Balance This Chemical Equation, Fes2 + O2 = Fe2O3 + So2 Fe2O3

Who are the experts?Our certified Educators are real professors, teachers, and scholars who use their academic expertise to tackle your toughest questions. Educators go through a rigorous application process, and every answer they submit is reviewed by our in-house editorial team.

Đang xem: Fes2 + o2 = fe2o3 + so2

*

A combustion reaction is a high-temperature exothermic reaction involving fuel and an oxidant. In the current case, iron pyrite is the fuel and atmspheric oxygen is the oxidant.

The balanced chemical reaction for the combustion of iron pyrite is:

4 FeS2 + 11 O2 –> 2 Fe2O3 + 8 SO2

This is a combustion reaction and generates iron (III) oxides. Typically, the pyrite ore containing up to 85% iron pyrite and 15 % inert materials reacts with excess air (up to 200% excess) to generate sulfur dioxide (SO2). The waste containing iron oxide is removed. 

Based on the enthalpy of the reaction, 5656 KJ of heat is generated per kg of ore processed. This calculation assumes that the reaction is maintained at a temperature of 25 C. The release of energy makes it an exothermic reaction and the given reaction a combustion reaction.

Xem thêm: Cách Tô Màu Nước Đều – 8 Kỹ Thuật Sử Dụng Màu Nước Cho Người Mới Bắt Đầu

Further Reading

Approved by lize.vn Editorial Team

We’ll help your grades soar

Start your 48-hour free trial and unlock all the summaries, Q&A, and analyses you need to get better grades now.

READ:  Cô Cạn Dung Dịch Là Gì ? Cô Cạn Dung Dịch A Được Bao Nhiêu Gam Muối Khan

Xem thêm: Crom Là Gì? Ứng Dụng Của Crom Tính Chất Hóa Học Của Crom Và Bài Tập Vận Dụng

30,000+ book summaries 20% study tools discount Ad-free content PDF downloads 300,000+ answers 5-star customer support Start your 48-Hour Free Trial

Already a member? Log in here.

Are you a teacher? Sign up now

Ask a Question

Ask a Question
Submit Question

Popular Questions

See all

Related Questions

Browse All
Science

Latest answer posted August 23, 2012 at 10:28:50 PM

Oxidation number of each elements: FeS2 + O2——-> Fe2O3 + SO2

3 Educator answers

Science

Latest answer posted April 13, 2013 at 10:28:59 PM

Use oxidation numbers to identify which of these reactions are REDOX reactions:a) 2SO2 + O2 -> 2SO2b) 3NO2 + H2O -> 2HNO3 + NOc) SO2 + H2O -> H2SO3

1 Educator answer

Science

Latest answer posted April 25, 2013 at 4:06:39 PM

Balance the redox reaction and identify what are the oxidizing and reducing agentsH2O2 + MnO4- —> Mn2+ + O2 (g)

2 Educator answers

Science

Latest answer posted October 12, 2016 at 2:56:59 AM

What is the oxidation number of 1/2 O2 and why?

1 Educator answer

Science

Latest answer posted December 18, 2012 at 4:02:19 AM

Which is the correct equation for the reaction of iron and oxygen, 4Fe + 3O2 –> 2Fe2O3, or 2Fe +1/2 O2 –> 2FeO?Also, for both equations, is the oxidizing reagent and reduced element O2 and the…

1 Educator answer
lize.vn will help you with any book or any question. Our summaries and analyses are written by experts, and your questions are answered by real teachers.

Join lize.vn

READ:  Balance Chemical Equation - Complete The Reaction : Ch3Nh2 + Hcl

Apply to be an Educator

Recommended

More

©2021 lize.vn, Inc. All Rights Reserved

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl