Giáo án Chính tả lớp 1 trọn bộ – Giáo án điện tử môn Chính tả lớp 1 | Lize.vn

Giáo án điện tử môn Chính tả lớp 1

VnDoc.com xin gửi đến các thầy cô giáo án điện tử môn Chính tả lớp 1 trọn bộ, mời các bạn cùng tải về sử dụng. Đây là bài giáo án rất chi tiết, mạch lạc, nêu rõ được mục đích cần đạt được của cả cô và trò, hỗ trợ thầy cô soạn giáo án lớp 1 chính xác và hiệu quả.

Giáo án Chính tả lớp 1 trường em

A- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 • HS chép lại chính xác, không mắc lỗi đoạn văn 26 chữ trong bài Trường em. Tốc độ viết: tối thiểu 2 chữ/1 phút
 • Điền đúng vần ai hoặc ay, chữ c hoặc k vào chỗ trống.

B- ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

 • Một phần bài tập trong tiết Chính tả được thể hiện trên VBTTV 1/2
 • Bảng phụ, bảng nam châm

C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Mở đầu:

Đây là phân môn rèn cho ta nghe và chép lại chính xác, không mắc lỗi trong đoạn văn trong một thời gian nhất định.

2. Dạy bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Giới thiệu bài:

– HS chép lại chính xác, không mắc lỗi đoạn văn 26 chữ trong bài Trường em. Tốc độ viết: tối thiểu 2 chữ/1 phút

– Điền đúng vần ai hoặc ay, chữ c hoặc k vào chỗ trống

2. Hướng dẫn HS tập chép:

GV viết bảng đoạn văn cần chép

– GV chỉ cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: trường, ngôi, hai, giáo hiền, nhiều, thiết, …

– Tập chép

GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang

 • Tên bài: Đếm vào 5 ô
 • Chữ đầu đoạn: Đếm vào 2 ô
 • Sau dấu chấm phải viết hoa

– Chữa bài

 • GV chỉ từng chữ trên bảng
 • Đánh vần những tiếng khó
 • Chữa những lỗi sai phổ biến

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

a) Điền vần: ai hoặc ay

 • Đọc yêu cầu đề bài
 • GV nói: Mỗi từ có một chỗ trống phải điền vần ai hoặc vần ay vào từ mới hoàn chỉnh
 • Cho HS lên bảng làm mẫu
 • GV tổ chức cho thi làm bài tập đúng, nhanh
 • GV chốt lại trên bảng

b) Điền chữ: c hoặc k

– Tiến hành tương tự như trên

4. Củng cố- dặn dò:

 • Nhận xét tiết học
 • Khen những học sinh học tốt, chép bài chính tả đúng, đẹp
 • Dặn dò các em Học sinh.

2, 3 HS nhìn bảng đọc thành tiếng đoạn văn

– HS tự nhẩm và viết vào bảng: trường, ngôi, hai, giáo hiền, nhiều, thiết, …

– HS chép vào vở

– Dùng bút chì chữa bài

+ Rà soát lại

+ Ghi số lỗi ra đầu vở

+ HS ghi lỗi ra lề

– Đổi vở kiểm tra

– 1 HS đọc

– 2, 3 HS đọc lại kết quả

– Về nhà chép lại đoạn văn cho đúng, sạch, đẹp; làm lại bài tập

– Chuẩn bị bài: Tặng cháu

READ:  Bài 7 Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử, Lý Thuyết Toána 8: Bài 7

Giáo án Chính tả lớp 1 bài Tặng cháu

A – MỤC TIÊU:

– Chép lại chính xác, không mắc lỗi bài thơ Tặng cháu. Tốc độ viết: tối thiểu 2 tiếng/1 phút.

– Điền đúng vần n hoặc l, dấu hỏi hoặc ngã.

B – ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

Một phần bài tập trong tiết Chính tả được thể hiện trên VBTTV 1/2

Bảng phụ, bảng nam châm.

C – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1.Giới thiệu bài:

– HS chép lại chính xác, không mắc lỗi bài thơ Tặng cháu. Tốc độ viết: tối thiểu 2 tiếng/1 phút

– Điền đúng vần n hoặc l, dấu hỏi hoặc ngã

2. Hướng dẫn HS tập chép:

GV viết bảng bài thơ Tặng cháu

– GV chỉ cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: cháu, gọi là, mai sau, giúp nước non

– Tập chép

GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang

+ Tên bài: Đếm vào 5 ô

+ Chữ đầu đoạn: Đếm vào 2 ô

+ Sau dấu chấm phải viết hoa

– Chữa bài

+ GV chỉ từng chữ trên bảng

+ Đánh vần những tiếng khó

+ Chữa những lỗi sai phổ biến

– GV chấm một số vở

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

a) Điền vần: n hoặc l

– Đọc yêu cầu đề bài

– GV nói: Mỗi từ có một chỗ trống phải điền n hoặc l vào từ mới hoàn chỉnh

– Cho HS lên bảng làm mẫu

– GV tổ chức cho thi làm bài tập đúng, nhanh

– GV chốt lại trên bảng

– Bài giải: nụ hoa, con cò bay lả bay la

b) Điền dấu: hỏi hoặc ngã

– Tiến hành tương tự như trên

– Bài giải: quyển vở, chõ xôi, tổ chim

4. Củng cố- dặn dò:

– Nhận xét tiết học

+ Khen những học sinh học tốt, chép bài chính tả đúng, đẹp

– Dặn dò:

– 2, 3 HS nhìn bảng đọc thành tiếng bài thơ

– HS tự nhẩm và viết vào bảng

– HS chép vào vở

– Dùng bút chì chữa bài

+ Rà soát lại

+ Ghi số lỗi ra đầu vở

+ HS ghi lỗi ra lề

– Đổi vở kiểm tra

– 1 HS đọc

– 2, 3 HS đọc lại kết quả

– Về nhà chép lại bài thơ cho đúng, sạch, đẹp; làm lại bài tập

– Chuẩn bị bài tập đọc: Bàn tay mẹ

READ:  Viết về bộ sưu tập giày bằng Tiếng Anh ngắn gọn - Write about your hobby collecting shoes | Lize.vn

Giáo án Chính tả lớp 1 bài Bàn tay mẹ

BÀN TAY MẸ

A-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 • Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài Bàn tay mẹ.
 • Làm đúng các bài tập chính tả: Điền vần an hoặc at, điền chữ g hoặc gh

B-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

– Bảng phụ viết sẵn:

 • Nội dung đoạn văn cần chép
 • Nội dung các bài tập 2, 3

– Bảng nam châm

C-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ:

– Chấm vở của những HS về nhà phải chép lại bài

– Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập

– Nhận xét

2. Hướng dẫn HS tập chép:

GV viết bảng đoạn văn cần chép trong bài Bàn tay mẹ

– Cho HS đọc thầm

– GV chỉ cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: hằng ngày, bao nhiêu, là, việc, nấu cơm, giặt, tã lót

– Tập chép

GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang

+ Tên bài: Đếm vào 5 ô

+ Chữ đầu đoạn: Đếm vào 2 ô

+ Sau dấu chấm phải viết hoa

– Chữa bài

+ GV chỉ từng chữ trên bảng

+ Đánh vần những tiếng khó

+ Chữa những lỗi sai phổ biến

– GV chấm một số vở

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

a) Điền vần: an hoặc at

– GV đọc yêu cầu đề bài

– GV nói: Mỗi từ có một chỗ trống phải điền an hoặc at vào từ mới hoàn chỉnh

– Cho HS lên bảng làm

– Từng HS đọc lại các tiếng đã điền

– GV chốt lại trên bảng

– Bài giải: kéo đàn, tát nước,

b) Điền chữ: g hoặc gh

– Tiến hành tương tự như trên

– Bài giải: nhà ga, cái ghế

4. Củng cố- dặn dò:

– Nhận xét tiết học

+ Khen những học sinh học tốt, chép bài chính tả đúng, đẹp

– Dặn dò:

– Điền chữ n hoặc l

– Điền dấu hỏi, ngã

– 2, 3 HS nhìn bảng đọc đoạn văn

– HS tự nhẩm và viết vào bảng

– HS chép vào vở

– Dùng bút chì chữa bài

+ Rà soát lại

+ Ghi số lỗi ra đầu vở

+ HS ghi lỗi ra lề

– Đổi vở kiểm tra

– Lớp đọc thầm yêu cầu của bài

– 4 HS lên bảng

– 2, 3 HS đọc lại kết quả

– Về nhà chép lại đoạn văn đúng, sạch, đẹp; làm lại bài tập

– Chuẩn bị bài: Cái bống

Giáo án Chính tả lớp 1 bài Nhà bà ngoại

NHÀ BÀ NGOẠI

A-MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn văn Nhà bà ngoại

– Đếm đúng số dấu chấm trong bài chính tả. Hiểu: dấu chấm dùng để kết thúc câu.

– Điền đúng vần ăm hoặc ăp, điền chữ c hoặc k vào chỗ trống

READ:  Soạn văn lớp 7: Cách làm bài văn lập luận giải thích - Soạn bài môn Ngữ văn lớp 7 học kì II | Lize.vn

B-ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:

– Bảng phụ viết sẵn:

 • Nội dung đoạn văn cần chép
 • Nội dung các bài tập 2, 3

– Bảng nam châm

C-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Kiểm tra bài cũ:

– Chấm vở của những HS về nhà phải chép lại bài

– Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập

Nhận xét

2. Hướng dẫn HS tập chép:

GV viết bảng đoạn văn cần chép trong bài Nhà bà ngoại

– Cho HS đọc thầm

– GV chỉ cho HS đọc những tiếng các em dễ viết sai: ngoại, rộng rãi, lòa xoà, hiên, khắp vườn

– Tập chép

GV hướng dẫn các em cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở, cách viết đề bài vào giữa trang

+ Tên bài: Đếm vào 5 ô

+ Chữ đầu đoạn: Đếm vào 2 ô

+ Sau dấu chấm phải viết hoa

– Chữa bài

+ GV chỉ từng chữ trên bảng

+ Đánh vần những tiếng khó

+ Chữa những lỗi sai phổ biến

– GV chấm một số vở

3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:

a) Điền vần: ăm hoặc ăp

– GV treo bảng phụ đã viết nội dung bài tập

– Cho HS lên bảng làm: thi làm nhanh

– Từng HS đọc lại đoạn văn. GV sửa lỗi phát âm cho các em

– GV chốt lại trên bảng

– Bài giải: Năm nay, Thắm đã là học sinh lớp Một. Thắm chăm học, biết tự tắm cho mình, biết sắp xếp sách vở ngăn nắp

b) Điền chữ: c hoặc k

– Tiến hành tương tự như trên

– Bài giải: hát đồng ca, chơi kéo co

4. Củng cố- dặn dò:

– Nhận xét tiết học

+ Khen những học sinh học tốt, chép bài chính tả đúng, đẹp

– Dặn dò:

– Điền vần anh hay ach

– Điền chữ ng hay ngh

– 2, 3 HS nhìn bảng đọc đoạn văn

– HS tự nhẩm và viết vào bảng

– HS chép vào vở

– Dùng bút chì chữa bài

+ Rà soát lại

+ Ghi số lỗi ra đầu vở

+ HS ghi lỗi ra lề

– Đổi vở kiểm tra

– Lớp đọc thầm yêu cầu của bài

– 4 HS lên bảng: 2 em viết bên trái, 2 em viết bên phải bảng (lớp làm vào vở)

– 2, 3 HS đọc lại kết quả

– Lớp nhận xét

– Về nhà chép lại đoạn văn đúng, sạch, đẹp; làm lại bài tập

– Chuẩn bị bài chính tả: Câu đố.

Ngoài Giáo án Chính tả lớp 1 trọn bộ trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo toàn bộ đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán 1 và Tiếng Việt 1 hơn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: văn học

Có thể bạn quan tâm

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là