Câu 9Cho 56Left(Gright) Fe Tác Dụng Với Hcl, Iron Reacts With Hydrochloric Acid

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Đang xem: Fe tác dụng với hcl

*

1.Cho 8 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư tạo thành 1,68 lít khí H2thoát ra ở đktc . Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

2.Cho hỗn hợp gồm Ag và Al tác dụng với dung dịch H2SO4dư tạo thành 6,72 lít khí H2thoát ra ở đktc và 4,6 g chất rắn không tan . Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

3.Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M tạo thành 8,96 lít khí H2thoát ra ở đktc .

a)Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

b)Tính thể tích dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ?

4. Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 14,6% .Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28,5 gam muối khan

a)Tính % về khối lượng của từng chất có trong hỗn hợp ?

b)Tính khối lượng dung dịch HCl đã tham gia phản ứng ?

c)Tính nồng độ phần trăm của muối tạo thành sau phản ứng ?

5. Cho 19,46 gam hỗn hợp gồm Mg , Al và Zn trong đó khối lượng của Magie bằng khối lượng của nhôm tác dụng với dung dịch HCl 2M tạo thành 16, 352 lít khí H2thoát ra ở đktc .

READ:  Nh4No2 → N2 + H2O - Hoàn Thành Sơ Đồ Phản Ứng Sau: Nh4No2

a)Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp ?

b)Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biets người ta dùng dư 10% so với lý thuyết ?

6. Hòa tan 13,3 gam hỗn hợp NaCl và KCl vào nước thu được 500 gam dung dịch A Lấy 1/10 dung dịch A cho phản ứng với AgNO3tạo thành 2,87 gam kết tủa

a)Tính % về khối lượng của mỗi muối có trong hỗn hợp ?

b)Tính C% các muối có trong dung dịch A

7. Dẫn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH4, C2H4qua bình Brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,6 gam .

Xem thêm: Naoh Tác Dụng Được Với Những Chất Tác Dụng Được Với Naoh, Có Nguy Hiểm Không

Xem thêm: Công Thức Tính Hành Trình Piston, Dung Tích Xi

Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?

8. Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CH4, C2H4và C2H2qua bình Brom dư thấy khối lượng bình đựng dung dịch Brom tăng 5,4 gam . Khí thoát ra khỏi bình được đốt cháy hoàn toàn thu được 2,2 gam CO2. Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?

9. Chia 26 gam hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6và C2H4làm 2 phần bằng nhau

– Phần 1 : Đốt cháy hoàn toàn thu được 39,6 gam CO2

– Phần 2 : Cho lội qua bình đựng d/dịch brom dư thấy có 48 gam brom tham gia phản ứng

Tính % về khối lượng của mỗi hiddro cacbon có trong hỗn hợp ?

READ:  Dung Dịch Nước Vôi Trong Là Gì, Ký Hiệu Hóa Học, Calci Hydroxide

10. Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp của Mg và MgO bằng dung dịch HCl . Dung dịch thu được cho tác dụng với với dung dịch NaOH dư . Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao cho đến khi khối lượng không đổi thu được 14 gam chất rắn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Bài viết hay nhất