Giáo án Tiếng Anh lớp 2 Tuần 3 sách Macmillan

Giáo án môn Tiếng Anh lớp 2 Tuần 3

Nằm trong tài liệu Giáo án môn Tiếng Anh 2 theo tuần do Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải, giáo án Tiếng Anh Tuần 3 môn tiếng Anh Macmillan 2 dưới đây gồm chi tiết bài học Lesson 2 + Lesson 3 Unit 2 At the café. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu.

WEEK 3 – PERIOD 5

UNIT 2: AT THE CAFÉ

Lesson 2

I. Objectives

By the end of the lesson, students will be able to:

– point and say some words (people/things/food)

– practice sound /ei/ to chant well

– listen and tick some pictures

II. Teaching aids

– Teacher’s: student’s and teacher’s book, cassette, recording

– Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising some words: baby, cake, table, grapes

A. Practice

Activity 2. Point and say

– Look at the pictures

Point to the pictures and say words aloud.

Work in pairs

Activity 3. Chant

Read the chant and check comprehension.

Play the recording a few times.

– Chant and do the actions. Call two groups

* Assessment:

Ss’ structure: Can you see the … on the plate?

Ss’ chant: Chant wonderfully

Activity 4. Listen and tick

Check their comprehension

Play the recording

– Listen and tick. Check their answers

Key: 1a 2b

** T’s assessment: observing (quickly, correctly)

B. Application

Learn a song by heart.

WEEK 3 – PERIOD 6

UNIT 2: AT THE CAFÉ

READ:  Giáo án môn Thủ công lớp 2 bài 16

Lesson 3

I. Objectives

By the end of the lesson, students will be able to:

– say the location of person/food

– write correctly and beautifully word “A”, “a”

– sing well about activities in the café

II. Teaching aids

– Teacher’s: student’s and teacher’s book, projector, cassette, recording

– Students’: books, notebooks, workbooks.

IIII. Procedures

*Warm up: Spend a few minutes revising the previous lesson

A. Practice

Activity 5. Let’s talk

Look at the pictures to understand the context

– Point to the pictures and say name of the food/person/location

– Read sentence: The … is/are on the table

Role play

– Call some pairs

Activity 6. Look and write

– Students observe and say the content

Write A, a

– Exchange and comment notebooks

Read A

** T’s assessment: observing (focus on their exact words)

Activity 7. Sing!

– Look picture and say the content

Read the lyrics

– Play the recording to sing the song

Sing the song and do the actions. Call a group to the front of the class to sing.

** T’s assessment: chant beautifully

B. Application

Learn the song by heart.

Trên đây là giáo án tuần 3 sách Tiếng Anh điện tử Macmillan 2.

Xem thêm trọn bộ giáo án học kì 1 tại: Giáo án Tiếng Anh lớp 2 học kì 1 sách Macmillan. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 2 khác như: Luyện viết Tiếng Anh 2, Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2, Đề thi học kì 1 lớp 2, …. được cập nhật liên tục trên Tìm Đáp Án.

READ:  Giấy mời dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là