Language – trang 60 Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới – Tiếng Anh mới

Từ vựng

Task 1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. 

(Viết những từ hoặc cụm từ được đưa ra trong các khung bên cạnh ý nghĩa của chúng.)

  – assimilate maintain national costumes custom cultural practices multicultural 

1. national costumes – the traditional clothes worn by people from a particular country on special occasions

trang phục dân tộc: quần áo truyền thống của người dân từ một quốc gia vào dịp đặc biệt.

2. assimilate – become part of a country or community by fully integrating into their society or culture

hấp thụ: trở thành một phần của quốc gia hoặc cộng đồng bằng cách hòa nhập hoàn toàn vào xã hội hoặc văn hóa của họ.

3. custom  – a traditional way of behaving and doing things in a particular society

 tập quán: một cách truyền thống để  hành  động và làm việc trong một xã hội.

4. maintain – make something continue in the same way as before

duy trì: làm cho một cái gì đó tiếp tục theo cùng một cách như trước.

5. cultural practices – activities related to religion, art, customs, diet, etc.

thực tiễn văn hóa: các hoạt động liên quan đến tôn giáo, nghệ thuật, tập quán, chế độ ăn uống, …

6. multicultural – including people of different races, religions, languages and traditions

 

 đa văn hóa: bao gồm những người thuộc các chủng tộc, tôn giáo, ngôn ngữ và truyền thống khác nhau.

Task 2  Complete the sentences with the correct form of the words in 1. 

(Hoàn thành câu với các hình thức đúng của từ ở bài 1.)

assimilate    maintain    national     costumes    custom    cultural    practices     multicultural

1. Some ethnic groups have strange cultural practices such as walking on fire to prevent natural disasters. 

2. The Vietnamese people still follow the custom of giving lucky money to children during the Tet holidays.

READ:  Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất? - Lịch Sử

3. The 40 dai, cheongsam, kimono and sari are women’s national costumes in some Asian countries.

4. Many ethnic groups find it difficult to maintain their own language or preserve their culture.

5. People living in a(n) multicultural society should learn to respect and understand different cultural values.

6. Migrants may lose their cultural identity as they become assimilated into the new community.

 

Tạm dịch:

1. Một số nhóm dân tộc có những hành động văn hóa kỳ lạ như là đi bộ để ngăn ngừa thiên tai.

2. Người dân Việt Nam vẫn theo tập quán tiền mừng tuổi cho trẻ con trong dịp tết.

3. Áo dào, sườn xám, kimono và sari  là trang phục dân tộc của phụ nữ.

4. Nhiều nhóm sắc tộc cảm thấy khó khăn trong việc duy trì ngôn ngữ của mình hoặc bảo vệ nền văn hóa của họ.

5. Những người sống trong một xã hội nên học cách tôn trọng nhau và hiểu  các giá trị văn hóa khác nhau.

6. Người di cư có thể mất đi bản sắc văn hóa khi họ trở thành cộng đồng mới.


Phát âm

Task 1 The following phrases are spoken in slow careful speech and in fast, connected speech. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the underlined sounds.

 (Các từ ngữ dưới đây được nói trong bài phát biểu cẩn thận chậm và nhanh được kết nối. Lắng nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến cách phát âm của các âm thanh được gạch dưới.)

Click tại đây để nghe:

 

Task 2  Listen and repeat the following sentences spoken in fast, connected speech. 

(Nghe và lặp lại các câu sau đây)  

Click tại đây để nghe:

 

 

Tạm dịch: 

1. Anh ấy trải nghiệm những điều ngạc nhiên tuyệt vời về văn hóa khi lần đầu tiên anh ấy đến Châu Âu.

2. Người đàn ông trong cái ô tô đỏ bên đó là một đầu bếp giỏi.

3. Làm ơn đừng mở cánh cổng khu vườn.

4. Bạn có thể bày tỏ ý kiến của bạn vào cuối chương trình này.

5. Có một chương trình đố vui trên Kênh 7 tối nay.


Ngữ pháp

Task 1 Put the verbs in brackets in the present perfect or present perfect continuous.

(Đặt động từ trong ngoặc ở thì hiện tại hoàn thành hoặc hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

1. I (clean) have cleaned the whole house. Does it look nice and tidy?

Tạm dịch: Tôi đã dọn dẹp cả nhà. Nó trông đẹp và gọn gàng chứ?

2. For many years, the villagers (try) have been trying    very hard to bring back the old custom.

Tạm dịch: Trong nhiều năm, người dân trong làng đang cố gắng rất khó để lấy lại các tập quán cũ.

3. That tower (stand) has stood on top of the hill for 300 years.

Tạm dịch: Cái tháp đó đã đứng trên đỉnh đồi từ 300 năm nay.

4. My father (work) has been working in the garden all morning. He has planted (plant) a lot of tulips and roses.

Tạm dịch: Cha tôi làm việc trong vườn trong tất cả các buổi sáng. Cha đã trồng nhiều hoa tulip và hoa hồng.

5. They (go) have gone to. Hue to attend the festival there and won’t be back until next week.

Tạm dịch: Họ đã đến Huế để tham dự lễ hội ở đó và sẽ không trở lại cho đến tuần tới.

6. I (not finish) haven’t finished reading the book about Thai culture yet, so I can’t answer your questions now.

Tạm dịch: Tôi vẫn chưa đọc xong cuốn sách về văn hoá Thái Lan, vì vậy bây giờ tôi không thể trả lời câu hỏi của bạn.

Task 2. Complete the following sentences with the correct form of the words in brackets, using repeated comparatives. 

(Hoàn thành các câu sau đây bằng các hình thức đúng của các từ trong ngoặc đơn, sử dụng so sánh hơn lặp đi lặp lại.) 

Hướng dẫn giải:

1. better and better                                     

2. higher and higher

3. more and more difficult

4. faster and faster                  

5. fewer and fewer

6. more and more

Tạm dịch:

1. Bố tôi nấu ăn ngày càng giỏi hơn theo từng năm.

2. Rất nhiều người di cư đến thành phố để tìm việc. Chi phí sinh hoạt ở đó đang trở nên ngày càng cao hơn.

3. Ngày càng khó khăn để tìm công việc trong những ngày này.

4. Chiếc xe đua đã chạy ngày càng nhanh hơn khi nó đâm vào cây.

5. Với sự phát triển của Internet, ngày càng ít người gửi thiệp chúc mừng vào những dịp đặc biệt.

6. Thực tiễn của việc sử dụng ngày càng nhiều hóa chất để cải thiện sản lượng cây trồng có hại cho sức khỏe của người dân.

Task 3 Use the information in the table to complete the sentences with repeated comparatives. 

(Sử dụng thông tin trong bảng để hoàn thành các câu có so sánh hơn lặp đi lặp lại.)

 

 

Hướng dẫn giải:

1. is becoming colder and colder      

2. are becoming lower and lower

3. More and more people             

4. was driving faster and faster 

5. Fewer and fewer customers

Tạm dịch:

1. Trời ngày càng lạnh hơn vào mùa đông này ở New York.

2. Giá xăng năm nay ngày càng giảm.

3. Ngày càng nhiều người sử dụng Internet trong thành phố của tôi bây giờ.

4. Josh lái xe ngày càng nhanh khi anh ấy nhận ra rằng cảnh sát đang cố gắng cản anh ấy lại.

5. Ngày càng ít khách hàng đến siêu thị ABC năm ngoái.

 


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Language – trang 60 Unit 5 SGK tiếng anh 12 mới timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12