A Study Of Complexes Yielded By Hno3 Fe(Iii)And Eu(Iii) Extraction From Nitrate Media With Acidic Zr(Iv) And Hf( Iv) Di

A STUDY OF COMPLEXES YIELDED BY HNO3 Fe(III)AND Eu(III) EXTRACTION FROM NITRATE MEDIA WITH ACIDIC Zr(IV) AND Hf( IV) DI-2-ETHILHEXYLPHOSPHATES
E.S. Stoyanov Mendeleyev Institute of Chemical Technology , iusskaya Square 9, Moscow, 125820, U.R.S.S.
V.A. Mikhailov Mendeleyev Institute of Chemical Technology , iusskaya Square 9, Moscow, 125820, U.R.S.S. View further author information
O.M. Petrukhin Mendeleyev Institute of Chemical Technology , iusskaya Square 9, Moscow, 125820, U.R.S.S.
V. Shipulo Mendeleyev Institute of Chemical Technology , iusskaya Square 9, Moscow, 125820, U.R.S.S.
G.A. Yagodin Mendeleyev Institute of Chemical Technology , iusskaya Square 9, Moscow, 125820, U.R.S.S.

*

A STUDY OF COMPLEXES YIELDED BY HNO3 Fe(III)AND Eu(III) EXTRACTION FROM NITRATE MEDIA WITH ACIDIC Zr(IV) AND Hf( IV) DI-2-ETHILHEXYLPHOSPHATES

ABSTRACT

Possible reasons for significant enhancement of solvent extraction of some metals with dialkylphos-phoric acids in the presence of Zr(IV) and Hf(IV) are critically discussed, taking into consideration both the literature and the autors”data on the structure of acidic salts formed by these acids with Zr(IV) and Hf(IV). The chemistry of extraction of nitric acid, FeUII) and Eu ( I I I ) with Zr(IV) and Hf(IV) salts of di-2-ethy1hexy1 phosphoric acid (HX) has been studied using IR and 31P NMR spectroscopy. Nitric acid is extracted by these salts due to interaction with their acceptor sites that results in the formation of a new polymeric extractant with bidentate anions of two types, (X-H-X)- and (X-H-N03)_. Protons of these groups can be exchanged with metal cations extracted, e.g., with Fe(III) or Eu(I 11 ), heteropolynuc1 ear complexes with non-equivalent (chelating and bridge) N03 anions being formed during the extraction. The composition and structure of coordination polyhedrons formed around Zr(IV), Hf(IV), Fe(III) and Eu(III) have been determined. The reasons for a higher extraction ability of the salts studied for Fe(III) and Eu(III) versus D2EHPA itself are described.

READ:  What Is The Formula Of Sodium Zinc Oxide, What Is The Formula Of Sodium Zincate

Đang xem: A study of complexes yielded by hno3 fe(iii)and eu(iii) extraction from nitrate media with acidic zr(iv) and hf( iv) di

V.A. MikhailovLomonosov Institute of Fine Chemical Technology, Vernadsky prospect B6, Moscow 117571, U.R.S.S.

People also read lists articles that other readers of this article have read.

Xem thêm: Độ Rọi Là Gì Và Công Thức Tính Độ Rọi, Công Thức Tính Độ Rọi Lux

Recommended articles lists articles that we recommend and is powered by our AI driven recommendation engine.

Xem thêm: Hình Ảnh Hoa Quả Cho Bé Tô Màu Trái Cây Hoa Quả Đẹp Nhất Cho Bé

Cited by lists all citing articles based on Crossref citations.Articles with the Crossref icon will open in a new tab.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Bảng Công Thức Sin Cos, Tan, Cot Đầy Đủ, Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Tính Cạnh Hình Vuông Toán Lớp 3, 4 Nâng Cao, Cách Để Tính Chu Vi Hình Vuông
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12