Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 10 mới lần 1

Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 10

Tìm Đáp Án xin gửi đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn tiếng Anh chương trình mới Unit 2 giúp các bạn củng cố kiến thức và trau dồi kinh nghiệm hữu ích để làm bài kiểm tra cũng như một số kì thi khác đạt kết quả tốt nhất. Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu hay mà mình đang tìm.

Choose the best answer to complete the below passage.

Acupuncture is a form of …(1)… medicine in which thin needles are inserted into the body. It is a key component of traditional Chinese medicine (TCM). TCM theory and practice are not based upon …(2)… knowledge, and acupuncture is a pseudoscience. There …(3)… a diverse range of acupuncture theories based on different philosophies, and techniques vary depending on the country. The method used in TCM is probably the most widespread in the United States. It is most often used …(4)… pain relief, though it is also used for a wide range of other conditions. Acupuncture is generally used only in combination with other forms of …(5)… .

1. A. changeable

B. replaced

C. alternative

D. oldest

2. A. science

B. scientist

C. scientifically

D. scientific

3. A. is

B. are

C. was

D. were

4. A. in

B. for

C. on

D. at

5. A. way

B. medicine

READ:  Câu 1 trang 75 SGK GDCD lớp 10 - Giáo dục công dân

C. condition

D. treatment

Choose the word that has the underlined pronounced differently from the others.

6. A. allergy

B. digest

C. oxygen

D. sugar

7. A. breath

B. heart

C. health

D. head

Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

8. A. ailment

B. disease

C. pultry

D. nervous

9. A. acupuncturist

B. circulatory

C. ineffectively

D. vegetarian

Choose the best answer

10. In under a minute, your ____ can pump blood to bring oxygen and nutrients to every cell in your body.

A. brain

B. heart

C. lungs

D. vessels

11. The human ____ system is a series of organs responsible for taking in oxygen and expelling carbon dioxide.

A. circulatory

B. digestive

C. nervous

D. respiratory

12. A healthy ____ between work and play ensures that everyone has a chance to enjoy their lives.

A. balance

B. control

C. equality

D. share

13. Food and drinks which strongly ____ the body can cause stress.

A. boost

B. develop

C. encourage

D. stimulate

14. “Look at those dark clouds!“ – “Yes, it ____ in some minutes.”

A. will rain

B. is going to rain

C. are going to rain

D. is raining

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

15. Acupuncture can ease nausea and vomiting caused by chemotherapy.

A. increase

B. prevent

C. reduce

D. spoil

16. Are there any alternatives that might provide better options for gay people?

A. choices

READ:  Hãy tả con mèo nhà em - Văn mẫu

B. decisions

C. judgements

D. votes

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

17. Compound exercises can increase strength and size far effectively than isolation exercises.

A. Light

B. Heavy

C. Mixed

D. Single

Change into Passive Voice

18. Somebody accused me of stealing money.

……………………………………………………………..

19. Peter is using the computer at the moment.

……………………………………………………………..

20. They don’t build a new highway around the city.

……………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

1. C

2. D

3. A

4. B

5. D

6. D

7. B

8. B

9. A

10. B

11. A

12. A

13. D

14. B

15. C

16. A

17. D

18. I was accused of stealing money by somebody.

19. The computer is being used at the moment by Peter.

20. A new highway isn’t built around the city.

Trên đây, Tìm Đáp Án đã gửi đến các bạn Đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh lớp 10 Unit 2 là một bước đệm quan trọng giúp các bạn chuẩn bị các kĩ năng làm bài, quản lý thời gian cũng như kiến thức từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh chọn lọc cho ôn tập học kì 2 chính thức sắp tới. Chúc các bạn có kì thi học kì 2 thành công!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Đáp án

Khuyễn Mãi Hot

Bài viết hay nhất

Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Hno3 Loãng Không Tác Dụng Với Kim Loại Nào, Khi Kim Loại Tác Dụng Với Hno3:
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 5, Tổng Hợp Công Thức Toán Tiểu Học
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Khái Niệm Và Công Thức Tính Lực Căng Dây Lớp 10, Vật Lý 10 Công Thức Tính Nhanh
Một số bạn đang đua đòi theo lối ăn mặc không lành mạnh không phù hợp với lứa tuổi học sinh hãy nghị luận thuyết phục các bạn ăn mặc sao cho phù hợp – Bài văn mẫu lớp 7 | Lize.vn
20 Đoạn văn viết về Tết bằng tiếng Anh hay & ngắn gọn – Hướng dẫn viết đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh | Lize.vn
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Stt Thả Thính Bằng Môn Lý – Thả Thính Bằng Môn Học Bá Nhất Quả Đất
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Cạnh Tam Giác Thường, Và Tam Giác Vuông, Định Lý Cos
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Công Thức Tính Chiều Cao Hình Tam Giác Lớp 5, Kiến Thức Trọng Tâm Diện Tích Tam Giác Toán Lớp 5
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Điện Hóa Trị Là Gì – Điện Hóa Trị Của Kali Trong Kcl Là
Câu hỏi trắc nghiệm Atlat Địa lý Việt Nam trang 4, 5 (Có đáp án) – Bài tập trắc nghiệm Atlat Địa lý trang 4, 5 | Lize.vn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nacl + H2O Không Màng Ngăn, Điện Phân Dung Dịch Nacl Không Màng Ngăn
Nghị luận xã hội 200 chữ bàn về lạc quan – Dàn ý + 10 Bài văn mẫu nghị luận bàn về lạc quan | Lize.vn
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tính Hóa Trị Của Nhóm So3 Hóa Trị Mấy, Brom Hóa Trị Mấy
Tả cô giáo hoặc thầy giáo của em trong một giờ học mà em nhớ nhất – Những bài văn mẫu hay tả thầy cô giáo lớp 5, 6 | Lize.vn
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12
Công Thức Cấu Tạo Của Glucozo, Glucozơ, Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 12