Đề kiểm tra 45 phút – Đề số 2 – Chương 2 – Đại số 7 – Môn Toán

Đề bài

Bài 1: Một lớp có 35 học sinh giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi và số học sinh khá tỉ lệ thuận với  2 và 3, số học sinh khá và số học sinh trung bình tỉ lệ thuận với 4 và 5. Tính số học sinh giỏi, khá và trung bình.

Bài 2: Có 5 người cùng làm một công việc trong 6 ngày. Hỏi nếu có 15 người( với cùng năng suất) thì hoàn thành công việc trong mấy ngày?

Bài 3: Cho hàm số (y = f(x) = 2x).

a) Tính (fleft( {{3 over 2}} right);fleft( {{1 over 2}} right).)

b) Tìm x biết (f(x) = -5.)

c) Vẽ đồ thị của hàm số và cho biết điểm (M(-3;-1)) có thuộc đồ thị của hàm số hay không?

Lời giải chi tiết

Bài 1: Gọi x, y, z, là số học sinh giỏi, khá, trung bình. Ta có:

( {x over 8} = {y over {12}} = {z over {15}} = {{x + y + z} over {8 + 12 + 15}} = {{35} over {35}} = 1  )

(Rightarrow x = 8;y = 12;z = 15. )

Vậy lớp có 8 học sinh giỏi; 12 học sinh khá; 15 học sinh trung bình.

Bài 2: Đặt x là số người làm và y là số ngày để họ hoàn thành công việc.

Ta có bẩng tóm tắt sau:

x

({x_1} = 5)

({x_2} = 15)

y

({y_1} = 6)

({y_2} = ?)

Vì x, y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có :

READ:  Bài 1 trang 43 SGK Hóa học 9 - Hóa Học

({{{x_1}} over {{x_2}}} = {{{y_2}} over {{y_1}}} Rightarrow {5 over {15}} = {{{y_2}} over 6} Rightarrow {y_2} = {{5.6} over {15}} = 2)

Vậy 15 người làm trong 2 ngày.

Bài 3:

a) Ta có: (fleft( {{3 over 2}} right) = 2.{3 over 2} = 3;)

              (fleft( { – {1 over 2}} right) = 2.left( { – {1 over 2}} right) =  – 1)

b) (fleft( x right) =  – 5 Rightarrow 2x =  – 5 Rightarrow x =  – {5 over 2})

c) Đồ thị của hàm số (y = 2x) là đường thẳng qua O và điểm (A(1 ;2)) (xem hình vẽ).

Vì (2.( – 3) ne  – 1) nên (M(-3 ;-1)) không thuộc đồ thị của hàm số (y = 2x.)


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Đề kiểm tra 45 phút – Đề số 2 – Chương 2 – Đại số 7 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Viết đoạn văn kể lại giây phút gặp lại người thân sau bao ngày xa cách kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm – 7 Bài Văn mẫu lớp 8 hay nhất | Lize.vn
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu
Kể lại việc em nhận được một món quà bất ngờ trong ngày sinh nhật – Bài văn mẫu lớp 8 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Công Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Nguyên Tử Khối
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Công Thức Nổ Bỏng Gạo Ngon, Nhớ Lắm Mùa Nổ Bỏng Quê Hương Hải Hậu
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Để Phân Biệt Hcl Và H2So4 Là:, Nêu Cách Nhận Biết Hcl, H2So4, Na2So4
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Dung Dịch Cucl2 Có Màu Gì – Màu Một Số Kết Tủa Và Dung Dịch Thường Gặp
Kể lại truyện Tấm Cám theo lời của nhân vật Tấm – Bài văn mẫu lớp 10 đạt điểm cao | Lize.vn
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl
Ch3Coona Hcl + Ch3Coona – Ch3Coona + Hcl → Ch3Cooh + Nacl