Hỗn Hợp X Gồm Fe(No3)2 Cu(No3)2 Và Agno3, Hỗn Họp X Gồm Fe(No3)2, Cu(No3)2 Và Agno3

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành phần % khối lượng của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?

A. 10,56 gam.

Đang xem: Hỗn hợp x gồm fe(no3)2 cu(no3)2 và agno3

B.3,36 gam.

C. 7,68 gam.

D.6,72 gam.

*

Đáp án D

% N O 3 – = 11,864:14.62 = 52.54% => % Kim loại = 47,46%

=> mkim loại = 14,16.0,4746 = 6,72 gam.

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2. Thành phần % khối lượng hỗn hợp của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?

A.7,68 gam.

B.6,72 gam.

C.3,36 gam.

D. 10,56 gam.

Đáp án B

Trong 14,16 gam X chứa mN= 14,16 × 0,11864 = 1,68 gamÛnN= 0,12 mol.

Nhận thấy Hỗn hợp X chứa kim loại và gốc nitrat (NO3–).

Từ NO3⇒ tỉ lệ nN:nO= 1:3 ⇒ nO= 0,12×3 = 0,36 mol.

Bảo toàn khối lượng hỗn hợp X ⇒ mKim loại= 14,16 – 1,68 – 0,36×16 = 6,72 gam.

⇒ Có thể điều chế tối6,72 gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2. Thành phần % khối lượng hỗn hợp của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?

READ:  3 Dạng Bài Tập Tự Luận Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử, Bài Tập Cân Bằng Phản Ứng Oxi Hóa Khử

A. 7,68 gam.

B.6,72 gam.

C.

Xem thêm: Câu 1: Công Thức Tính Cảm Kháng :, Cảm Kháng Của Cuộn Cảm

3,36 gam.

D.10,56 gam.

Trong 14,16 gam X chứa mN = 14,16 × 0,11864 = 1,68 gam

nN= 0,12 mol.

Nhận thấy Hỗn hợp X chứa kim loại và gốc nitrat (NO3–).

Từ NO3⇒ tỉ lệ nN:nO= 1:3

⇒ nO= 0,12×3 = 0,36 mol.

Bảo toàn khối lượng hỗn hợp X

⇒ mKim loại= 14,16 – 1,68 – 0,36×16 = 6,72 gam.

⇒ Có thể điều chế tối6,72 gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X

Đáp án B

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2. Thành phần % khối lượng hỗn hợp của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?

A. 7,68 gam

B. 6,72 gam

C. 3,36 gam

D. 10,56 gam

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2. Thành phần % khối lượng hỗn hợp của nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?

A. 7,68 gam

B. 6,72 gam

C. 3,36 gam

D. 10,56 gam

Đáp án B

Coi hỗn hợp X gồm hỗn hợp kim loại M và gốc NO3

*

=> nNO3 = nN = 0,12 (mol)

=> m hh M = mX – mNO3 = 14,16 – 0,12. 62 = 6,72 (g)

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2và AgNO3. Thành phần phần trăm về khối lượng của nitơ trong X là 11,846%. Có thể điều chế được tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp ba kim loại từ 14,16 gam X?

READ:  Độ Âm Điện Của Các Nguyên Tố, Mẹo Ghi Nhớ Bảng Tuần Hoàn Hóa Học 10

A. 7,68 gam

B. 3,36 gam

C. 10,56 gam

D. 6,72 gam

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2,Cu(NO3)2 và AgNO3 .Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp 3 kim loại từ 14,16 gam X.

Giúp mk với!

TBR:

MN=(14,16cdot11,864\%approx1,68left(gam
ight))

=> nN=1,68:14=0,12(mol)

=> (n_{NO_3}=n_N=0,12left(mol
ight))

=> mkim loại=(m_X-m_{NO_3})=14,16-0,12.62=6,72(gam)

Vậy……

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2,Cu(NO3)2 và AgNO3 .Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp 3 kim loại từ 14,16 gam X.

TBR:

MN=14,16⋅11,864%≈1,68(gam)14,16⋅11,864%≈1,68(gam)

=> nN=1,68:14=0,12(mol)

=> nNO3=nN=0,12(mol)nNO3=nN=0,12(mol)

=> mkim loại=mX−mNO3mX−mNO3=14,16-0,12.62=6,72(gam)

Vậy……

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2;Cu(NO3)2;AgNO3Trong X nguyên tố Nitơ chiếm 11,864% về khối lượng. Từ 17,7 gam X có thể điều chế tối đa được m gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Cu, Ag. Tính m

(n_{NO_3} =n_N= dfrac{17,7.11,864\%}{14} = 0,15(mol)\m_{kim loại} = m_{muối} – m_{NO_3} = 17,7 – 0,15.62 = 8,4(gam))

Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2,Cu(NO3)2 và AgNO3 .Thành phần phần trăm khối lượng nitơ trong X là 11,864%. Có thể điều chế tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp 3 kim loại từ 14,16 gam X.

Xem thêm: Tranh Tô Màu Shinichi – Tổng Hợp Tranh Tô Màu Thám Tử Conan Rất Đẹp

TBR:

MN=14,16⋅11,864%≈1,68(gam)14,16⋅11,864%≈1,68(gam)

=> nN=1,68:14=0,12(mol)

=> nNO3=nN=0,12(mol)nNO3=nN=0,12(mol)

=> mkim loại=mX−mNO3mX−mNO3=14,16-0,12.62=6,72(gam)

Vậy……

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12