How Would You Balance H2 + O2 = H2O? + O2 = H2O? Hydrogen Peroxide (Chebi:16240)

Đang xem: How would you balance h2 + o2 = h2o?

*
*
Chlize.vn Name hydrogen peroxide Chlize.vn ID CHlize.vn:16240 Definition An inorganic peroxide consisting of two hydroxy groups joined by a covalent oxygen-oxygen single bond. Stars This entity has been manually annotated by the Chlize.vn Team. Secondary Chlize.vn IDs CHlize.vn:44812, CHlize.vn:5586, CHlize.vn:13354, CHlize.vn:13355, CHlize.vn:24637 Supplier Information Download Molfile XML SDF

Xem thêm: Bán Ý Tưởng Qua Sàn Giao Dịch Mua Bán Ý Tưởng, Giao Lưu Trực Tuyến: Làm Thế Nào Để Bán Ý Tưởng

Wikipedia License
Read full article at Wikipedia
Formula H2O2
Net Charge 0
Average Mass 34.01468
Monoisotopic Mass 34.00548
InChI InChI=1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OO

Xem thêm: Âu 3Left(25 Điểm) Nhiệt Phân Caco3 ↠ Cao + Co2↟, Viết Pthh Khi Nhiệt Phân Caco3

Citations Types Sources
10455187 PubMed citation Europe PMC
10557015 PubMed citation Europe PMC
10849784 PubMed citation Europe PMC
11033421 PubMed citation Europe PMC
11105916 PubMed citation Europe PMC
11318558 PubMed citation Europe PMC
11387393 PubMed citation Europe PMC
11809417 PubMed citation Europe PMC
11864786 PubMed citation Europe PMC
11893576 PubMed citation Europe PMC
12867293 PubMed citation Europe PMC
12934880 PubMed citation Europe PMC
14679422 PubMed citation Europe PMC
15028418 PubMed citation Europe PMC
15133946 PubMed citation Europe PMC
15298493 PubMed citation Europe PMC
16337875 PubMed citation Europe PMC
16463018 PubMed citation Europe PMC
16864869 PubMed citation Europe PMC
17020896 PubMed citation Europe PMC
17179007 PubMed citation Europe PMC
17610934 PubMed citation Europe PMC
17948137 PubMed citation Europe PMC
18179203 PubMed citation Europe PMC
18182702 PubMed citation Europe PMC
18306736 PubMed citation Europe PMC
18443210 PubMed citation Europe PMC
18592736 PubMed citation Europe PMC
19107210 PubMed citation Europe PMC
19229032 PubMed citation Europe PMC
19297450 PubMed citation Europe PMC
19509065 PubMed citation Europe PMC
26352695 PubMed citation Europe PMC
26365231 PubMed citation Europe PMC
7548021 PubMed citation Europe PMC
7581816 PubMed citation Europe PMC
8048546 PubMed citation Europe PMC
8375042 PubMed citation Europe PMC
8451754 PubMed citation Europe PMC
9051670 PubMed citation Europe PMC
9100841 PubMed citation Europe PMC
9168257 PubMed citation Europe PMC
9202721 PubMed citation Europe PMC
9558114 PubMed citation Europe PMC

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học
READ:  Metabolism Of 2