Language trang 48 Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới – Tiếng Anh Mới

V1

VOCABULARY (Từ vựng) 

Write the words or phrases given in the box next to their meanings. 

(Viết từ hoặc cụm từ cho trong khung bên cạnh nghĩa của chúng.)

Lời giải chi tiết:

1. inhabitant (n): dân cư –  một người sống ở một nơi cụ thể

2. infrastructure (n): cơ sở hạ tầng – hệ thống cơ bản cần thiết cho một quốc gia hoặc tổ chức hoạt động thuận lợi

3. renewable (adj): tái tạo – (của một nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc một nguồn năng lượng) mà không bao giờ được sử dụng hết

4. urban (adj): đô thị – liên quan đến thị trấn hoặc thành phố

5. liveable (adj): hợp để sống được – phù hợp để sống

6. sustainable (adj): bền vững – có thể được sử dụng mà không gây tổn hại cho môi trường

7. overcrowded (adj): quá tải – (của một nơi) chứa quá nhiều người hoặc vật

8. quality of life (n): chất lượng cuộc sống -phúc lợi chung của cá nhân và xã hội


V2

Complete the sentences with the right form of the words or phrases in 1.

(Hoàn thành câu bằng dạng đúng của từ / cụm từ ở bài tập 1.)

Lời giải chi tiết:

1. urban

The main goal of urban planning is providing a healthier environment for people living in the city.

Tạm dịch: Mục tiêu chính của quy hoạch đô thị là tạo môi trường lành mạnh hơn cho người dân sống trong thành phố.

 

2. liveable

The government needs to solve the pollution problems to make the city liveable.

Tạm dịch: Chính phủ cần giải quyết các vấn đề về ô nhiễm để thành phố là nơi có thể sống được.

3. infrastructure  

The country’s infrastructure  is in poor condition and needs to be upgraded.     

Tạm dịch: Cơ sở hạ tầng của đất nước đang trong tình trạng nghèo nàn và cần được nâng cấp.

4. overcrowded

Pollution and heavy traffic are common problems in overcrowded ities.

Tạm dịch: Ô nhiễm và giao thông là những vấn đề phổ biến ở các thành phố đông dân.

5. inhabitants

The original inhabitants of this island lived a very simple life.                     

Tạm dịch: Những cư dân gốc của hòn đảo này sống một cuộc sống rất đơn giản.

6. renewable

The most common renewable sources of energy are the wind and sun.

Tạm dịch: Các nguồn năng lượng tái tạo phổ biến nhất là gió và mặt trời.

7. quality of life

Many researchers claim that yoga practice and physical activities can improve people’s  quality of life.               

Tạm dịch: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tập yoga và hoạt động thể chất có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.

READ:  Tuyển tập những bài thơ 20-11 bằng tiếng Anh hay nhất

8. sustainable

Farmers should use sustainable methods to produce clean and healthy food.

Tạm dịch: Nông dân nên sử dụng các phương pháp bền vững để sản xuất thực phẩm sạch và lành mạnh. 


P1

PRONUNCIATION (Phát âm)

Intonation: Question tags (Ngữ điệu: Câu hỏi đuôi)

 Listen and decide whether the question tags in B’s responses have a rising or falling intonation. Mark ↗ (rising intonation) or ↘ (falling intonation) after the question tags.

(Nghe và nói xem những câu hỏi đuôi trong phần trả lời của B có ngữ điệu lên hay xuống. Đánh dấu ↗(ngữ điệu lên) hay ↘ (ngữ điệu xuống) sau những câu hỏi đuôi.)

Click tại đây để nghe:

1. A: What a boring lecture!

B: Yes. It was dull, wasn’t it?

2. A: Please turn down the volume. It’s too loud.

B: You don’t like rock music, do you?

3. A: I don’t have any plans for tonight.

B: Let’s go to the cinema, shall we?

4. A: I believe people will have a better life in the future.

B: Yes, I agree. Life will be more enjoyable than it is today, won’t it?

5. A: Where can I put these flowers?

B: Put them near the window, will you?

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

1. A: Thật là một bài giảng buồn chán!

B: Vâng. Nó ngu xuẩn, phải không?

2. A: Xin hãy giảm âm lượng. Ồn quá.

B: Bạn không thích nhạc rock, đúng không?

3. A: Tôi không có kế hoạch cho tối nay.

B: Chúng ta đi xem phim chứ?

4. A: Tôi tin rằng mọi người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.

B: đúng vậy, tôi đồng ý. Cuộc sống sẽ thú vị hơn nhiều so với hiện nay, đúng không?

5. A: Tôi có thể đặt những bông hoa này ở đâu?

B: Để chúng gần cửa sổ, được không? 


P2

 Listen and repeat the exchanges in 1.

(Nghe và lặp lại câu trả lời ở bài tập 1.)

Click tại đây để nghe:


G1

GRAMMAR (Ngữ pháp)

Match the question tags with the statements to make complete sentences. 

(Ghép phần hỏi đuôi với phần câu kề để hoàn thành câu.) 

Phương pháp giải:

Câu hỏi đuôi: đuôi của câu hỏi phụ thuộc vào thì và chủ ngữ của mệnh đề chính

Lời giải chi tiết:

1. c                2. h                   3. f                     4. d

5. g               6. a                    7. b                    8. e

Tạm dịch:

1. Bạn đã xem bộ phim đó, phải không?

2. Tôi không làm phiền bạn, phải không?

3. Mọi người sẽ đi du lịch bằng xe ô tô năng lượng mặt trời trong tương lai, phải không?

READ:  Văn khấn đền Mẫu Hưng Yên

4. Bạn chưa bao giờ đến Châu Âu, phải không?

5. Hành lý này đã đến, phải không?

6. Tôi nghĩ mọi người sẽ ở đó, phải không?

7. Đừng ở lại muộn vào ban đêm, được chứ?

8. Sẽ không có phương tiện vận tải riêng trong tương lai, phải không?


G2

Complete the sentences with the correct question tags.

(Hoàn thành câu barm câu hỏi đuôi.)

 

Lời giải chi tiết:

1. There’s no milk inthe fridge, is there ?   

Không có sữa trong tủ lạnh, phải không?              

2. You can drive a car, can’t you

Bạn có thể lái xe, đúng không?

3. I believe nothing serious has happened, has it?

Tôi tin rằng không có gì nghiêm trọng đã xảy ra, phải không?                      

4. Please give me a hand, will / would / could / won’t you

Làm ơn hãy cho tôi một cánh tay, được chứ?

5. Let’s review the lesson together, shall we?   

Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét bài học này, được chứ?  

6.  I think these are yourpapers, aren’t they

Tôi nghĩ đây là giấy của bạn, phải không?

7. Somebody’s just calledmy name, haven’t they

Ai đó chỉ gọi tên tôi thôi, đúng không?

8. Jane has got no problems at work,  has she?

 Jane không có vấn đề gì trong công việc, phải không?


G3

Match the if – clauses with the result clauses.

(Ghép các mệnh đề if với các mệnh đề kết quả.)

Phương pháp giải:

Câu điều kiện loại I: If S + V (hiện tại đơn), S + will/can/may + V

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

1. e                  2. c               3. f                   4. a

5. h                 6. b                 7. d                  8. g

Tạm dịch:

1. Nếu bạn đóng băng nước, nó sẽ trở thành đá.

2. Nếu bạn cần giúp đỡ, đừng ngần ngại hỏi.

3. Nếu bạn tháo pin ra khỏi điện thoại di động, nó sẽ tắt.

4. Nếu bạn nhân 1 với 0, bạn sẽ được 0.

5. Nếu bố tôi đi làm vào sáng sớm thứ 7, bố thường đến phòng tập thể dục.

6. Nếu bạn đã hoàn thành công việc của mình, hãy về nhà và nghỉ ngơi.

7. Nếu hôm nay bạn đang đi học, hãy đón tôi trên đường bạn đi.

8. Nếu bạn cố trộn dầu với nước, dầu sẽ nổi lên trên và nước sẽ xuống dưới.


G4

Combine the sentences or rewrite them to make conditional sentences. Decide whether to use type 0 or 1.

(Nối những cặp câu dưới đây, viết chúng thành câu điều kiện, loại 0 hoặc 1.)

Ví dụ:

READ:  16 Chuyên đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán - Thư viện Đề Thi

Bạn đến sân bay sớm. Đợi tôi trong phòng khách.

⇒ Nếu bạn lên sân bay sớm, đợi tôi ở phòng khách. (loại 0)

Phương pháp giải:

Câu điều kiện loại O: If + S +V(hiện tại đơn), S +V(hiện tại đơn)

Câu điều kiện loại I: If + S +V(hiện tại đơn), S + will/can +V

Lời giải chi tiết:

1. If the baby is crying, he may be hungry. / The baby may be hungry if he is crying. (Type 1)

Cậu bé đang khóc. Cậu bé có thể đói.

Nếu cậu bé khóc, cậu bé có thể đói. (loại 1)

2. If you travel on a budget flight, you have to pay for your drink and food.

You have to … if you travel … (type 0)

 Bạn đi trên một chuyến bay giá rẻ, vì vậy bạn phải trả tiền cho đồ uống và thức ăn của bạn.

Nếu bạn đi du lịch trên một chuyến bay giá rẻ, bạn phải trả tiền cho đồ uống và thức ăn của bạn. (loại 0)

3. If the weather is fine, I walk to work instead of driving. / I walk … if the weather is fine. (Type 0)

 Bất cứ khi nào thời tiết tốt, tôi đi bộ đi làm thay vì lái xe.

Nếu thời tiết tốt, tôi đi bộ để làm việc thay vì lái xe. (loại 0)

4. If people start using more solar energy, there will be less pollution. (Type 1)

Mọi người bắt đầu sử dụng năng lượng mặt trời nhiều hơn. Sẽ ít ô nhiễm hơn.

Nếu người ta bắt đầu sử dụng năng lượng mặt trời nhiều hơn, thì sẽ ít ô nhiễm hơn. (loại 1)

5. If they have no homework, they usually play soccer. (Type 0)

Họ thường chơi bóng đá khi họ không có bài tập ở nhà.

Nếu họ không có bài tập ở nhà, họ thường chơi bóng đá. (Loại 0)

6. If you travel by train, it takes five hours to get to Nha Trang. (Type 0)

Bạn đi du lịch bằng tàu hỏa. Phải mất năm giờ để đến Nha Trang.

Nếu bạn đi du lịch bằng tàu hỏa, phải mất 5 giờ để đến Nha Trang.  (loại 0)

7. If the government reduces / manages to reduce the use of fossil fuels, our city will become a more liveable place. (Type 1)

Chính phủ có kế hoạch giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Thành phố của chúng ta sẽ trở thành một nơi dễ sống hơn.

Nếu chính có kế hoạch giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thành phố của chúng ta sẽ trở thành một nơi dễ sống hơn. (loại 1) 

 


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Language trang 48 Unit 9 SGK Tiếng Anh 11 mới timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn