Chất Tan Là Gì ? Dung Dịch Bão Hòa Là Gì Chất Tan Và Dung Môi

Dung dịch là một pha lỏng của vật chất được tạo thành bằng cách hòa tan chất tan trong dung môi. Một dung dịch có thể được chuyển thành dung dịch bão hòa b

NộI Dung:

Sự khác biệt chính – Bão hòa vs Conceđược xếp hạng Giải pháp

Dung dịch là một pha lỏng của vật chất được tạo thành bằng cách hòa tan chất tan trong dung môi. Một dung dịch có thể được chuyển thành dung dịch bão hòa bằng cách thêm nhiều chất tan hơn cho đến khi không còn chất tan nào nữa. Một dung dịch đậm đặc có chứa một lượng chất tan cao đáng kể, nhưng lượng đó không phải là tối đa. Các sự khác biệt chính giữa dung dịch bão hòa và dung dịch đậm đặc là chất tan bổ sung không thể được hòa tan trong dung dịch bão hòa vì nó chứa lượng chất tan tối đa trong khi chất tan bổ sung có thể được hòa tan trong dung dịch đậm đặc vì nó không chứa lượng chất tan tối đa (không bão hòa chất tan).

Đang xem: Dung dịch bão hòa

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Giải pháp bão hòa là gì 3. Dung dịch Cô đặc là gì 4. Điểm giống nhau giữa dung dịch bão hòa và dung dịch đậm đặc 5. So sánh song song – Giải pháp Bão hòa và Tập trung ở dạng bảng 6. Tóm tắt

Dung dịch bão hòa là gì?

Dung dịch bão hòa là dung dịch hóa học chứa nồng độ tối đa của chất tan được hòa tan trong dung môi. Các chất tan bổ sung không thể được hòa tan trong dung dịch bão hòa vì nó chứa lượng chất hòa tan tối đa. Dạng ngược lại của dung dịch bão hòa là dung dịch chưa bão hòa. Dung dịch chưa bão hòa không bão hòa chất tan. Dung dịch chưa bão hòa có thể là dung dịch đậm đặc hoặc dung dịch loãng.

READ:  Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến độ bão hòa của dung dịch. Các yếu tố này ảnh hưởng đến sự hòa tan các chất tan trong dung môi.

Nhiệt độ – Độ hòa tan của các hợp chất rắn tăng khi tăng nhiệt độ của dung môi. Do đó, nhiều chất tan có thể được hòa tan trong dung môi nóng hơn là trong dung môi lạnh.Áp suất – Có thể tạo ra nhiều chất hòa tan hơn để hòa tan trong dung môi bằng cách tạo áp suất. Do đó, sự hòa tan của các chất tan có thể được tăng lên bằng cách tăng áp suất của hệ thống. Ví dụ: Khí.Thành phần hoá học – Nếu trong dung dịch đã có sẵn một số chất tan khác thì ảnh hưởng đến độ tan của chất tan.

Dung dịch bão hòa có thể được tạo ra bằng cách thêm một chất tan vào dung môi cho đến khi không còn chất tan nào nữa. Hoặc nếu không, nó có thể được thực hiện bằng cách làm bay hơi dung môi của dung dịch cho đến khi chất tan bắt đầu hình thành tinh thể. Một phương pháp khác, mặc dù không phổ biến là thêm các hạt tinh thể vào dung dịch siêu bão hòa. Dung dịch siêu bão hòa chứa nhiều chất tan vẫn hòa tan ngay cả khi dung dịch được làm lạnh. Khi thêm các hạt tinh thể vào dung dịch siêu bão hòa này, các chất tan bắt đầu kết tinh, tạo ra dung dịch bão hòa.

READ:  Hòa Tan Hoàn Toàn Fe3O4 + Hcl Dư, Cho Hỗn Hợp Fe3O4 Và Cu Vào Dung Dịch Hcl Dư

Một số ví dụ về dung dịch bão hòa bao gồm nước có ga (bão hòa carbon), dung dịch đường bão hòa (không thể hòa tan thêm đường), bia hoặc nước trái cây có ga được bão hòa với carbon dioxide, v.v.

Dung dịch đậm đặc là gì?

Dung dịch đậm đặc là dung dịch hóa học có chứa một lượng lớn chất tan trong dung môi. Các chất tan bổ sung có thể được hòa tan trong một dung dịch đậm đặc vì nó không chứa lượng chất tan tối đa (không bão hòa với chất tan). Dạng ngược lại của dung dịch đậm đặc là dung dịch loãng. Một dung dịch loãng chứa một lượng chất tan tương đối thấp trong dung môi.

*

Dung dịch đậm đặc của axit hoặc bazơ được nhận biết là axit mạnh hoặc bazơ mạnh. Ngược lại, axit hoặc bazơ loãng là axit hoặc bazơ yếu. Thuật ngữ cô đặc được sử dụng để đưa ra một ý tưởng định lượng về một giải pháp. Dung dịch đậm đặc có thể được tạo thành bằng cách hòa tan nhiều chất tan hơn vào một dung dịch hoặc bằng cách làm bay hơi dung dịch cho đến khi bay hơi một lượng đáng kể dung môi để lại các chất tan trong dung dịch. Nồng độ của một dung dịch có thể được đưa ra như dưới đây. Ở đó nồng độ được tính bằng đơn vị mol / L.

Nồng độ = số mol chất tan / thể tích của dung dịch

Điểm giống nhau giữa dung dịch bão hòa và dung dịch đậm đặc là gì?

Cả dung dịch bão hòa và dung dịch đậm đặc đều là dung dịch chứa nhiều chất hòa tanCả hai thuật ngữ Giải pháp Bão hòa và Cô đặc đều thể hiện ý tưởng định lượng về các giải pháp.

Sự khác biệt giữa dung dịch bão hòa và dung dịch đậm đặc là gì?

Dung dịch bão hòa và cô đặc

Dung dịch bão hòa là dung dịch hóa học chứa nồng độ tối đa của chất tan được hòa tan trong dung môi.

Xem thêm: Top 5 Ý Tưởng Kinh Doanh Tại Hà Nội Kiếm Lãi Vài Chục Triệu Mỗi Tháng?

Dung dịch đậm đặc là dung dịch hóa học có chứa một lượng lớn chất tan trong dung môi.
Lượng chất hòa tan
Dung dịch bão hòa chứa lượng chất tan tối đa mà nó có thể chứa. Dung dịch đậm đặc chứa một lượng lớn chất hòa tan.
Bổ sung thêm chất hòa tan
Các chất hòa tan bổ sung không thể được hòa tan trong dung dịch bão hòa vì nó chứa tối đa. Các chất tan bổ sung có thể được hòa tan trong một dung dịch đậm đặc vì nó không chứa lượng chất tan tối đa (không bão hòa với chất tan).
Hình thức đối lập
Dạng ngược lại của dung dịch bão hòa là dung dịch không bão hòa. Dạng ngược lại của dung dịch đậm đặc là dung dịch loãng.
Ví dụ
Một số ví dụ về dung dịch bão hòa bao gồm nước có ga, dung dịch đường bão hòa, bia hoặc nước trái cây có ga được bão hòa với carbon dioxide, v.v. Một số ví dụ về dung dịch đậm đặc bao gồm axit đặc và bazơ đậm đặc được sử dụng trong phòng thí nghiệm.

Xem thêm: Cách Pha Sữa Non Ildong Số 1 Với Sữa Công Thức Chuẩn Hãng, Cách Pha Sữa Non Ildong 1

READ:  Chuyển Đổi Giữa Khối Lượng Thể Tích Và Lượng Chất, Chuyển Đổi Giữa Khối Lượng,Thể Tích Và Lượng Chất

Tóm tắt – Bão hòa vs Conceđược xếp hạng Giải pháp

Dung dịch bão hòa là một dạng dung dịch đậm đặc, nhưng nó chứa lượng chất tan tối đa có thể giữ được. Sự khác biệt giữa dung dịch bão hòa và dung dịch đậm đặc là các chất tan bổ sung không thể hòa tan trong dung dịch bão hòa vì nó chứa lượng chất tan tối đa trong khi các chất tan bổ sung có thể được hòa tan trong dung dịch đậm đặc vì nó không chứa lượng chất tan tối đa (không bão hòa với chất tan).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hóa học

Bài viết hay nhất