấn Đăng Ký Nhận Tin Của Website Để Cập Nhật Những Thông Tin Về Học Tập Mới Nhất Nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học