Balance This Chemical Equation, Fes2 + O2 → Fe2O3 + So2, Fes2 + O2 = Fe2O3 + So2

Fe2O3 + SO2Now,u00a0In reactant side,Fe = 1S = 2O = 2In product side,u00a0Fe = 2S = 1O = 3+2 = 5None is balancedu00a0Let us take Fe.In reactant side 1 and product side 2.Thus, add 2 before Fe in reactant side.Now we have,u00a02 FeS2 + O2 —> Fe2O3 + SO2Now, Fe balanced.In reactant side,S = 4O = 2In product side,S = 1O = 5Now, let us balance S.We have 4 S in reactant side and 1 S in product side.Add 4 before S in product sideu00a0Now we have the equation,2 FeS2 + O2 —> Fe2O3 + 4 SO2Now, Fe and S are balanced.Now, let us balance O.In reactant side we have 2 and in product side we have 11O is odd in product side. As balancing is hit and trial method let us use one trick. Whenever we get stuck like this, make the odd thing even.So, add 2 before Fe2O3.Now,2 FeS2 + O2 —> 2 Fe2O3 + SO2u00a0Now, we have 2 Fe in product side and 4 Fe in reactant side. So, add 2 before FeS2.u00a0Thus, 2+2 FeS2 = 4 FeS2Now,u00a04 FeS2 + O2 —> 2 Fe2O3 + 4 SO2Now, we have 8 S in reactant side and 4 S in product side.

Đang xem: Balance this chemical equation , fes2 + o2 → fe2o3 + so2

Xem thêm: Trọn Bộ +100 Mẫu Tranh Tô Màu Siêu Nhân Sấm Sét, Tranh Tô Màu Siêu Nhân Dành Cho Bé Trai

Add 4 in reactant side.4 + 4 SO2 = 8 SO2Now,4 FeS2 + O2 —> 2 Fe2O3 + 8 SO2We have 2 O in reactant side and 22 O in product side.So, 22 O = 2 u00d7 11 = 22 O.Therefore, add 11 before O2.Now the equation is,4 FeS2 + 11O2 —> 2 Fe2O3 + 8 SO2Now, let us checku00a0In reactant side,Fe = 4S = 8u00a0O = 22In product side,Fe = 4S = 😯 = 22Hence, balancedu00a0_____________________________The balanced equation:4 FeS2 + 11O2 —> 2 Fe2O3 + 8 SO2″},{“id”:9705087,”content”:”

READ:  Các Loại Hóa Chất Vô Cơ Thường Dùng Trong Công Nghiệp, So SáNh ChấT Vô Cơ Và ChấT HữU Cơ

I am giving the correct answer4FeS2+11H2o=2Fe2O3+8SO2″}>” data-test=”answer-box-list”>

*

Xem thêm: Tên Gọi Của C O2 Là Gì, Nghĩa Của Từ O2, Tên Gọi Của Co2, O2 Là Gì

FeS2 + O2 —> Fe2O3 + SO2Now, In reactant side,Fe = 1S = 2O = 2In product side, Fe = 2S = 1O = 3+2 = 5None is balanced Let us take Fe.In reactant side 1 and product side 2.Thus, add 2 before Fe in reactant side.Now we have, 2 FeS2 + O2 —> Fe2O3 + SO2Now, Fe balanced.In reactant side,S = 4O = 2In product side,S = 1O = 5Now, let us balance S.We have 4 S in reactant side and 1 S in product side.Add 4 before S in product side Now we have the equation,2 FeS2 + O2 —> Fe2O3 + 4 SO2Now, Fe and S are balanced.Now, let us balance O.In reactant side we have 2 and in product side we have 11O is odd in product side. As balancing is hit and trial method let us use one trick. Whenever we get stuck like this, make the odd thing even.So, add 2 before Fe2O3.Now,2 FeS2 + O2 —> 2 Fe2O3 + SO2 Now, we have 2 Fe in product side and 4 Fe in reactant side. So, add 2 before FeS2. Thus, 2+2 FeS2 = 4 FeS2Now, 4 FeS2 + O2 —> 2 Fe2O3 + 4 SO2Now, we have 8 S in reactant side and 4 S in product side. Add 4 in reactant side.4 + 4 SO2 = 8 SO2Now,4 FeS2 + O2 —> 2 Fe2O3 + 8 SO2We have 2 O in reactant side and 22 O in product side.So, 22 O = 2 × 11 = 22 O.Therefore, add 11 before O2.Now the equation is,4 FeS2 + 11O2 —> 2 Fe2O3 + 8 SO2Now, let us check In reactant side,Fe = 4S = 8 O = 22In product side,Fe = 4S = 😯 = 22Hence, balanced _____________________________The balanced equation:4 FeS2 + 11O2 —> 2 Fe2O3 + 8 SO2

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Định Mức Trong Excel ? Hướng Dẫn Các Cách Tính Vượt Định Mức Trong Excel
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là