Giáo án Sinh học 10 bài 5: Protein

GV nêu câu hỏi, tham khảo SGK trả lời.

+ Đặc điểm cấu tạo của phân tử Prôtêin? Cho biết tên gọi đơn phân của Prôtêin?

GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS nghiên cứu SGK trả lời.

+ Mỗi phân tử Prôtêin được đặc trưng bởi những chỉ tiêu nào?

Hoạt động 1

GV chia nhóm học sinh

Nêu câu hỏi và yêu cầu học sinh thực hiện.

Câu hỏi: Mô tả cấu trúc bậc 1, 2, 3 và 4 của phân tử Prôtêin?

GV yêu cầu các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.

GV nhận xét giải thích trên hình về cấu trúc các bậc của prôtêin, sau đó đánh giá, kết luận vấn đề.

GV nêu câu hỏi, gọi HS trả lời.

+ Phân tử Prôtêin có thể bị mất chức năng sinh học trong điều kiện nào?

GV nêu câu hỏi, gọi cá nhân HS trả lời.

+ Những yếu tố ngoại cảnh nào có thể gây ảnh hưởng đến chức năng của phân tử Prôtêin?

Hoạt động 2:

GV nêu câu hỏi và yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận theo sự phân công.

Câu hỏi: Nêu chức năng của các loại Prôtêin?

GV nhận xét, đánh giá, kết luận vấn đề.

HS nghe câu hỏi, tự nghiên cứu SGK, trả lời.

HS nghe câu hỏi, đọc SGK, cá nhân trả lời.

HS tách nhóm theo hướng dẫn của GV.

Tiến hành thảo luận theo sự phân công.

READ:  Soạn bài Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Môn Văn

Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận, ghi kết quả. Nhóm đại diện dán kết quả lên bảng.

Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.

HS nghe câu hỏi, tự nghiên cứu SGK, trả lời.

HS nghe câu hỏi, tự nghiên cứu SGK, trả lời.

Các nhóm tiến hành thảo luận theo sự phân công của GV.

Các nhóm nghiên cứu SGK, ghi kết quả. Nhóm đại diện dán kết quả lên bảng.

Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.

I. Cấu trúc của Prôtêin:

– Prôtêin có cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là các axit amin. Có khoảng 20 loại axit amin tham gia cấu tạo Prôtêin.

– Các phân tử Prôtêin khác nhau về số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các axit amin.

1. Cấu trúc bậc 1:

Là trình tự sắp xếp đặc thù của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

Phân tử Prôtêin đơn giản chỉ có vài chục axit amin.

2. Cấu trúc bậc 2:

Cấu trúc bậc 2 là cấu trúc bậc 1 xoắn lại hoặc tạo dạng gấp nếp tạo thành.

3. Cấu trúc bậc 3 và

bậc 4:

– Cấu trúc bậc 3: do cấu trúc bậc 2 xoắn lại tạo thành cấu trúc không gian 3 chiều.

Cấu trúc bậc 4: được hình thành từ vài chuỗi pôlipeptit và có dạng hình cầu đặc trưng.

Khi cấu trúc không gian 3 chiều bị phá vỡ thì phân tử Prôtêin bị mất chức năng sinh học.

Các yếu tố môi trường như nhiệt độ cao, độ pH,…có thể phá hủy các cấu trúc không gian 3 chiều của phân tử Prôtêin làm chúng mất chức năng sinh học, còn gọi là hiện tượng biến tính của phân tử Prôtêin.

READ:  Soạn bài Lưu biệt khi xuất dương - Môn Văn

II. Chức năng của Prôtêin:

– Cấu tạo nên tế bào và cơ thể.

Ví dụ: Côlagen à mô liên kết.

– Dự trữ các axit amin.

Ví dụ: Prôtêin sữa,…

– Vận chuyển các chất.

Ví dụ: Hêmôglôbin

– Bảo vệ cơ thể.

Ví dụ: kháng thể

– Thu nhận thông tin.

Ví dụ: các thụ thể trong tế bào.

– Xúc tác cho các phản ứng hóa sinh.

Ví dụ: các Enzim.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối