Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT YÊN HÒA 

(Đề thi có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: HÓA HỌC – LỚP 10- KHTN

Thời gian làm bài: 45 phút, không kể phát đề

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Đồng vị là những nguyên tử của cùng một nguyên tố, có số p bằng nhau nhưng khác nhau: 

A. electron

B. nơtron

C. proton

D. obitan

Câu 2: Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử nguyên tố X là 10. Nguyên tố X là

A. Li (Z=3)

B. Be (Z=4)

C. N (Z=7) D.

D. Ne (Z=10)

Câu 3: Mg có 3 đồng vị 24Mg, 25Mg và 26Mg. Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl. Có bao nhiêu loại phân tử MgCl2 khác nhau tạo nên từ các đồng vị của 2 nguyên tố đó?

A. 6

B. 9

C. 12

D.10

Câu 4: Tổng số hạt của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1. Cho biết nguyên tố trên thuộc loại nguyên tố nào?

A. nguyên tố s

B. nguyên tố p

C. nguyên tố d

D. nguyên tố f

Câu 5: Cấu hình e của nguyên tử X: 1s22s22p63s23p5. Hợp chất với hiđro và oxit cao nhất của X có dạng là

A. HX, X2O7

B. H2X, XO3

C. XH4, XO2

D. H3X, X2O5

Câu 6: Ở trạng thái cơ bản cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p4. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là

READ:  Language trang 32 Unit 8 SGK Tiếng Anh 11 mới - Tiếng Anh Mới

A. ô số 16, chu kì 3 nhóm IVA.

B. ô số 16 chu kì 3, nhóm VIA.

C. ô số 16, chu kì 3, nhóm IVB.

D. ô số 16, chu kì 3, nhóm VIB.

Câu 7: Cấu hình e nào sau đây của nguyên tố kim loại?

A. 1s22s22p63s23p6

B. 1s22s22p63s23p5

C. 1s22s22p63s23p3

D. 1s22s22p63s23p1

Câu 8: Tính chất hoặc đại lượng vật lí nào sau đây, biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử ? (1) bán kính nguyên tử; (2) tổng số e; (3) tính kim loại; (4) tính phí kim; (5) độ âm điện; (6) nguyên tử khối

A. (1), (2), (5)

B. (3), (4), (6)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (3), (4), (5)

Câu 9: Dãy nguyên tố nào sau đây được xếp đúng theo thứ tự giảm dần độ âm điện ?
A. F, O, P, N.

B. O, F, N, P.

C. F, O, N, P.

D. F, N, O, P.

Câu 10: Chọn thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử của các kim loại kiềm

A. Li< Na< K< Rb< Cs

B. Cs< Rb< K< Na< Li

C. Li< K< Na< Rb< Cs

D. Li< Na< K< Cs< Rb

Câu 11: Kí hiệu nguyên tử AZX  cho biết những điều gì về nguyên tố X?

A. Số hiệu nguyên tử.

B. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tử.

C. Số khối của nguyên tử.

READ:  Soạn bài Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người -

D. Số hiệu nguyên tử và số khối.

Câu 12: Tìm câu sai trong các câu sau đây:

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kỳ và các nhóm.

B. Chu kỳ là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kỳ. Số thứ tự của chu kỳ bằng số phân lớp electron trong nguyên tử.

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B.

II. Phần tự luận (7 điểm )

Câu 1.(2,0 điểm)

a. Xác định vị trí nguyên tố Cl (Z = 17) trong bảng tuần hoàn:

b. Dựa vào vị trí của nguyên tố Cl (Z = 17) trong bảng tuần hoàn, hãy nêu các tính chất sau:

Tính kim loại hay phi kim.

Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi và với hidro.

Công thức hợp chất khí của clo với hidro và hydroxit cao nhất của clo. Cho biết dung dịch của các chất đó có tính axit bazơ như thế nào?

c. So sánh tính chất hóa học của Cl (Z = 17) với Br (Z=35)

Câu 2. (2,0 điểm) Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro, X chiếm 94,12% khối lượng. Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất ?

Câu 3.(3,0 điểm) X và Y là nguyên tố ở hai chu kì liên tiếp và thuộc cùng nhóm IA, Y ở dưới X. Cho 20,2 gam B tan hoàn toàn trong 230,4 g nước thu được 6,72 lít khí H2 ở đktc và dung dịch M.

READ:  Lý thuyết cơ năng của vật - Vật Lý

a. Xác định hai nguyên tố A, B?

b. Tính C% của dung dịch M?

c. Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M cần dùng để trung hòa hết dung dịch M?

————-Hết————

Biết : Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 86, Cs = 132, H =1, O= 16, S = 32, Cl =35,5, Br = 80.

Thí sinh không sử dụng bảng tuần hoàn trong khi làm bài.

Trên đây TimDapAnđã giới thiệu  tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa học trường THPT Yên Hòa – Hà Nội. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, TimDapAnxin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà TimDapAntổng hợp biên soạn và đăng tải.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Trong 1 Mol Có Bao Nhiêu Nguyên Tử ? Số Avogadro
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Công Thức Tính Điện Áp Hiệu Dụng Là Gì, Quan Hệ Giữa Các Điện Áp Hiệu Dụng
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối