Giáo án Tin học 8: Bài tập (bài 6)

+ GV: Hướng dẫn HS làm một số bài tập vận dụng như sau:

1. Sửa các lỗi đơn giản trong chương trình.

+ GV: Đưa ra yêu cầu bài toán:

Xác định lỗi sai và sửa lỗi cho chương trình sau.

Program 3_canh Tam_giac

Uses Crt;

Var a, b, c:= Integer;

BEGIN

Clrscr;

Write(“Nhap ba so a, b, c : ”); Readln(a; b; c);

If <a+b>c> or <b+c>a> or (c+a>b) Then Writeln(‘a, b, c la ba canh cua mot tam giac’); Else Writeln(‘a, b, c khong la ba canh cua mot tam giac’);

Readln

END.

2. Xác định bài toán, mô tả thuật toán.

Viết chương trình nhập hai số nguyên a và b khác nhau từ bàn phím và in ra màn hình hai số đó theo thứ tự không giảm dần.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện viết thuật toán

3. Viết chương trình với ngôn ngữ lập trình Pascal.

Program Sap_xep;

Uses Crt;

Var A, B, T : Integer;

BEGIN

Clrscr;

Write(‘Nhap A: ’); Readln(A);

Write(‘Nhap B: ’); Readln(B);

If A <= B Then Write(A,‘ ’,B);

If B < A Then Write(B,‘ ’,A);

Readln

END.

+ GV: Chỉnh sửa các sai sót cho HS trong quá trình các em thực hiện.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác viết chương trình trên.

+ GV: Quan sát và yêu cầu HS tự thực hiện theo cá nhân.

+ GV: Lấy một bài thực hiện còn thiếu sót trình chiếu và yêu cầu các bạn khác nhận xét bổ sung.

READ:  Bản đăng ký cá nhân thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

+ GV: Nhận xét và sửa các lỗi sai mà HS thường gặp.

+ GV: Yêu cầu một số HS lên thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.

+ GV: Trình chiếu một bài hoàn chỉnh của HS và nhận xét.

+ HS: Vận dụng các kiến thức đã được học vào làm bài:

+ HS: Chương trình sau khi được sửa là:

Program Ba_canh_Tam_giac;

Uses Crt;

Var a, b, c: Real;

BEGIN

Clrscr;

Write(‘Nhap ba so a, b, c : ’); Readln(a, b, c);

If (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) Then Writeln(‘a, b, c la ba canh cua mot tam giac’) Else Writeln(‘a, b, c khong la ba canh cua mot tam giac’);

Readln

END.

+ HS: Xác định bài toán như sau tính diện tích hình tròn như sau:

Input: a, b

Output: Sắp sếp tăng dần.

Bước 1: Nhập hai số nguyên a, b từ bàn phím.

Bước 2: Nếu thì hiển thị ra màn hình giá trị biến a trước rồi đến giá trị biến b.

Bước 3: Nếu <thì hiển thị ra màn hình giá trị biến b trước rồi đến giá trị biến a.

Bước 4: Kết thúc.

+ HS: Thực hiện theo sự hướng dẫn gợi mở của GV.

+ HS: Dựa trên thuật toán được mô tả viết đoạn chương trình trên như sau:

Program Sap_xep;

Uses Crt;

Var A, B, T : Integer;

BEGIN

Clrscr;

Write(‘Nhap A: ’); Readln(A);

Write(‘Nhap B: ’); Readln(B);

If A <= B Then Write(A,‘ ’,B);

If B < A Then Write(B,‘ ’,A);

Readln

END.

+ HS: Thực hiện dưới sự hướng dẫn gợi mở của GV đưa ra.

READ:  Đề thi thử vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2017 - 2018

+ HS: Quan sát GV thực hiện các thao tác trên.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo từng cá nhân.

+ HS: Quan sát nhận xét và góp ý bổ sung sai sót của các bạn.

+ HS: Chú ý lắng nghe và sửa chữa những sai sót thường gặp.

+ HS: Một số HS lên bảng thao tác lại các nội dung đã chỉnh sửa.

+ HS: Quan sát và học tập bài làm tốt.

I. Bài tập vận dụng.

1. Sửa các lỗi đơn giản trong chương trình.

Program Ba_canh_Tam_giac;

Uses Crt;

Var a, b, c: Real;

BEGIN

Clrscr;

Write(‘Nhap ba so a, b, c : ’); Readln(a, b, c);

If (a+b>c) and (b+c>a) and (c+a>b) Then Writeln(‘a, b, c la ba canh cua mot tam giac’) Else Writeln(‘a, b, c khong la ba canh cua mot tam giac’);

Readln

END.

2. Xác định bài toán, mô tả thuật toán.

* Xác định bài toán:

Input: a, b

Output: Sắp sếp tăng dần.

* Mô tả thuật toán:

Bước 1: Nhập hai số nguyên a, b từ bàn phím.

Bước 2: Nếu thì hiển thị ra màn hình giá trị biến a trước rồi đến giá trị biến b.

Bước 3: Nếu <thì hiển thị ra màn hình giá trị biến b trước rồi đến giá trị biến a.

Bước 4: Kết thúc

3. Viết chương trình với ngôn ngữ lập trình Pascal.

Program Sap_xep;

Uses Crt;

Var A, B, T : Integer;

BEGIN

Clrscr;

Write(‘Nhap A: ’); Readln(A);

Write(‘Nhap B: ’); Readln(B);

If A <= B Then Write(A,‘ ’,B);

If B < A Then Write(B,‘ ’,A);

Readln

READ:  Đàn ghi ta của Lor-ca - Thanh Thảo

END.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là