Language – trang 8 Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới – Tiếng Anh mới

Từ vựng

1. Complete the following word diagrams. Use a dictionary, if necessary.

(Hoàn thành sơ đồ chữ sau đây. Sử dụng từ điển, nếu cần thiết.) 

Hướng dẫn giải:

1. extinction (n): tuyệt chủng

2. dangerous (adj), endanger (v) : nguy hiểm, nguy hại

3. survival (n): sống sót

4. diversity (n), diversify (v): đa dạng (n), đa dạng hóa (v)

5. evolution (n): tiến hóa (n)

2. Complete the following sentences with the words in the box. 

(Hoàn thành các câu sau đây với các từ trong khung.)

Hướng dẫn giải:

1. evolution, survival: sống sót

2. endangered (adj): nguy cơ tuyệt chủng

3. habitat(n): tập quán

4. vulnerable (adj): dễ bị tổn thương

5. extinct (v): tuyệt chủng

6. Biodiversity (n): đa dạng sinh học

7. conservation (n): bảo tồn

Tạm dịch:

1. Thuyết tiến hóa của Darwin đã giúp giải thích sự biến mất của một số loài và sự sống còn của người khác.

2. Saola và tê giác được xem là loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam.

3. Môi trường sống tự nhiên của gấu trúc là rừng tre. Con gấu trúc khổng lồ thích ăn lá tre.

4. Con rùa biển bé dễ bị tổn thương nhất khi chúng rời khỏi tổ của chúng và tìm đường ra biển. Chúng là những mục tiêu thích hợp cho chim và các loài thú khác.

5. Voi ma mút và khủng long thường sống trên trái đất của chúng ta một thời gian dài trước đây, nhưng bây giờ chúng đã tuyệt chủng.

6. Đa dạng sinh học giúp duy trì sự cân bằng của tự nhiên cái mà chúng ta dựa vào vì an toàn và lợi ích của chúng ta.

7. Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) là một tổ chức đang làm việc về các vấn đề liên quan đến bảo tồn, nghiên cứu và phục hồi môi trường.

READ:  Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về sáng tạo - Thư viện Đề Thi

Phát âm

Linking vowel to vowel (Liên kết nguyên âm với nguyên âm)

1. The following phrases are spoken in slow, careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the linked sounds. 

(Các từ ngữ dưới đây được nói chậm, cẩn thận và nhanh, được kết nối. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến cách phát âm của các âm thanh được liên kết.)  

2   Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech.  

(Nghe và lặp lại các câu sau đây ở cách nói nhanh, kết nối)

 

Tạm dịch:

1. A: Bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy gì trong công viên?

    B: Động vật có nguy cơ tuyệt chủng, như hổ hoặc tê giác.

2. A: Con vật đó là gì? Nó là một saola hay một con nai?

    B: Tôi không biết.

3. A: Đừng thất vọng. Hãy cố gắng lại. Thất bại là mẹ thành công.

    B: OK. Tôi sẽ cố gắng.

4. A: Tôi không thể vẽ sơ đồ để hiển thị mức ô nhiễm ngày càng gia tăng. Bạn có thể giúp tôi được không?

   B: Chắc chắn rồi.

5. A: Ý tưởng của bạn về việc cứu những loài có nguy cơ tuyệt chủng có vẻ rất thú vị.

    B: Cảm ơn bạn.


Ngữ pháp

The future perfect (Tương lai hoàn thành)

1      Circle the correct verb form in each sentence. 

(Khoanh tròn hình thức động từ đúng trong mỗi câu.)

 

Hướng dẫn giải:

1. will have released 

2. has lived, will have

3. will have finished

4. will be watching, will have finished

5. won’t have completed

Tạm dịch:

1. Trung tâm cứu hộ của chúng tôi sẽ thả 150 con khỉ, nai và gấu về rừng vào cuối tuần này.

2. Bạn có thể không tin điều này, nhưng rùa biển này là khá già. Nó đã sống trong công viên đại dương này khoảng 40 năm. Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng sinh nhật nó vào ngày mai.

READ:  Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

3. Vâng, lần sau khi tôi gặp bạn, tôi mong bạn sẽ hoàn thành bản báo cáo về con saola đang bị đe dọa.

4. Nếu bạn đến gặp tôi lúc 7 giờ tối nay, tôi sẽ đang xem một tài liệu về tê giác để chuẩn bị cho buổi thuyết trình của tôi vào ngày mai. Vì vậy, bạn nên đến sau 8 giờ. Khi đó chương trình sẽ kết thúc.

5. Jill bị ốm và không thể làm nhiệm vụ của cô về môi trường sống của cá voi xanh. Vì vậy, cô ấy sẽ không hoàn thành vào thứ hai. Cô ấy cần phải yêu cầu gia hạn thời hạn.

2. Complete the sentences, using the present perfect or the future perfect. 

(Hoàn thành các câu, sử dụng thì hiện tại hoàn thành hoặc tương lai hoàn thành) 

 

Hướng dẫn giải: 

1. will have saved and taken in

2. has lived

3. will have finished

4. will have visited

5. have collected

Tạm dịch:

1. Vào mùa hè năm sau, đội cứu hộ của chúng tôi sẽ cứu và đưa về hàng trăm động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

2. Nhìn chú gấu dễ thương này. Nó đã sống trong công viên động vật hoang dã trong sáu tháng, và nó sẽ được thả trở lại thiên nhiên vào tháng tới.

3. Nếu bạn đến dự hội nghị về bảo vệ động vật hoang dã sau 10 giờ sáng, những bài thuyết trình thú vị nhất sẽ kết thúc.

4. Đến cuối ngày hôm nay, Kim sẽ đến thăm tất cả các trung tâm cứu hộ động vật trong thành phố.

5. Tôi sẽ bắt đầu viết bài luận về bảo vệ các loài đang bị đe dọa ngay khi tôi thu thập đủ thông tin.

3. Work in pairs. Discuss which word(s) in the box can be used in each gap.  

READ:  Cách làm giỏ hoa treo tường từ ống hút độc đáo

(Làm việc theo cặp. Thảo luận từ nào trong khung có thể được sử dụng trong mỗi khoảng cách.) 

 

Hướng dẫn giải:

1. more / longer (nhiều hơn/lâu hơn)

better/ higher (tốt hơn/cao hơn)

2. more

better

Tạm dịch:

1. Bạn dành nhiều thời gian bạn hơn để chuẩn bị cho kỳ thi, điểm số bạn có thể nhận được tốt hơn / cao hơn.

2. Bạn càng luyện tập nói nhiều trong lớp học của mình, bạn càng nói tốt hơn trước công chúng.

4. Complete the sentences with the words from the box. One word can be used more than once. 

(Hoàn thành câu với từ trong khung. Một từ có thể được sử dụng nhiều hơn một lần.)

 

Hướng dẫn giải:

1. The higher the pollution becomes, the more animals lose their natural habitats. 

2. The more I study about endangered species, the more I worry about their protection.

3. The warmer the weather gets around the world, the faster the polar ice caps will melt.

4. The more effort you make, the greater / better / higher the achievements you may get.

5. The more renewable energy sources we use, the better our living conditions will become.

Tạm dịch:

1. Mức độ ô nhiễm càng cao, càng nhiều động vật mất môi trường sống tự nhiên của chúng.

2. Tôi càng nghiên cứu về các loài có nguy cơ tuyệt chủng, tôi càng lo lắng về việc bảo vệ chúng.

3. Thời tiết ấm hơn trên khắp thế giới, băng ở các cực sẽ tan nhanh hơn.

4. Bạn càng nỗ lực, bạn càng đạt được những thành tích tuyệt vời hơn / tốt hơn / cao hơn.

5. Chúng ta sử dụng càng nhiều nguồn năng lượng tái tạo , điều kiện sống của chúng ta sẽ càng trở nên tốt hơn.


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Language – trang 8 Unit 6 SGK tiếng anh 12 mới timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn