Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Trung An, Cần Thơ

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10 trường THPT Trung An, Cần Thơ năm học 2015 – 2016 được Tìm Đáp Án sưu tầm và đăng tải, gồm phần thi trắc nghiệm và tự luận cùng đáp án đi kèm. Đây là đề ôn thi học kì 2 hữu ích, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn Sinh hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho bài thi cuối năm lớp 10.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (nâng cao) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 – 2016

Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 10 năm học 2013-2014 trường THPT Bắc Trà My

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT TRUNG AN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC: 2015 – 2016

MÔN: SINH HỌC – LỚP 10 THPT

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể phát đề

Mã đề 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (12 CÂU, 3 ĐIỂM)

Câu 1. Trong hô hấp tế bào, giai đoạn tạo nhiều ATP nhất là

A. đường phân             B. chuỗi chuyền điện tử

C. chu trình Crep            D. Chu trình Canvin

Câu 2. Quá trình quang hợp xảy ra ở một số đối tượng

READ:  Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

A. tảo, thực vật, động vật             B. tảo, thực vật, nấm

C. tảo, thực vật, một số vi khuẩn       D. tảo, nấm, một số vi khuẩn

Câu 3. Trong quá trình hô hấp tế bào, ở giai đoạn chu trình Crep, nguyên liệu tham gia trực tiếp vào chu trình là

A. glucozo       B. axit piruvic        C. Axêtyl – Co A          D. NADH, FADH

Câu 4. Ôxi được giải phóng trong quá trình quang hợp có nguồn gốc từ

A. pha tối nhờ quá trình phân li nước       B. pha sáng nhờ quá trình phân li nước

C. pha tối nhờ quá trình phân li CO2        D. Pha sáng nhờ quá trình phân li CO2

Câu 5. Chu kì tế bào bao gồm các pha theo trình tự

A. G1, G2, S, nguyên phân.        B. G1, S, G2, nguyên phân.

C. S, G1, G2, nguyên phân.        D. G2, G1, S, nguyên phân.

Câu 6. Chu kì tế bào có mấy giai đoạn rõ rệt?

A. 4 giai đoạn      B. 3 giai đoạn        C. 2 giai đoạn          D. 1 giai đoạn

Câu 7. Xét một tế bào sinh trứng, qua quá trình giảm phân hình thành bao nhiêu tế bào trứng?

A.1 trứng         B. 2 trứng           C. 3 trứng             D. 4 trứng

Câu 8. Ở cà độc dược (2n = 24), số nhiễm sắc thể đơn có trong 1 tế bào ở kì sau của nguyên phân là

A. 24.           B. 48.              C. 12.                D. 36.

Câu 9. Vi sinh vật quang tự dưỡng sử dụng nguồn cacbon và nguồn năng lượng là

A. CO2, ánh sáng.                B. Chất hữu cơ, ánh sáng.

C. CO2, hoá học.                 D. Chất hữu cơ, hoá học.

Câu 10. Cơ chế tác động của kháng sinh là

READ:  I. Tình huống - vấn đề - Bài 3: Dân chủ và kỉ luật

A. diệt khuẩn có tính chọn lọc.           B. Ôxi hoá các thành phần tế bào.

C. gây biến tính các protein.             D. Bất hoạt các protein.

Câu 11. Hình thức sinh sản chủ yếu của tế bào nhân sơ (vi khuẩn) là

A. phân đôi.                 B. Phân đôi, nảy chồi.

C. nảy chồi, tạo bào tử.         D. Phân đôi, tạo bào tử.

Câu 12. Chất nào sau đây không được dùng để diệt khuẩn trong bệnh viện?

A. Kháng sinh.        B. Cồn.             C. Iôt.            D. Hợp chất kim loại nặng.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN (4 câu, 7 điểm)

Câu 1. So sánh điểm khác nhau của hô hấp và quang hợp theo bảng sau: (2,0 điểm)

 

Hô hấp

Quang hợp

Bào quan xảy ra

 

 

Đồng hóa

 

 

Dị hóa

 

 

Số giai đoạn thực hiện

 

 

Câu 2. Trình bày những diễn biến chính trong 4 kì của nguyên phân? (2,0 điểm)

Câu 3. Ở ruồi giấm (2n = 8), xét 1 tế bào xảy ra nguyên phân. Hãy xác định: (1,0 điểm)

a. Số tâm động ở kì đầu

b. Số cromatit ở kì giữa và kì sau

c. Số NST đơn ở kì cuối

Câu 4. Hãy nêu cơ chế tác động và ứng dụng của 4 chất ức chế sinh trưởng sau: cồn, Iôt, hợp chất kim loại nặng, kháng sinh. (2,0 điểm)

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10

PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN SINH HỌC 10

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MàĐỀ 1

B

C

C

B

B

C

A

B

A

A

A

D

MàĐỀ 2

C

B

C

B

A

B

B

C

A

A

C

A

PHẦN TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN SINH HỌC 10

Câu 1. So sánh điểm khác nhau của hô hấp và quang hợp theo bảng sau: (2,0 điểm)

 

Hô hấp

Quang hợp

Bào quan xảy ra

Ti thể

Lục lạp

Đồng hóa

Không

Dị hóa

Không

Số giai đoạn thực hiện

3

2

READ:  Soạn bài Lập kế hoạch cá nhân - Môn Văn

Mỗi ý đúng là 0,25 đ

Câu 2. Trình bày những diễn biến chính trong 4 kì của nguyên phân? (2,0 điểm)

  • Kì đầu: NST dần co xoắn, màng nhân và nhân con dần tiêu biến, thoi phân bào được hình thành
  • Kì giữa: NST co xoắn cực đại, sắp xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo, thoi phân bào đính vào 2 phía của NST kép tại tâm động
  • Kì sau: 2 nhiễm sắc tử của NST kép tách nhau ở tâm động, mỗi nhiễm sắc tử tiến về một cực của tế bào.
  • Kì cuối: NST tháo xoắn, màng nhân và nhân con xuất hiện, thoi phân bào biến mất.

Mỗi ý đúng một kì là 0,25 đ

Câu 3. Một tế bào sinh dưỡng 2n = 8 nguyên phân. Trong một tế bào có: (1,0 điểm)

a. Số tâm động ở kì đầu: 8 (0,25 đ)

b. Số cromatit ở kì giữa và kì sau: 16, 0 (0,5 đ)

c. Số NST đơn ở kì cuối: 8 (0,25 đ)

Câu 4. (2,0 điểm; 0,25 đ/ý)

  • Cồn (70 – 80%): gây biến tính protein và màng tế bào, thay đổi sự thấm của lipit màng/ thường dùng để khử trùng trong y tế và phòng thí nghiệm.
  • Iot: gây oxi hóa các thành phần của tế bào/ dùng làm chất khử trùng trong y tế và làm sạch nước
  • Các hợp chất kim loại nặng: làm bất hoạt protein/ thường dùng để diệt bào tử đang nảy mầm, là chất sát trùng
  • Kháng sinh: tác dụng lên thành và màng tế bào, diệt khuẩn có tính chọn lọc/ dùng trong y tế, thú y…
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl