Fes2 + 8 Hno3 → Fe(No3)3 + 2 H2So4 + 5 No + 2 H2O No Fe(No3)3

Enter a chemical equation to balance: Balanced equation: Fe(NO3)2 + H2SO4 = FeSO4 + 2 HNO3 Copy to clipboardReaction type: double replacementReaction stoichiometry Limiting reagent Compound Coefficient Molar Mass Moles Weight Fe(NO3)2 1 179.8548 H2SO4 1 98.07848 FeSO4 1 151.9076 HNO3 2 63.01284

Units: molar mass – g/mol, weight – g.Please tell about this free chemistry software to your friends!Direct link to this balanced equation: Instructions on balancing chemical equations:Enter an equation of a chemical reaction and click “Balance”. The answer will appear belowAlways use the upper case for the first character in the element name and the lower case for the second character.Examples: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F. Compare: Co – cobalt and CO – carbon monoxideTo enter an electron into a chemical equation use {-} or e To enter an ion specify charge after the compound in curly brackets: {+3} or {3+} or {3}. Example: Fe{3+} + I{-} = Fe{2+} + I2Substitute immutable groups in chemical compounds to avoid ambiguity.

Đang xem: Fes2 + 8 hno3 → fe(no3)3 + 2 h2so4 + 5 no + 2 h2o

Xem thêm: Stt Ngôn Tình Thả Thính – 1000+ Siêu Ngọt Ngào Khiến Người Ấy Đổ Gục

For instance equation C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O will not be balanced, but PhC2H5 + O2 = PhOH + CO2 + H2O willCompound states are not required.If you do not know what products are enter reagents only and click “Balance”. In many cases a complete equation will be suggested.Reaction stoichiometry could be computed for a balanced equation. Enter either the number of moles or weight for one of the compounds to compute the rest.Limiting reagent can be computed for a balanced equation by entering the number of moles or weight for all reagents. The limiting reagent row will be highlighted in pink.Examples of complete chemical equations to balance: Examples of the chemical equations reagents (a complete equation will be suggested): Give us feedback about your experience with chemical equation balancer.

READ:  Điều Chế Rượu Etylic - Phương Trình Hóa Học Của Rượu Etylic
chemical equations balanced today
Back to Online Chemical Tools Menu

By using this website, you signify your acceptance of Terms and Conditions and Privacy Policy.Do Not Sell My Personal Information© 2021 lize.vn All rights reserved

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 8 : Lý Thuyết & Bài Soạn, Giải Bài Tập Sgk Hóa 8

Periodictable
Unitconverters
Chemistrytools
ChemicalForum
ChemistryFAQ
Constants
Symmetry
Chemistrylinks
Linktous
Contact us

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối