Đề kiểm tra 45 phút – Đề số 1 – Chương 3– Hóa học 12 – Hóa Học

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Loại hợp chất hữu cơ nào có thể không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Lipit.

B. Gluxit.

C. Protit.

 D. Poliamit.

Câu 2. Protein có thể được mô tả như

A. chất polime trùng hợp.

B. chất polieste.

C. chất polime đồng trùng hợp

D. chất polime ngưng tụ.

Câu 3. Cho 500 gam benzen phản ứng với hỗn hợp gồm (HN{O_3}) đặc và ({H_2}S{O_4}) đặc. Lượng nitrobenzen tạo thành được khử thành anilin. Biết rằng hiệu suất mỗi phản ứng đều là 78%. Khối lượng anilin thu được là

A. 362,7 gam.  

B. 465 gam.

C. 596,2 gam.         

D. 764,3 gam.

Câu 4. Trường hợp nào dưới đây sắp xếp đúng?

 

Monosaccarit

Đisaccarit

Polisaccarit

A.

Glucozơ

Mantozơ

Glicogen

B.

Saccarozơ

Tinh bột

Xenlulozơ

C.

Fructozơ

Đường mía

Saccarozơ

D.

Đường nho

Glicogen

Mantozơ

Câu 5. Thực hiện phản ứng tráng gương không thể phân biệt được từng cặp dung dịch nào sau đây?

A. Glucozơ và saccarozơ.  

B. Axit fomic và rượu etylic.

C. Saccarozơ và Mantozơ. 

D. Fructozơ và glucozơ.

Câu 6. Một hợp chất hữu cơ đơn chức có công thức ({C_3}{H_6}{O_2}) không tác dụng với kim loại mạnh, chỉ tác dụng với dung dịch kiềm, nó thuộc loại

A. ancol.

B. este.

C. anđehit.

D. axit.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

READ:  Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió - Ngắn gọn nhất - Môn Văn

X, Y, Z, T là các chất hữu cơ thỏa mãn các điều kiện sau:

(begin{array}{l}  Xleft( {{C_6}{H_8}{O_4}} right) + 2NaOH to Y + 2Z\  Y + 2HCl to T + 2NaClend{array})

– Đun Z với ({H_2}S{O_4}) đặc thu được ({C_2}{H_6}O.)

 – T phản ứng với HBr cho sản phẩm duy nhất.

Xác định công thức cấu tạo của X và viết các phương trình phản ứng minh họa.

Câu 2. (3 điểm)

1. Giải thích các hiện tượng sau:

a) Chất béo để lau dễ bị ôi.

b) Làm rơi dung dịch HCl vao sợi vải bông thì chỗ bị axit rơi vào sẽ mủn dần và rách.

c) Khi nấu cánh cua thì các mảng cua nổi lên.

2. Viết các phương trình phản ứng khi cho các chất sau: Glucozơ, axit aminoaxetic, triolein (left( {{C_3}{H_5}{{(OOC{C_{17}}{H_{33}})}_3}} right)), lần lượt tác dụng với ({H_2},NaOH,A{g_2}O/N{H_3},HCl.)

Câu 3. (2 điểm)

Một hợp chất hữu cơ A có phần trăm khối lượng các nguyên tố như sau: 40,4% C; 7,9% H; 15,7% N; 36% O.

A phản ứng với HCl theo tỉ lệ mol là 1:1.

1. Tìm công thức phân tử của A.

2. Viết CTCT của A và các phương trình phản ứng minh họa biết A phản ứng với dung dịch kiềm đun nóng thu được ancol, A không phải là chất lưỡng tính.

Lời giải chi tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Chọn B.

Monosaccarit không tham gia phản ứng thủy phân.

Câu 2. Chọn D.

Protein được coi như gồm các chuỗi polipeptit – do các amino axit trùng ngưng tạo thành.

Câu 3. Chọn A.

({C_6}{H_6} to {C_6}{H_5}N{O_2} to {C_6}{H_5}N{H_2})   

READ:  Soạn bài Dấu gạch ngang - Môn Văn

   78 gam                           93 gam

   500 gam         ( to )            596,2 gam

Vì hiệu duất mỗi giai đoạn đều là 78% . Do đó khối lượng anilin là:

( {m_{anilin}} = 596,2.{(0,78)^2} = 362,7gam.)

Câu 4. Chọn A.

Glicogen là dạng tinh bột dự trữ trong gan. Mantozơ là đisaccarit.

Câu 5. Chọn D.

Fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa qua lại trong mỗi trường bazơ ( to ) cả hao đều có thể tráng bạc.

Câu 6. Chọn B.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

Đun Z với ({H_2}S{O_4}) đặc thu được ({C_2}{H_6}O to Z:C{H_3}OH)

Câu 2. (3 điểm)

1. a) Nối đôi C=C ở gốc axit béo không no của chất béo bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành peoxit, chất này phân hủy thành các sản phẩm có mùi khó chịu.

b) HCl làm xúc tác cho phản ứng thủy phân xenlulozơ:

                              ({left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} right)_n} + n{H_2}O to n{C_6}{H_{12}}{O_6})

c) Đun nóng làm protein hòa tan trong nước đông tụ thành các tảng “riêu cua” không tan tách khỏi dung dịch.

2.

 

Câu 3. (2 điểm).

1. A phản ứng với HCl theo tỉ lệ mol là 1 : 1 ( to ) A có một nguyên tử N

Gọi A là ({C_x}{H_y}{O_z}N)

(Rightarrow dfrac{{12x}}{{40,4}} = dfrac{y}{{7,9}} = dfrac{{16z}}{{36}} = dfrac{{14}}{{15,7}})

(to A:{C_3}{H_7}{O_2}N.)

2. A phản ứng với dung dịch kiềm đun nóng thu được ancol suy ra A là este

CTCT: ({H_2}NC{H_2}COOC{H_3})


Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất
Search google: “từ khóa + timdapan.com”
Ví dụ: “Đề kiểm tra 45 phút – Đề số 1 – Chương 3– Hóa học 12 timdapan.com”

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11
Các Công Thức Tính Điện Lượng Lớp 11, Công Thức Vật Lý Lớp 11